30.9.2021
Kangasalan kaupunki/Sivistyskeskus, Kangasala

Hyvinvointisuunnitelman kokoava voima

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kunnissa on lukuisa joukko suunnitelmia, jotka tavoittelevat kuntalaisten hyvinvointia eri näkökulmista, ovat lainsäädännön velvoittamia, vaativat paljon työtä ja yhteistyötä. Suunnitelmat laaditaan mutta niiden seuranta, arviointi ja toimeenpano eivät toteudu toivotulla tavalla.

Sen vuoksi Kangasalla on jo edellisellä valtuustokaudella 2017-2021 yhdistetty hyvinvointisuunnitelmaan turvallisuussuunnitelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, liikuntasuunnitelma ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten huomioiminen.

Nyt hyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa sen alle kootaan myös ravitsemussuunnitelma, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma sekä ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma.

Näin varmistetaan, että kaikista keskeisistä hyvinvoinnin edistämiseen vaikuttavista suunnitelmista ja niiden sisältöasioista, toimenpiteistä ja tavoitteista raportoidaan valtuustolle vuosittain. Samalla niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä tarvittaessa suunnitelmaa täsmennetään ja tarkennetaan.

Idea on syntynyt vuosien kuluessa. Erityisesti siihen on vaikuttanut liian monen suunnitelman "hautautuminen" tai unohtuminen säännöllisen seurannan ulkopuolelle. Samalla myös suunnitelman toteuttaminen on jäänyt sattumanvaraiseksi.
Ratkaisu
Ajatuksesta on keskusteltu kaikissa hyvinvointiryhmissä ja eri palvelukeskuksissa. Kangasalla erotettiin uuden valtuustokauden 2021-2024 alkaessa hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma erillisiksi asiakirjoikseen. Tässä yhteydessä oli hyvä tarkastella myös hyvinvointisuunnitelman sisältöä ja muiden suunnitelmien kytkeytymistä hyvinvointityöhön.

Kehittämistyö on tehty kaupungin työntekijöiden omana työnä, eikä se ole vaatinut erillistä rahoitusta.
Tulokset
Uusi hyvinvointisuunnitelma on valmisteluvaiheessa ja tulee päätöksentekoon loppuvuodesta 2021.

Kehittämistyön vaikuttavuutta seurataan ja suunnitelmaa muokataan muuttuvien tilanteiden ja kehitystarpeiden mukaisesti

Yhteyshenkilöt

Maija Mäkinen
maija.makinen(ät)kangasala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta