20.9.2019
Hämeenkyrön kunta, F.E. Sillanpään lukio , Hämeenkyrö

Hyvinvoiva FES vol 2. - Yhteisöllisyys yhdistää!

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Yhteisöllisen tekemisen tarve kumpuaa monesta suunnasta. Sitä määrittelee laki opiskeluhuollosta, tieto yhteisöllisyyden positiivisista vaikutuksista oppilaitosympäristöön sekä opiskelijoiden toiveet yhteisöllisen tekemisen tavoista. Mutta meidän lukiossa tarvettakin tärkeämpää on HALU tehdä asioita yhdessä! Olemme nähneet tarvetta kohdata opiskelijoita luokkatilan ulkopuolella ja halunneet tarjota heille yhä enemmän osallisuuden kokemuksia yhteisen tekemisen kautta.
Yhteisöllisellä työllä tavoitellaan edelleen yhteenkuuluvuuden tunteen lisääntymistä, aidon välittämisen ilmapiirin laajenemista, positiivisten kokemusten tarjoamista sekä opiskelijoiden itsehoitovalmiuksien ja elämänhallintataitojen kasvua. Kun tässä onnistumme, nuoret opiskelijat tekevät automaattisesti valintoja, jotka tukevat heidän terveyttään, normaalia kasvua ja kehitystä sekä parantaa myös oppimistuloksia. Aidon välittämisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen on myös huomattu vähentävän yhä yleisemmin havaittua lukiolaisten ahdistusta ja pärjäämisen painetta.
Ratkaisu
Jo viime lukuvuonna lukiossamme panostettiin yleiseen hyvinvointityöhön. Lukion opettajista valittiin hyvinvointityöstä vastaavat opettajat, järjestimme yhdessä opiskelijoiden, opettajien, opiskeluhuollon toimijoiden, kunnan nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa erilaisia hyvinvointihetkiä (rentoutusta, valohoitovälkkiä, taukoliikuntaa, hyvinvointibrunssin, eräjormapäivän yms.), terveydenhoitaja piti mm. lukion lempeää lukupiiriä ja lukuvuoden päätti mahtavat HyvinvointiFEStarit. Tämän lukuvuoden uusia keinoja (vanhojen ja hyviksi havaittujen lisäksi) yhteisöllisyyden lisäämiseksi ovat mm. tulossa oleva yökoulu, lukiolaisten ja 9 luokkalaisten yhteinen pelitapahtuma, Opintokamu-kurssi sekä kaksi liikuntapäivää.
Tulokset
Viime lukukauden kokemukset hyvinvointityöstä olivat niin mahtavia, että työtä päätettiin jatkaa ja laajentaa. Hyvinvointityöstä on nyt tullut säännöllistä ja suunnitelmallista koko opiskeluyhteisön toimintaa, jota koordinoi yhteisöllinen opiskeluhuoltotyöryhmä. Myös lukion kaikki opettajat ovat innolla hyvinvointityössä mukana ja ottavat opiskelijat kokonaisvaltaisesti huomioon.
Yhteisöllisyys on parantanut ilmapiiriä entisestään ja tehnyt esim. opiskelijoiden hakeutumisen opiskeluhuollon palveluihin helpommaksi. Olemme huomanneet myös, että kun hyvinvointityössä on koko yhteisö mukana, kaikki toimijat tulevat opiskelijoille tutuiksi ja vastuu opiskelijoiden hyvinvoinnista jakautuu tasaisesti. Koko yhteisö on nyt sitoutunut siihen, että hyvinvointityö on kaikkien yhteinen asia. Ja mikä tärkeintä, opiskelijat toimivat nyt yhä enemmän itse oman sekä yhteisön hyvinvoinnin eteen. Tästä hyvänä esimerkkinä on oppilaskunnan hallitus, joka tarjoaa joka jakson alussa terveellistä aamupalaa.

Yhteyshenkilöt

Taina Salonen
taina.salonen(ät)hameenkyro.fi
rehtori
Hämeenkyrön kunta - Hämeenkyrön yhteiskoulu
Outi Koskinen
outi.koskinen(ät)hameenkyro.fi
terveydenhoitaja
Hämeenkyrön kunta - terveyspalvelut

Johanna Heikkinen
johanna.heikkinen(ät)hameenkyro.fi
kuraattori
Hämeenkyrön kunta - Hämeenkyrön yhteiskoulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta