17.10.2023
Limingan kunta, liikuntapalvelut, Liminka

Inspiroivat kuntalaiset ennakkokäsityksiä murtamassa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kunnan palvelujen digitaalisuuden edistämisen tavoitteena on palvella yhä useampia kuntalaisia paikasta ja ajasta riippumatta. Digitaaliset palvelut nähdään varsinkin ikääntyvässä väestössä haastavina käyttää ja niihin sisältyy monesti vahvoja ennakkokäsityksiä.

Monessa kunnassa kassapalvelut ovat kuntosalin yhteydessä, josta käyttöoikeuden ja fyysisen kulkutunnisteen voi hankkia. Limingan kunnan kohdalla kassapalvelut voidaan järjestää nykyisin vain yhdelle arkipäivälle viikossa. Jo aiemmin kuntaan on kehitetty järjestelmä, jolla kuntosalin käyttöoikeuden voi hankkia suoraan omaan puhelimeen ajasta ja paikasta riippumatta.


Kuten monesti uusien järjestelmien ja digitaalisten palvelujen kohdalla, liittyi myös tähän järjestelmään useita ennakkokäsitteitä, joita oli tarpeen oikaista varsinkin ikääntyvässä väestöryhmässä. Halusimme purkaa ennakkokäsityksiä ja edistää ikääntyvien kuntalaisten digitaalisten palveluiden käyttämistä sekä edistää ikääntyvän väestön liikunnallista elämäntapaa.
Ratkaisu
Ikääntyvien kuntalaisten liikuntaryhmistä ja muista ryhmistä saatujen tietojen perusteella tuli ilmi, että ryhmissä oli muutamia innokkaita liikuntapalveluissa hyödynnettävien sähköisten palveluiden käyttäjiä. Siitäkin huolimatta, että digitaidot eivät olleet oleellisesti muita ryhmäläisiä paremmalla tasolla. Liikuntapalveluiden käytössä on ollut vuodesta 2020 lähtien täysin sähköinen kuntosalin käyttöoikeus, joka on mahdollista hankkia omaan puhelimeen.

Sähköisiä palveluita käyttäville ikääntyville haluttiin antaa mahdollisuus kertoa palvelujen käyttämisestä laajemalle yleisölle. Ideana oli näyttää heidät insproivina esimerkkeinä murtamaan ennakkokäsityksiä palvelun käyttöönoton ja käytön vaikeudesta. Toteutusta lähdettiin tekemään yhdessä paikallislehden kanssa, johon haastateltiin palvelua käyttäviä ikääntyviä kuntalaisia. Haastatteluja jaettiin myös kunnan omissa tiedotuskanavissa.
Tulokset
Rohkaisevien esimerkkien avulla sähköisten liikuntapalveluiden käyttäjiksi on saatu uusia ikääntyviä kuntalaisia ja samalla on saatu levitettyä tietoa tarjolla olevista liikuntapalveluista. Sähköistä palvelua käyttäviltä ikääntyviltä on saatu palautetta, että palvelu on koettu helpoksi käyttää ja sen hankinta verrattuna perinteiseen fyysiseen kulkutunnisteeseen on ollut vaivattomampaa.

Olemassa olevalla järjestelmällä voidaan saavuttaa vähentyneiden kassapalveluiden lisäksi säästöjä myös käyttäjän puolelta, koska fyysistä tunnistetta ei tarvitse hankkia erikseen.

Sote-uudistuksen jälkeen kuntien järjestämisvastuu ennalta ehkäisevissä palveluissa on kasvanut ja muutos on näkynyt ikääntyneiden liikuntaryhmissä huomattavasti lisääntyneenä osallistujamääränä. Siksi on tarpeellista hyödyntää myös ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluita osana liikunnan edistämistyötä.

Kehittämistä jatketaan edelleen ja järjestelmään on tarkoituksena tuoda lisää palveluita tarjolle.

Yhteyshenkilöt

Janne Laamanen
janne.laamanen(ät)liminka.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Limingan kunta
Hanna Koskinen
hanna.koskinen(ät)liminka.fi
soveltavan liikunnan koordinaattori
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta