1.2.2019
Hollolan kunta , Hollola

Itsepalvelulainaus koulukirjastoon ja oppikirjat seutukirjaston rekisteriin

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kalliolan elinkaarikoulun tiloissa aloitti toimintansa Kalliolan koulu sekä Kalliolan kirjasto elokuussa 2017. Uudessa kirjastossa otettiin itsepalvelutoiminto käyttöön mahdollistaen myös koulun oppilaiden itsepalvelulainauksen ja -palautuksen.

Kirjaston tilojen hyödyntäminen opetuskäytössä oli suunniteltu jo alun perin lukujärjestyspohjaisesti siten, että kirjasto toimi yhtenä oppimisympäristönä kouluaikana. Idea monivuotisten oppikirjojen lisäämisestä kirjastotietokantaan syntyi uuden koulun rakentumisen myötä. Kirjaston ryhmätilaan hankittiin säilytyskalusteet oppikirjojen kesäsäilytystä varten koulun toimesta. Kirjastojärjestelmään avattiin oma (toistaiseksi ei-julkinen) tietokanta Kalliolan ja Paimelan koulujen oppikirjoille.

Vararehtori kouluttautui järjestelmän käyttäjäksi ja oppikirjojen tarroittamiseen valjastettiin koulunkäyntiavustajia, jotta kehittämisidea ei kuormittaisi liikaa kirjaston henkilökuntaresurssia.

Uusi toimintamalli käynnistettiin heti syyslukukauden 2017 alusta ja oppilaat lainasivat kirjastokorteillaan mm. matematiikan, äidinkielen ja reaaliaineiden kierrätettävät oppikirjat. Laina-ajaksi määritettiin lukuvuosi ja palautus toteutettiin toukokuussa ennen kesälomille jääntiä.

Jos lapsi oli poissa koulusta kouluaikana tapahtuneen lainauksen tai kevään palautuksen aikana, pystyi hän huoltajan kanssa asioimaan kirjastossa itsepalveluaikojen puitteissa. Myös Paimelan koulu oppilaat kävivät ilmaisilla koulukyydeillä lainaamassa oppikirjat ja harjoittelemassa samalla kirjaston käyttöä. Kehittämisidea on todettu toimivaksi olemassa olevien toimintojen sekä henkilöstövoimavarojen hyödyntämisessä kuntalaisten palvelujen parantamiseksi; toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen lv.2018-19 aikana.
Ratkaisu
Idean kehittämisvaiheessa kirjastonhenkilökunta kartoitti millaisin keinoin piilotettu kirjakokoelma voidaan liittää osaksi seutukirjaston kokoelmatietokantaa. Käytännön ongelmien ratkaisussa kirjaston henkilökunnalla oli ratkaiseva merkitys. Kirjaston väki myös opetti ja valvoi oppikirjojen kirjaamista tietokantaan oman työnsä ohella.

Mekaanisen työskentelyn työtunnit tulivat koulun puolen resursseista. Kustannuksien säästämiseksi oppikirjoihin ei laiteta hälytintarroja.

Arjessa ruuhka-aikoina esim. toukokuussa koulun henkilökunta avustaa kirjastovirkailijaa palautettujen kirjojen hyllytyksessä. Kirjojen poistot tehdään yhteistyössä kirjastohenkilökumman kanssa. Kadonneista kirjoista oppilaat sopivat korvauskäytännöt vararehtorin kanssa. Koulun oppikirjojen uusiutuessa tietokannan päivittämisen työ jatkuu vuosittain .
Tulokset
Koulu on hyötynyt valtavasti oppikirjojen automattisen ja aukottoman inventaariojärjestelmän mahdollistumisen myötä: nyt tiedetään oppilaskohtaisesti, missä oppikirjat ovat ja kirjojen hävikki muuttuessa olemattomaksi.

Kirjasto on hyötynyt yhteistyöstä mm. koulun henkilökunnan päivittäisen läsnäolon tarjoamasta kirjaston käytön opastuksesta sekä valvonnasta. Samalla oppilaat sekä kuntalaiset ovat saaneet laajempaa palvelua kuin mihin kirjaston henkilöstöresurssi yksinään riittäisi.

Yhteyshenkilöt

Kaisu Nikula
kaisu.nikula(ät)hollola.fi
vararehtori
Hollolan kunta

Kati Salminen
Kati.salminen(ät)hollola.fi
Kirjaston osastonjohtaja
Hollolan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta