16.10.2023
Kangasala/järjestötyö, Kangasala

Järjestöpiknik

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Idea järjestöpiknille lähti siitä, että haluttiin luoda tilaisuus järjestöjen edustajille verkostoitua vapaamuotoisemmassa ympäristössä, mukavan tekemisen lomassa. Kangasalla on pidetty järjestötreffit kaksi kertaa vuodessa. Järjestötreffit ovat olleet sisällöltään melko tiedotuksellisia. Vaikka ohjelmaan jätetään verkostoitumisaikaan, jää järjestöjen keskinäinen verkostoituminen melko vähälle. Järjestötreffeille on tarve ja paikkansa, jotta järjestöt saavat oleellista tietoa esimerkiksi kaupungin myöntämistä avustuksista ja muista ajankohtaisista tiedotusasioista. Sen sijaan järjestöpiknikillä ei ole tiedotuksellista osuutta, vaan sen tavoitteena on järjestöjen välinen verkostoituminen ja yhteistyön lisääntyminen.
Ratkaisu
Järjestöyhteistyön tiimiin kuuluu kaupungin edustajia hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista, tapahtumakoordinaattori sekä kolme vapaaehtoista järjestöagenttia. Järjestötiimissä käydyn keskustelun pohjalta haluttiin yhdessä edistää järjestöjen välisiä verkostoitumismahdollisuuksia.

Ensimmäinen järjestöpiknik järjestettiin elokuussa 2022. Järjestöpiknik toteutettiin järjestöyhteistyöstä vastaavan työntekijän ja järjestöagenttien toimesta. Paikaksi valittiin keskustan läheisyydessä sijaitseva uimaranta. Järjestöpiknikkiä markkinoitiin järjestökirjeessä, paikallislehdessä ja sosiaalisessa mediassa. Järjestöpiknikin markkinoinnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että kyseessä on yhteisöllinen, yhteistyöllinen ja rento tapahtuma.

Tilaisuus oli yhteisöllinen ja tilaisuuden tunnelma oli rento. Järjestöt jakoivat keskustelun lomassa toisilleen piknikherkkuja. Osallistujat antoivat tilaisuuden päätteeksi positiivista palautetta tilaisuuden organisoinnista. Toiminnalle toivottiin jatkoa ja tapahtuma järjestettiinkin uudelleen tänä vuonna 2023.

Järjestöpiknikkiä kehitettiin siten, että sisätiloihin rakennettiin kirjallisen palautteen piste. Pisteellä sai rauhassa istahtaa alas ja kirjoittaa nimettömänä tai nimellä ideoita järjestöyhteistyöhön liittyen.


Tulokset
Kehittämistyötä jatketaan. Osallistujia oli molemmilla kerroilla useammista kangasalalaisista järjestöistä. Järjestöjen edustajat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja eri järjestöjen toimintaan. Yhteistyötä suunniteltiin esimerkiksi tilojen ja astioiden vuokrauksen osalta. Tänä vuonna piknikillä kerätty kirjallinen palaute toi arvokasta tietoa järjestötiedottamiseen liittyen, ja sitä hyödynnetään tulevaisuudessa.

Vaikka järjestöpiknikin kaltaiset toimenpiteet eivät muuta rakenteita nopeasti ovat pieniä, mutta pitkällä tähtäimellä tämäntyyppiset toimenpiteet ovat tärkeitä. Tällaiset tilaisuudet voivat johtaa pidemmällä aikavälillä vahvojen kumppanuuksien rakentumiseen ja edistää järjestöjen verkostoitumista ja järjestötyön kehittymistä, mikä voi osaltaan edistää järjestöjen tarjoamia palveluiden laatua ja monipuolisuutta. Laadukkaat ja monipuoliset järjestöjen tarjoamat palvelut edistävät myös kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Yhteyshenkilöt

Maiju Paajanen
maiju.paajanen(ät)kangasala.fi
Osallisuuskoordinaattori
Kangasalan kaupunki
Marjut Markkinen
marjut.markkinen(ät)kangasala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta