25.11.2016
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsinki

Kampanjoilla turvallisuutta ja terveyttä työssä ja vapaa-ajalla

Valmis

Tarve ja tavoitteet
HUS:ssa on paljon työntekijöitä laajalla alueella. Idea kampanjatoiminnasta aloitettiin v. 2008, koska haluttiin tehdä työsuojelu ja työturvallisuus näkyväksi sekä kiinnittää huomiota mm. erilaisiin työturvallisuutta lisääviin toimintatapoihin. Tavoitteena on herätellä työntekijöitä ja saada kampanjoimalla heidät mukaan työhyvinvointi- ja turvallisuustoimintaan. HUS:n työsuojelulla on työryhmiä, joihin kuuluu toimijoita eri alueilta. Kampanjaryhmään kuuluu kahdeksan henkilöä: eri alueiden työsuojelupäälliköitä ja -valtuutettuja sekä henkilöstöjohdosta asiantuntijoita. Lisäksi tarvittaessa on käytetty eri aihepiirien asiantuntijoita. Kampanjaryhmän tehtävänä on suunnitella ja järjestää kampanjoita HUS:n alueella.
Ratkaisu
HUS-Työsuojelun nimeämä kampanjaryhmä järjestää erilaisia työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä kampanjoita. Työsuojelupäälliköt ja –valtuutetut jalkauttavat kampanjat omille alueillensa, näin kampanjat toteutuvat koko HUS-alueella.

Kampanjoiden pääteemoina ovat HUS:n työhyvinvointiohjelman 2014-17 mukaisesti kahtena ensimmäisenä vuotena Toimiva työyhteisö ja kahtena seuraavana Turvallinen työympäristö sekä koko kautena Hyvinvoiva työntekijä.

Joka vuosi on eri kampanjat aiheista työmatka, terveys ja hyvinvointi, työpaikka sekä turvallisuus. Vuoden kampanjoista painetaan kampanjajuliste, jossa kuvat, aiheet ja teemat ovat joka vuosi samat, kampanjat vaihtuvat vuosittain. Kampanjajuliste painetaan myös ruotsiksi.

Vuonna 2016 kampanjat olivat Työmatka turvalliseksi, Keho kondiksessa – Haba hallussa, Kohtaa kaveri ja Hidasta hoppua. Kampanjoita toteutettiin eri tavoilla esim. työsuojelutoimijat järjestivät tapahtuman eri kiinteistöissä tai julkaistiin materiaalia, jonka avulla kuka tahansa työyksikössä voi pitää tietoiskun.

Kampanja-aiheiksi valitaan ajankohtaisia aiheita esim. henkilöstön työhyvinvointiin liittyvien tilastojen pohjalta.

Lisäksi kampanjaryhmä lähettää joka kuukausi herätteen jostakin mielenkiintoisesta valtakunnallisesta kampanjasta tai onnistuneesta kampanjakokemuksesta. Tulos- tai työyksiköt voivat hyödyntää niitä järjestäessään paikallisia kampanjoita. Vuoden 2016 kampanjaheräteviestit olivat Pysy pystyssä talven liukkailla, Hylsytys stop!, Hyvä uni on tavoitettavissa oleva unelma, Uuden työntekijän vastaanotto, Savuton sairaala, Heijastin heilumaan, Tuoksuton viikko, Svenska veckan ja Käsihygienia kuntoon.
Tulokset
Kun kampanjoita järjestetään keskitetysti, tulos- ja työyksiköt saavat valmiin materiaalin, jota on helppo hyödyntää. Kampanjat ovat toteutuneet koko HUS-alueella. Palaute on ollut positiivista. Uusia kampanjoita odotetaan innolla.

Kampanjoita jatketaan samalla rakenteella.

Kampanjaryhmä tekee vuodeksi 2018 kalenterin, jonka jokaisen kuukauden aiheena on joku edellisen toimintakauden toteutunut kampanja tai kampanjaheräte. Niitä voidaan käyttää työyhteisöissä osastotuntien teemoina tai pohjana omalle kampanjalle.


Yhteyshenkilöt

Eeva Ihaksi
eeva.ihaksi(ät)hus.fi
Työsuojelupäällikkö
HUS
Eeva Ihaksi
eeva.ihaksi(ät)hus.fi
Työsuojelupäällikkö
HUS

Cenita Blomqvist
cenita.blomqvist(ät)hus.fi
Työhyvinvointipäällikkö
HUS
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta