24.9.2021
Kangasalan kaupunki, Kangasala

Kangasalan kaupungin hyvinvointityön rakenteet

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kangasalla pohdittiin vuoden 2017 aikana kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia hyvinvointityöhön ja niiden edistämistä ja vahvistamista.

Kaupungissa toimi poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä, johon olisi voinut kutsua kaupunkilaisia mukaan. Ryhmän toiminnan sujuvuuden kannalta sitä ei voinut rajattomasti kasvattaa. Muutaman kaupunkilaisen kutsuminen mukaan ei tuntunut riittävältä osallistamiselta.

Lisäksi hyvinvointityöryhmässä hyvinvointityöhön liittyvien asioiden määrä koettiin haastavaksi, laajaksi ja kaikkeen perehtymiselle ei ryhmän jäsenten aika riittänyt. Oli tarpeen miettiä miten voitaisiin asioiden käsittelymäärää hallita, kohtuullistaa ja turvata samalla monialainen osaaminen ja asiantuntemus laajoissa kokonaisuuksissa.

Kaupunginjohtaja esitti idean useammasta ryhmästä ensimmäisen kerran ja siitä rakenteen hahmottelu käynnistyi.
Ratkaisu
Päädyimme kokonaan uuden rakenteen kehittämiseen. Perustimme kolme elinkaariajattelun mukaista hyvinvointityöryhmää eri väestöryhmien asioita käsittelemään.

Ryhmät ovat lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä, työikäisten hyvinvointiryhmä ja ikäihmisten hyvinvointiryhmä. Jokaisella ryhmällä on omat kaupunginjohtajan päätöksessä nimetyt tehtävänsä. Jokaiseen ryhmään koottiin kaupungin viranhaltijoita monialaisesti ikäryhmän hyvinvointitarpeet huomioiden. Lisäksi jokaiseen ryhmään kutsuttiin 4 kaupunkilaisedustajaa, yksi Kangasalan yrittäjistä, yksi seurakunnasta ja kaksi järjestöjen edustajaa.
Ryhmät kokoontuvat 5-6 kertaa vuodessa. 1-2 kokousta vuosittain on pidetty ryhmien yhteisenä kokouksena keskustelu- ja tiedottamistarpeet huomioiden. Hyvinvointikoordinaattori toimii sihteerinä kaikissa työryhmissä.

Ryhmien puheenjohtajista, hyvinvointijohtajasta, kehitysjohtajasta, teknisen toimen edustajasta ja hyvinvointikoordinaattorista muodostettiin kaupungin hyvinvointiryhmä, joka ohjaa alatyöryhmien toimintaa, kokoaa ja välittää tietoja, linjaa asioita ja on linkkinä kaupungin johtoryhmätyöskentelyyn.

Kaupungin johtoryhmä toimii hyvinvoinnin johtoryhmänä ja käsittelee säännöllisesti ja vuosikellon mukaisesti ajankohtaisia hyvinvointityön asioita: Linjaa, ohjaa ja johtaa toimintaa.

Kehittämistyö on toteutettu kaupungin omana toimintana. Ilman erillistä rahoitusta. Kokoaikaisen hyvinvointikoordinaattorin työpanos on ollut käytössä vuoden 2016 alusta.

Uusi toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta ja sitä on kehitetty, hiottu ja tarkennettu kuluvien vuosien aikana. Vuoden 2020 aikana lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän alle lisättiin perhekeskustyöryhmä, jonka tehtävänä on kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Lisäksi perustettiin oppilas- ja opiskeluhuollon kehittämiseen paneutunut työryhmä lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän alle.

Vuoden 2021 aikana ehkäisevän päihdetyöryhmän toiminta on liitetty osaksi hyvinvointirakennetta. Ryhmä toimii hyvinvointiryhmän alla ja vastaa koko väestöä koskevan ehkäisevän päihdetyön kehittämisestä.
Tulokset
Hyvinvointityön rakenteiden muokkaaminen on selkiyttänyt toimintaa, laajentanut osallistujajoukkoa ja lisännyt niin kaupungin työntekijöiden kuin kaupunkilaistenkin keskuudessa tietoisuutta kaupungin hyvinvointityön suunnitelmista, tavoitteista ja toimenpiteistä.

Uuden toimintatavan käynnistäminen vaati laajaa perehdyttämistä kaupungin toimiin ja hyvinvointityön kokonaisuuteen.

Kaupunkilaisedustajat ovat osallistuneet sitoutuneesti toimintaan ja välittäneet tietoa myös omissa verkostoissaan. He ovat tuoneet myös kaupunkilaisten näkemyksiä ja ideoita toiminnan kehittämiseen.

Yhteistyö eri palvelualueiden välillä sekä yhteiskehittäminen on lisääntynyt. Kehittämistyö on osaltaan lisännyt kaupungin työntekijöiden tietoisuutta hyvinvoinnin edistämisen kuulumisesta kaikkien työhön. Kehittämistyötä jatketaan ja rakenteita muokataan tarpeen mukaan.
Liitteet
Kangasala Hyvinvointityön rakenne 2021.pdf

Yhteyshenkilöt

Maija Mäkinen
maija.makinen(ät)kangasala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta