2.6.2017
Järvenpään kaupunki, Kaavoitus ja liikenne, Järvenpää

Karttakyselyillä parempi kaupunki

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2017 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli Kaavoitus ja liikenne -yksikkö kehittämishankkeella ”Karttakyselyillä parempi kaupunki”.

Järvenpään kaupunki on ollut jo yli 10 vuotta sitten pilottina PehmoGis -työkalua kehitettäessä. Tämän pohjalle suomalainen yritys Mapita Oy on kehittänyt Maptionnaire-karttapalautejärjestelmän. Järvenpäässä palautetta ja aineistoja on kerätty aiemmin perinteisin metodein työpajoissa ja kaavaprosesseissa.

Erityisesti kaupunkisuunnittelussa on tärkeää voida kerätä tietoa helpolla ja visuaalisella tavalla. Maptionnaire-karttapalautteen avulla kerätään paikkaan sidottua tietoa. Kyselyyn vastaaja/palautteen antaja paikantaa kartalle asioita pisteinä, viivoina tai alueina ja kirjoittaa niihin liittyvän kommenttinsa.

Kyselyyn on mahdollista yhdistää myös perinteisten työkalujen (esim. Webropol) kyselytyyppejä sekä ladata kuvia tai muuta mediaa, jolloin kyselystä saadaan monipuolinen ja visuaalisesti houkutteleva. Jokainen kyselyn laatija voi soveltaa työkalua omiin tarpeisiinsa.
Ratkaisu
Kaavoitus ja liikenne -yksikkö on ottanut karttapalautejärjestelmän käyttöön vuoden 2016 lopulla ja testannut sitä jo valtuustoseminaarissa sekä yleis- ja asemakaavaprojekteissa. Vastaanotto on ollut hyvä ja palautetta on saatu moninkertaisesti enemmän tavanomaisiin menetelmiin verrattuna. Yleiskaavan yhteydessä tehtiin kysely siitä, mitä alueita voitaisiin vastaajien mielestä rakentaa ja mitä viheralueita tulisi säilyttää (yli 2000 paikannusta lähes 400 vastaajalta).

Rousun alueen asemakaavan suunnittelussa tehtiin alueen asukkaille kysely suunnittelun lähtötietojen saamiseksi (lähes 200 paikannusta). Parhaillaan kyselyä ollaan kokeilemassa myös yksityiskohtaisemman suunnittelun välineenä kaupunkitekniikassa, Rantapuiston Sirkusaukion suunnittelussa.

Jatkossa karttakyselyä tullaan käyttämään yleiskaavaprosessin lisäksi uusien alueen suunnittelussa ja täydennysrakentamisessa. Mahdollisuudet käyttää sitä myös isoissa hankkeissa yhteistyössä rakennuttajien kanssa olisivat kokeilemisen arvoisia.

Kartalle kerättävän palautteen hyödyntämistä kaupungin muussa toiminnassa ja suunnittelussa pyritään edistämään kaupunkikehityksen esimerkkien avulla vuoden 2017 aikana. Tulevaisuudessa karttakyselytyökalua käytetään eri palvelualueilla laajasti ja luontevana osana erilaisia hankkeita.
Tulokset
Kuntalaiset, yhteisöt ja yritykset hyötyvät karttapalautteesta eniten päästessään kertomaan mielipiteensä asioista helposti. Vastaajat voivat osallistua suunnitelmien kommentointiin vuorokauden ajasta ja paikasta riippumattomasti kotonaan tai mobiililaitteilla. Palautteen antamisesta on tehty hauskaa ja kysely on suunniteltu erityisesti mobiiliympäristöön. Osallistumisen tunne kasvaa ja halu olla mukana kehittämässä yhteisiä asioita lisääntyy.

Karttapalautteen antaminen on helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin perinteisemmät menetelmät, kuten kirjallisen mielipiteen antaminen kaavaprosesseissa tai vaikkapa seminaarien tarralapputekniikka. Kaavoittajan ja suunnittelijan näkökulmasta tieto on helposti koottuna kartalle ja sitä on helppo analysoida. Palautteen esitteleminen ja visualisoiminen on vaivatonta. Karttamerkinnät saadaan pitkälle analysoiduksi jo karttapalautejäjestelmässä webpohjaisesti ja sen osaa tehdä myös henkilö, jolla ei ole kartografista tai paikkatieto-osaamista.

Viime aikoina tehtyjen kyselyjen vastaanotto on ollut hyvä ja palautetta on saatu moninkertaisesti enemmän kuin normaalisti: "Tämä maptionnairen kautta toteutettu kaavake tuntuu hyvältä. Saa itse tehdä ja kommentoida kun itselle sopii." (Palaute Rousun kyselystä), "Kiitokset! Tämä oli mielenkiintoista ja valtuustoseminaarin parasta antia!" (Valtuutettu syksyllä 2016), ”Hienoa, että tällaisia kyselyitä tehdään! Toivoisin jatkossa vielä vuorovaikutteisempaa ja myös asukkaista lähtevää vaikuttamista… ” (Palaute yleiskaavan rakentamisen alueet kyselystä).

Kaavaprosessin sujuvuus ja laatu paranee karttakyselytyökalun avulla. Kerätyn tiedon avulla konflikteja herättävät ja täsmennystä vaativat asiat huomataan ajoissa. Kun tarvittavat lisäselvitykset ja suunnitelmat voidaan tarkistaa tarpeen mukaan, vältytään kaavaprosessin turhalta venymiseltä. Valitusten tarve mahdollisesti vähenee.

Kartalle viedyn palautteen avulla voidaan saada osallistumaan laajempi joukko myös sellaisia kansalaisia, joilla ei ole aikaa osallistua perinteisiin kaavatilaisuuksiin. Työkalun vuosilisenssillä voi tehdä niin monta kyselyä kuin haluaa, muun muassa yksittäisinä konsulttitoimeksiantoina vastaavat kyselyt tulisivat huomattavasti kalliimmaksi.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula(ät)jarvenpaa.fi


Hannele Selin
hannele.selin(ät)jarvenpaa.fi
yleiskaava-asiantuntija
Järvenpään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta