10.3.2020
Oriveden kaupunki elinvoimapalvelut, Orivesi

Kaupungin elinvoiman kehittäminen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Oriveden kaupungilla päätettiin vuonna 2018 koota kaupungin keskeiset kehittämistoiminnot yhteen elinvoimapalvelujen yksiköksi. Yksikköön kuuluvat maankäyttö- ja kaavoitus, yrityspalvelut, työllisyyspalvelut, asumispalvelut, joukkoliikenne sekä viestintä- ja markkinointi. Yhteisellä kokonaisuudella tavoitellaan tekemiseen uutta voimaa, monipuolisia ideoita ja ennakkoluulottomiakin ratkaisuja.

Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi vuosille 2018-2021 elinvoimaohjelman, jota oli valmisteltu laajasti muun muassa yrittäjien kanssa. Elinvoimaohjelmaan konkretisoitiin kaupungin strategiasta johdettuja vetovoiman vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tavoitteita asetettiin asumisen-, elinkeinoelämän- maankäytön- sekä vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittämiseen.
Ratkaisu
Elinvoimaohjelmaa lähdettiin systemaattisesti toteuttamaan vastuuhenkilöiden johdolla. Kehittämistoimikunta (luottamushenkilöt) toimivat ohjausryhmänä ja sparraajina. Elävä elämä on toki tuonut yllätyksiä ja jotkut hankkeet ovat edenneet hitaasti ja toisaalta on tullut uusia elinvoimaohjelman ulkopuolisia haasteita/projekteja, joihin on pitänyt tarttua. Tärkeätä on ollut esimiehenä huolehtia uuden yksikön muutosjohtamisesta ja sisäisen yhteistyön kehittämisestä. Ryhmään on saatava me-henki, jotta kehittämisessä tarvittava innostus ja yhdessä tekeminen syntyy. On ollut ilo huomata, että henkilöstö on sitoutunutta ja kokee uuden yksikön onnistuneeksi ja tarpeelliseksi. Muutosta on tehty omin voimin ilman ulkopuolista rahoitusta.
Tulokset
Yhteistyötä on ryhdytty tekemään uudenlaisilla kokoonpanoilla ja rikottu kaupungin perinteisiä toimialuerajoja "siiloja". Uusia ideoita saadaan, kun saman pöydän ääressä asioita pohtivat muun muassa markkinoinnin henkilöstö ja kaavoituksen väki.

Oman yksikön ja sisäisen kehittämisen lisäksi on yhteistyötä parannettu kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa osallistamalla muun muassa yrittäjiä, yhdistyksiä, kuntalaisia jne. kaupungin kehittämiseen. Keskustelun lisäämisellä saadaan rakennettua luottamusta puolin ja toisin.

Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan Yrittäjät palkitsivat Oriveden kaupungin eniten elinvoima-asemaansa vuonna 2019 parantaneena kuntana Pirkanmaalla. Tämä oli meidän mielestämme hieno tunnustus, melkein kuin kisan voitto :)

Yhteyshenkilöt

Pirkko Lindström
pirkko.lindstrom(ät)orivesi.fi
Elinvoimajohtaja
Oriveden kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta