30.1.2019
Kajaanin kaupungin keskushallinto, Kajaani

Kaupungin keskushallinnon toiminnan kehittäminen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kajaanin kaupungin keskushallinto käynnisti toiminnan kehittämiseksi prosessityön kesällä 2018.

Haluamme saada kokonaiskuvan kaupungin prosesseista ja prosessien asiakkaista.

Tavoitteena on työn kehittäminen, prosessien tekeminen sujuviksi sisäisille ja ulkoisille asiakkaille sekä pullonkaulojen poistaminen.
Ratkaisu
Aloitimme kesällä 2018 Kuntekon tukemana prosessisparraukset, joihin saimme ulkopuolista tukea Tamora Muutosmuotoilu Oy:ltä. Sparrauspäivissä loimme yhteisen prosessikielen ja tavoitetilan prosessien kehittämiselle.

Perehdyimme työpajoissa asiakaslähtöiseen palvelunäkökulmaan esimerkiksi asettumalla palveluita käyttävän asiakkaan rooliin.

Sparrauksen vauhdittamana päädyimme hankkimaan prosessien kuvaamiseen sopivan järjestelmän. Uuden järjestelmän ja kasvaneen osaamisen myötä prosessiemme kuvaaminen etenee hyvää vauhtia!

Tulokset
Asiakkaan ja sidosryhmien rooli, prosessien pullonkaulat sekä kehittämiskohteet tulevat selkeästi esille prosesseja kuvatessa. Kuvauksia voidaan hyödyntää työyhteisössä esimerkiksi perehdyttämisen välineenä.

Aloitettu prosessityö tukee kokonaisarkkitehtuurityötä ja tulevan tiedonhallintalain vaatimusten täyttämistä. Jo tässä vaiheessa voimme todeta sisäisten asiakkaiden työnjaon selkiytyneen.

Yhteyshenkilöt

Saara Ohtonen
saara.ohtonen(ät)kajaani.fi
vs. henkilöstönkehittäjä
Kajaanin kaupunki henkilöstöpalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta