27.2.2020
Helsingin kaupunki, Vesalan peruskoulu/KASKO, Helsinki

Kerho- ja harrastetoimintaa kaikille Vesalan peruskoulussa

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vesalan peruskoulu on noin 900 oppilaan yhtenäinen peruskoulu itäisessä Helsingissä. Koulu on kansainvälinen ja monimuotoinen. Koululla on soveltuvuuskoeluokat luonto- ja tiedepainotetussa sekä laajamittaisessa kaksikielisessä (englanti-suomi) opetuksessa. Harrastetoimintaa oli ennen lukuvuotta 2019–2020 etenkin kasvi- ja eläintenhoidossa sekä bänditoiminnassa. Koululla on suuri kasvi- ja eläintarha. Vesalan koulut yhdistyivät noin kolme vuotta sitten yhdeksi yhtenäiseksi kouluksi. Ennen varsinaista yhdistymistä alkoi Sakara 5 rakennuksen laajennushanke, joka valmistui lokakuussa 2019. Nyt koulu toimii kahdessa rakennuksessa. Vuosiluokat 2.-9. yhden katon alla Sakara 5:ssä ja ensimmäiset luokat Ruudin sivupisteessä noin 300 metrin päässä.

Koulun oppilaista vain harvoilla on ollut harrastus. Monilla kynnys harrastustoimintaan lähtemiseen on suuri. Helsingin kaupungissa käynnistettiin myös Mukana-hanke, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota nuorten syrjäytymiseen. Mellunkylä on yksi hankkeen painopistealueista ja koulu on mukana kahdessa osa-alueessa, joista yksi on tavoite hankkia kaikille 3.-luokkalaisille harrastus. Alueelle on palkattu myös hankkeeseen aluekoordinaattori koulujen tueksi.

Vesalan peruskoulussa lähdimme lukuvuoden 2019–2020 alussa liikkeelle laajemmin ja lähtökohtaisesti tarjoamaan harrastuksia kaikille oppilaille. Lähtökohtana laaja tarjonta, helppo saavutettavuus ja etenkin oppilaslähtöisyys. Oppilaat ovat myös isossa roolissa myös vetämässä kerhoja ja toimintaa.
Ratkaisu
Koulun hallinnon organisaatioita uudistettiin kahden koulun yhdistymisprosessin aikana. Lukuvuonna 2019–2020 koulu sai toisenkin virka-apulaisrehtorin, joten nyt koulussa on rehtori ja kaksi virka-apulaisrehtoria. Samalla johtamiskonsultin tuella mietimme henkilöstöorganisaation kehittämistä ja koulun tarvitsemia hallinnollisia työnkuvia. Yhtenä selkeänä tarpeena nousi oppilaiden harraste- ja kerhotoiminnan organisaattorin tarve. Helsingin kaupungin Mukana-hanke ja yhteinen kaikkiin Helsingin kaupungin kouluihin sovittu keskiviikko iltapäivän harrasteaukko antoivat sykäyksen kerhotoiminnan laajentamiseen koko viikolle.

Laajamittaisen toiminnan organisointi vaatii resursseja ja henkilön sitä hoitamaan. Oppilaat Vesalan peruskoulussa olivat olleet aktiivisia ehdottamaan kerhotoimintaa ja myös vetämään sitä jo useamman vuoden, etenkin eläin- sekä robotiikkakerhoja. Tässä erittäin tärkeänä yhteistyökumppanina on ollut läheinen Nuorisotalo. Koulu ja Kontulan Nuorisotalo ovat tehneet läheistä yhteistyötä useampia vuosia. Nuorisotalo on kouluttanut oppilaita kerhonohjaajiksi ja oppilaat ovatkin vetäneet koululla eläin- ja robotiikkakerhoja nuoremmileen. Lisäksi koululla toimii loma-aikoina useita lastenleirejä, joissa apuohjaajina ovat oppilaat. Läsnä on aina vastuuhenkilönä toki aikuinen nuorisotyöntekijä tai koulun toiminta-aikana opettaja.

Mukana-hankeen koordinaattori ja kerho-ja harrastetoiminnasta vastuussa oleva koulun ydinjohtoryhmän jäsen ovat luoneet laajoja kontaktiverkkoja alueen eri yhdistyksiin ja toimijoihin. Toimijat ovat tulleet koululle vetämään harrasteita. Koulun koordinoima toiminta tapahtuu arkisin klo 8.30-17. Lisäksi järjestetään viikonloppuisin erittäin suosittuja luontoleirejä pääkaupunkiseudun saaristossa tai luonto-alueilla sekä loma-aikoina lastenleirejä (noin seitsemän viiden vuorokauden päiväleirejä koululla). Loma-aikoina vastuullinen järjestäjätaho on nuorisotoimi.

Mukana kehittämisessä oli siis johto, henkilöstö ja asiakkaat. Rahoitus toiminnalle tulee pieneltä osin OPM kerhorahoituksesta, osin koulun omasta kokonaisbudjetista sekä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden omista budjeteista.

Tutustu tarkemmin Vesalan peruskoulun kerhotoimintaan:
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/vesalan-peruskoulu/meidan-koulu/kerho-ja-harrastustoiminta/

Tässä on tietoja kerho- ja harrastustoiminnasta:

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta. Kerhot ovat osallistujille maksuttomia. Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Kerhotoiminta

MAANANTAI
Jalkapallo 7.-9. lk.

TIISTAI
Musakerho 7.-9.-lk.
Läksykerho kaikille koulun oppilaille
Tanssikerho alakoululaisille
Bändikerho 7.-9. lk.
Kuvataide 5.-6. lk.
Liikuntakerho

KESKIVIIKKO
Pingis
Eläinkerho 5.-6. lk.
Teatteri
EasySport koripallo
Skidimedia (robotiikka) 4.-6. lk.

TORSTAI
Eläinkerho 5.-6.-lk.
Tanssikerho

PERJANTAI
Läksykerho kaikille koulun oppilaille
Bändi 3.-6. lk.

Lisäksi
Retkikerhotoiminta 7.-9. lk.

Retkikerhon toiminta on vakiintunut elokuusta 2015 lähtien. Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään kahden yön telttaretkiä pääkaupunkiseudun ulkoilualueille kolme tai neljä kertaa. Teemme yhteistyötä Kontutyttöjen partiolaisten kanssa. Retkeilyn tavoitteena on nuorten arjenhallintataitojen, itsetuntemuksen sekä luontosuhteen vahvistaminen.
Tulokset
Oppilaiden osallistuminen kerho- ja harrastetoimintaan on lisääntynyt huomattavasti. Into harrastamiseen on herännyt. Oppilaiden kouluviihtyvyyteen tällä on varmasti ollut iso merkitys. Alueen toimijat ovat tätä kautta saaneet varmasti myös uusia harrastajia muuhunkin toimintaan. Nuorisotalolle iltatoimintaan menemisen kynnys on laskenut, kun työntekijät ovat tulleet tutuiksi jo koululla järjestettävässä toiminnassa. Erilaisista kulttuureista tulevien huoltajien mahdollinen ennakkoluulo ja varovaisuus päästää oppilaita erilaisiin vapaa-ajan harrasteisiin on pienentynyt. Ilmainen harrastemahdollisuus on poistanut taloudellisia esiteitä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti koulun sisällä ja eri toimijoiden kanssa yhdessä.

Yhteyshenkilöt

Juha Juvonen
juha.juvonen(ät)hel.fi
rehtori
Helsingin kaupunki/KASKO/POPA/A1/Vesalan peruskoulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta