21.12.2018
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Kuntoutussairaala Jalmari, hoiva- ja kuntoutusosasto, Lahti

Kinestiikan juurruttaminen hoiva- ja kuntoutusosastolla

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Kinestetiikassa ajatuksena on, että "PIENIKIN VOIMAVARA ON MAHDOLLISUUS".

Tavoitteena juurruttamisessa on, että kinestetiikka saadaan jokapäiväiseksi työskentelytavaksi. Huhtikuuhun 2019 mennessä uusi työntekemisen tapa olisi saatu hyvään alkuun ja mahdollisimman pitkälle juurrutettua osastolle J20. Tähän mennessä 19 hoitajaa on käynyt peruskurssin. Loput hoitajat käyvät kurssin kevään 2019 aikana lukuun ottamatta eläkkeelle siirtyviä hoitajia.

Ratkaisu
Kinestetiikan juurruttamisen aikataulu on jaettu yhdeksään kolmen viikon jaksoon. Yhteen jaksoon otetaan aina jokin kinestetiikan käsite tai osa käsitteestä, johon kiinnitetään erityisen paljon huomioita ja käydään sitä lävitse erilaisten avustustilanteiden kautta, esim "siirtyminen vuoteessa".

Teemat määritellään tiimissä, johon kuuluvat osaston kinestetiikkavastaava, ergonomiavastaava ja fysioterapeutti. Teemoista keskustellaan myös viikoittain pidettävällä kinestetiikkatunnilla ja kahvipöydässä.

Pohditaan yhdessä, mitä ja miten teen potilaan kanssa ja miten potilas voi olla mukana ja tehdä sen mitä hän itse pystyy.

Asiantuntijana toimii osaston fysioterapeutti, hän on myös Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kinestetiikkakouluttaja.

Osa hoitajista on jo omaksunut kinestetiikkan päivittäiseen työskentelyynsä.
Tulokset
Keskusteleva ja yhdessä pohdiskeleva uuden omaksumisen tapa on otettu käyttöön. Se tuottaa aidosti uusia työskentelytapoja mm. yksilöllisyyden huomioiminen lisääntyy, avustettavan oma aktiivisuus tulee mahdolliseksi, luovuus vaikeissa avustustilanteissa korostuu ja avustaminen keventyy.

Henkilökunnalla on herännyt tarve lisätä kinestetiikan näkyvyyttä .

Liitteet
Kinestetiikan käsitteet.pdf

Yhteyshenkilöt

Päivi Savolainen
paivi.savolainen(ät)phhyky.fi
fysioterapeutti
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Kuntoussairaala Jalmari, hoiva- ja kuntout
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta