17.10.2023
Vaasan kaupunki /liikuntapalvelut ja työterveyshuolto TTBontia, Vaasa

Työntekijöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Meillä oli halu tehdä yhteistyötä eri osaamisalojen kanssa ja luoda jotain uutta ja merkityksellistä Vaasan kaupungille. Tavoitteeksi asetettiin Vaasan kaupungin työntekijöiden arjen ja työhyvinvoinnin parantaminen. Tavoitteena oli myös löytää keino vaikuttaa Vaasan kaupungin työntekijöiden sairauspoissaoloihin
Ratkaisu
Käynnistimme kehittämistyön pienimuotoisesti vuosina 2019-21, jolloin pohdittiin mahdollisia lähestymistapoja ja -väyliä. Korona pisti kehittämisen hetkeksi tauolle. Teimme suunnitelman siitä, mitä ja miten edetään ja mitkä ovat ne resurssit, joita käytämme. Lisäksi pohdimme kohderyhmiä. Kontaktien ja yhteyksien luominen oli myös keskiössä ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Laadimme strategian ja toimintasuunnitelman kehittämistyölle.

Kehitimme uuden asiakaspolun työterveyshuollosta liikuntapalveluihin. Ajatuksena oli saada Vaasan kaupungin työntekijöille yksi lisä työterveyshuollon palveluihin eli hyvinvointiohjaajan luokse. Hyvinvointiohjaajalta saa apua arjen liikunnan ja liikkumisen hallintaan, ravintoneuvontaa, unen ja palautumisen neuvontaa.

Toimintaan hankittiin uusia työvälineitä toimintaan, kuten IB-770 kehon koostumusmittari, Ergoline -kuntopyörä ja erilaisia liikuntaan liittyviä välineitä kuten kahvakuulia.

Mukana kehittämässä olivat Vaasan kaupungin liikuntapalvelut, työterveyshuolto TTBotnia ja Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut. Mukana oli niin johto kuin henkilöstö.

Aluehallintovirasto rahoitti hanketta kahden vuoden aikana noin 100 000 eurolla. Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut ovat resursoineet hankkeelle 10 000 euroa kuluvalle hankevuodelle. Rahoituksen avulla on pystytty palkkaamaan kolme täysipäiväistä hyvinvointiohjaajaa määräaikaisilla työsopimuksilla. Lisäksi on hankittu välineistöä. Kolmas hankevuosi käynnistyy 1.4.2024.

Tavoitteena on saattaa tämä palvelumuoto pysyväksi toiminnaksi Vaasan kaupungin ja liikuntapalveluiden välille. Ulkopuolista asiantuntija-apua ei ole käytetty, vaan luotetaan oman henkilöstön osaamiseen ja koulutustasoon.
Tulokset
Muutokset näkyvät yhteistyön lissäntymisenä työterveyshuollon, henkilöstöpalveluiden ja liikuntapalveluiden välillä. Työskentely on tiivistä ja selkeää. Työskentelyä helpottaa se, että tehdään töitä yhteisen hyvän vuoksi.

Työntekijäasiakkaiden keskuudessa vaikutukset ovat vaikeammin mitattavissa, koska hyvää oloa on vaikea mitata. Palautteiden perusteella asiakkaat ovat kuitenkin erittäin tyytyväisiä siihen, että tällainen palvelupolku on avattu ja että tällaista mahdollisuutta tarjotaan niille, jotka kokevat tarvitsevansa lisää liikuntaa ja liikkumista omaan arkielämäänsä. Lisäksi hyvänä on koettu se, että ohjaaja on mukana asiakkaan matkalla. Ohjaaja kertoo mitä pitää tehdä, kuinka harjoitella ja miten palautua. Hankkeen hyöty näkyy myös asiakkaiden terveystilanteessa. Asiakkaiden fyysinen hyvinvointi on kohentunut ja se näkyy esimerkiksi veriarvojen muutoksina. Myös korkeat rasva- ja kolesteroliarvot ovat laskeneet.

Säästöjen syntymistä ei voida vielä todentaa. Kaksi vuotta on hyvin pieni aika arvioida säästöjä varsinkin, kun puhutaan sairauspoissaolokustannuksista. Tähän tarvitaan pitkittäistutkimusta arviolta 5-10 vuotta. Ei kuitenkaan ole epäilystä siitä, etteikö toiminta tuota säästöjä pitkällä aikavälillä.

Kehittämistyötä tullaan jatkamaan.

Yhteyshenkilöt

Siv Aro
siv.aro(ät)vaasa.fi
Liikuntapalveluvastaava
Vaasan kaupungin liikuntapalvelut
Mika Lehtonen
mika.lehtonen(ät)vaasa.fi
Liikuntatoimenjohtaja
Vaasan kaupungin liikuntapalvelut

Henna Nurmikoski
henna.nurmikoski(ät)vaasa.fi
Työhyvinvointipäällikkö
Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta