27.10.2017
Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna

Konsultoivien opettajien ja tukihenkilöiden verkoston kehittäminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Konsultoivien verkoston toimintaidea sai alkunsa keväällä 2014, jolloin lasten ja nuorten palvelujen hallinnon kannustamana lähdimme kehittämään alueellista konsultoivien opettajien ja tukihenkilöiden verkostoa. Tavoitteena on ollut yhdenvertaistaa alueellisesti varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluja ja vastata konsultatiivisiin tarpeisiin, jotka liittyvät oppimisen ja koulunkäynnin tukeen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Ratkaisu
Konsultoivien verkosto on ollut toiminnassa syyslukukaudesta 2014 alkaen. Tänä aikana matalan kynnyksen konsultaatio on mahdollistanut ennaltaehkäisevän tuen henkilökunnalle ja eri yhteistyökumppaneille täydennyskoulutuksin, puhelimitse ja sähköpostiviesteillä.

Konsultoivat opettajat ja tukihenkilöt auttavat henkilökuntaa laaja-alaisesti työhön liittyvissä haasteissa. Konsultoiva opettaja ja tukihenkilö voi myös jalkautua päiväkotiin/esiopetusyksikköön tai koululle keskustelemaan yhdessä arjen toimijoiden kanssa. Tarvittaessa verkoston jäsenet osallistuvat asiantuntijoina yksilöllisiin oppilashuoltoryhmiin, jos opettaja ja perhe tätä toivoo.

Verkosto on järjestänyt kolmena peräkkäisenä vuotena "Katseet koulutulokkaisiin" -messut kaupungin esi- ja alkuopetuksen henkilökunnalle. Messuilla on esitelty "Osaaminen on Hämeenlinnassa" -hengessä mm. oppimiseen ja oppimisympäristöihin soveltuvia opetus- ja kuntoutusmenetelmiä, kasvatuskumppanuuden ja huolen puheeksiottamisen työkaluja, monikielisten oppilaiden tukemista sekä digitaalisuuden mahdollisuuksia osana oppimiskokonaisuuksia.

Kehittämistyöhön on osallistunut koko verkostoväki ohjausryhmän tuella. Konsultoivien verkoston toiminta jatkuu edelleen lukuvuonna 2017-2018.
Tulokset
Kustannuspaikkatehokkuus:
Hämeenlinnan kaupungin opettajien osaamista ja ammattitaitoa jaetaan verkoston sisällä ja sen toimesta luontevasti. Henkilökunnan ei tarvitse lähteä kouluttautumaan Hämeenlinnaa kauemmaksi, kun tietoa ja osaamista löytyy läheltä. Henkilöstön tukeminen enneltaehkäisevästi vähentää sairauspoissaoloja ja auttaa jaksamaan työssä.

Palvelun sujuvuus:
-perusopetuksen nivelvaiheyhteistyön sujuvuuden kehittäminen, esi- ja alkuopetusyhteistyö, alakoulu-yläkoulu -nivelvaiheyhteistyö, nivelvaiheiden tiedonsiirto-ohjeistuksen noudattaminen
-osaamisen lisääminen lakisääteisten pedagogisen tuen prosessien ja sähköisten asiakirjojen (Wilma) käyttämisessä
-verkoston sisällä on paljon osaamista ja verkoston jäsenet voivat konsultoida toisiaan ja auttaa sitä kautta henkilöstöä palveluohjausta mietittäessä.

Asiakaspalaute:
-opetushenkilöstö saa välitöntä ja rakentavaa palautetta konsultoivilta opettajilta ja tukihenkilöiltä, joiden kanssa yhteistyössä mietitään työhön liittyviä haasteita ja niiden ratkaisumalleja
-kun henkilöstö saa lisää työkaluja työhönsä, tämä heijastuu positiivisesti myös työyhteisön ilmapiiriin ja lasten ja perheiden hyvinvointiin

Henkilöstön työhyvinvointi:
- verkosto toimii yhteistyöfoorumina eri ammattiryhmille (mm. esikoulun ja perusopetuksen opettajat, laaja-alaiset erityisopettajat, konsultoivat erityislastentarhanopettajat, erityisluokanopettajat, oppilashuollon henkilöstö, apip-toiminnan henkilöstö, KHKS:n lasten- ja nuortenpsykiatria)
-vertaistuki lisää matalalla kynnyksellä henkilöstön työhyvinvointia, apu on helposti ja nopealla aikataululla saatavissa

Muut vaikutukset:
- uuden OPS 2016 sisältöjen ja uuden toimintakulttuurin jalkauttaminen
- haastavien opetusryhmien ja oppilaiden tukeminen välillisesti henkilöstön ammattitaidon lisääntymisen kautta
-pedagogisen keskustelun ylläpitäminen, puheesta ratkaisuihin ja toimintaan
-palveluohjauksen kehittäminen ja laadun varmistaminen; verkoston avulla varmistetaan "Lasten ja nuorten hyvän päivän" toteutumista
- täydennyskoulutusta aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökunnalle

Yhteyshenkilöt

Sirpa Kopra
sirpa.kopra(ät)hmledu.fi
Konsultoivien verkoston toiminnasta vastaava erityisopettaja
Hämeenlinnan kaupunki, opetuspalvelut
Sirpa Kopra
sirpa.kopra(ät)hmledu.fi
Konsultoivien verkoston toiminnasta vastaava erityisopettaja
Hämeenlinnan kaupunki, opetuspalvelut

Liisa Vaarne
liisa.vaarne(ät)hmledu.fi
Konsultoivien verkoston toiminnasta vastaava erityisopettaja
Hämeenlinnan kaupunki, opetuspalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta