16.10.2019
Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut, Kouvola

Kouvolan kaupungin tilapalveluiden kiinteistökierrokset

Valmis

Tarve ja tavoitteet
- Kaupungillamme on rakennuksia paljon eikä niiden kunnosta ole ollut selkeää käsitystä.
- Haluttiin saada tietoa tulevista korjaustarpeista ja onko kohteessa koettu sisäilmaongelmia.
- Oli tärkeää pystyä tekemään PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma, joka kertoo kiinteistön tulevat korjaushankkeet.
- Tarvittiin tietoa kiinteistöjen kunnosta myös palveluverkkoselvitystä varten.
Ratkaisu
- Tilapalveluiden järjestämät kiinteistökierrokset. Ensimmäisenä käytiin läpi koulut, koska koulujen sisäilmaongelmat ovat olleet kaupungissamme paljon esillä. Tilanteeseen vaikutti myös valtakunnallinen keskustelu asian tiimoilta. Seuraavana vuorossa ovat päiväkodit ja sote-kiinteistöt.
- Tarkastuksella oli mukana tilapalveluista tilapalveluiden johtaja tai sijainen, LVI-insinööri, sähköinsinööri, sisäilma-asiantuntija. Tuotannosta työnjohtajien esimies, työnjohtaja ja huoltomies. Näiden lisäksi kohteen rehtori, työsuojeluvaltuutettu ja terveystarkastaja.
- Kohteissa täytettiin ns. minikuntoarvio, joka on nimenä hieman harhaan johtava. Käytännössä käytiin kaikki rakennuksen kuntoon liittyvät asiat piha-alueista rakennustekniikkaan, LVI:stä sähköön, etc.
- Ensin pidettiin palaveri koulun tiloissa, jossa rehtori ja kiinteistönhoitaja saivat kertoa näkemyksiään ja kokemuksiaan rakennuksen kunnosta. Tilapalveluiden ja tuotannon asiantuntijat täydensivät tietoja tekniikan, remonttien, yms. osalta. Sen jälkeen kierrettiin rakennus rehtorin johdolla käyden joka kerta myös teknisissä tiloissa (ilmastoinnin konehuone, pannuhuone, etc.)
- Minikuntoarvioiden perusteella pisteytettiin rakennukset viiteen luokkaa. Peruskorjaus 1-5 vuotta, 5-10 vuotta, 15-15 vuotta, ei kannata korjata ja kyseessä uusi tai vasta peruskorjattu rakennus joille ei tarvitse tehdä lähivuosina mitään isompia korjauksia.
- Minikuntoarvioita ja niistä tehtyjä raportteja hyödynnetään myös Terveydensuojeluvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia varten. Osassa kohteita terveystarkastaja teki samalla TESU tarkastuksen
- Ilmanvaihtoon ja lämpötiloihin liittyvät säädöt ja pienet korjaukset sovittiin tehtäväksi saman tien. Isommista korjauksista tehdään aikataulutus. Terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat korjaukset sovittiin tehtäväksi heti.
Tulokset
- Tutustuimme paremmin ryhmään osallistuneiden toimijoiden kesken, mikä helpottaa yhteistyötä jatkossa luottamuksen lisääntyessä molemmin puolin. On helpompi tehdä yhteistyötä, kun emme ole vain titteleitä sähköpostien takana, vaan oikeita ihmisiä, toisillemme.
- Henkilökunta koki käynnit positiivisiksi, kokivat tulleensa kuulluksi ja saivat nopeasti apua pitkäänkin jatkuneisiin ongelmiin.
- Myös kierroksella jaettu informaatio lisäsi merkittävästi työntekijöiden ymmärrystä esim. sisäilmalaatuun vaikuttavista tekijöistä poistaessaan luuloja ja väärää tietoa. Tässä merkittävä tekijä oli, että kierrokselle osallistui laajasti eri osa-alueiden asiantuntijoita remontoinnista rakentamiseen ja terveystarkastajista lvi-asiantuntijaan.
- Saimme selville, etteivät koulukiinteistöt olleet niin huonoissa kunnoissa, mikä oli ennakkoarviointi.
- Opimme, että monet vikatilat olivat teknisiä ja helposti, jopa käden käänteessä korjattavissa. Nopeimmat havainnot tulivat heti kun luokkahuoneiden ja tuloilman lämpötiloja laskettiin. Tilat eivät tuntuneet enää tunkkaisilta ja jopa tuntien jälkeen ne vaikuttivat hyviltä. Samoin painesuhteiden ja ilmamäärien säädöillä oli nopeita vaikutuksia. Pitkään jatkuneisiin ongelmiin löydettiin usein siis yllättävän helposti ratkaisuja.
- Kiinteistön vikailmoitusjärjestelmän huolellinen jalkauttaminen ruohontasoa myöten on tärkeää, samoin kuin ilmoituksen teon helppous sekä lyhyt vasteaika. Suurin haaste hyvällekin järjestelmälle ovat käyttäjät. Jos he eivät luota järjestelmien toimivuuteen, he eivät toimi ohjeistusten mukaisesti.
- Opittiin, että olosuhteissa vallitseviin puutteisiin ja vikatiloihin pitää reagoida nopeasti. Näin vältetään ongelmien paheneminen ja turhat pelkotilat.
-Kun henkilöiltä tulee palautetta kierroksilla, ei niitä pidä missään mielessä vähätellä vaan kaikki huomioidaan. Toisaalta ei pidä myös luvata sellaista mitä ei voida toteuttaa. Siinä menee luottamus.

Yhteyshenkilöt

Pasi Töytäri
pasi.toytari(ät)kouvola.fi
Työsuojeluvaltuutettu
Kouvolan kaupunki

Juha Jormanainen
juha.jormanainen(ät)kouvola.fi
Toimitilajohtaja
Kouvolan kaupunki

Reijo Pesonen
reijo.pesonen(ät)kouvola.fi
Sisäilma-asiantuntija
Kouvolan kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat