21.12.2018
Raision kaupungin konsernihallinto, Raisio

Kun väki vaihtuu - Yhteisöllisyyden rakentamista turvallisesti yhdessä

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Raision kaupungin konsernihallinnon henkilöstöstä puolet on vaihtunut viimeisen kahden kolmen vuoden sisällä (eläköitymistä ja muuta vaihtuvuutta). Parinkymmenen hengen työyksikön tehtävänä on kuntakonsernin strateginen johtaminen, kaupungin talouden ja toiminnan ohjaus, kirjanpito- ja laskutuspalvelut ja kaupungin keskitetyt asiantuntijapalvelut (esim. viestintä-, laki-, elinvoimapalvelut, päätöksenteon ja hallinnon koordinointi- ja tukipalvelut ja henkilöstöpalvelut).

Yksikössä oli jo useamman vuoden pohdittu keinoja työyhteisöllisyyden parantamiseksi. Henkilöstö työskentelee samassa talossa, mutta kahdessa eri kerroksessa ja työtehtävät eivät välttämättä tuo työntekijöitä yhteen. Sen vuoksi päätettiin aloittaa vuoden kestävä hanke, jonka kuluessa työstetään työ- ja työyhteisökysymyksiä eri näkökulmista.

Ratkaisu
Raision kaupunki kuuluu Työterveyslaitoksen Kunta10 –työhyvinvointikyselyn piiriiin. Kunta10 tulosten ja tavoitteiden täsmentämiseksi työyhteisössä toteutettiin myös sisäinen työhyvinvointikysely – molempien tuloksia käytettiin jatkotoimenpiteiden suunnittelussa.

Kävimme läpi konsernihallinnon roolin ja tehtävät. Kunkin työntekijän tehtäväkuvat määriteltiin esimiehen kanssa ja esiteltiin koko työyhteisölle. Esille noussutta tiedottamisen tarvetta on parannettu kaikille toimitetuilla muistioilla.

Kunteko sparraaja Mari Louhi-Lehtiö on ollut matkaoppaana kahdessa kehittämispäivässä. Olemme saaneet keskusteluillemme turvallista ohjausta ja tukea. Marilla on erityinen taito saada keskustelutilanteet sellaisiksi, että on pystytty keskustelemaan myös asioista, joita ei ole aiemmin sanottu ääneen. Olemme luoneet itsellemme arvopohjaiset pelisäännöt. Olemme myös saaneet paljon tietoa hyvinvointiin vaikuttavista asioista ja tietoisen vuorovaikutuksen tärkeydestä. Viimeisimmän päivän tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi palautteen antaminen ja vastaanottaminen.
Päivien annin lisäksi työyhteisö on saanut käyttöönsä laajan materiaalin, jonka avulla voi jatkaa sekä yksilö että työyhteisötasoista pohdintaa ja kehittymistä.
Tulokset
Tietoisen ja yhdessä rakennetun yhteistyön ja vuorovaikutuskulttuurin rakentaminen on meillä nyt hyvällä alulla. Syksyn 2018 Kunta10-tulokset kertoivat, että työyhteisön yhteisöllisyyden tila on selvästi parantunut. Ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen kyselyn tuloksissa todetaan, että työyhteisö on kehittämismyönteinen! Myös oman työn hallinta ja kokemus johtamisesta ovat parantuneet. Jatkamme säännöllisesti työtä vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Yhteyshenkilöt

Anne Kujanpää
anne.kujanpaa(ät)raisio.fi
Henkilöstösuunnittelija
Raision kaupunki
Pekka Järvinen
pekka.jarvinen(ät)raisio.fi
Henkilöstön kehittämiskoordinaattori
Raision kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta