5.10.2023
Limingan kunta Kunnallistekniikka -liikelaitos, Liminka

Kunnossapidon seurannan kehittäminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kunnossapidon seurantajärjerjestelmä on Limingassa ollut käytössä ensin latupuolella. Hyväksi havaittua järjestelmää haluttiin kehittää myös kunnan muihin kunnossapidon tehtäviin. Emme halunneet useita eri ohjelmistoja vaan keskittyä selkeästi sellaiseen ohjelmaan, joka on helppokäyttöinen ja toimii julkisessa näkymässä.

Fluent-järjestelmä otettiin käyttöön talvikunnossapidon sekä viheralueiden hoidon urakoihin (katso https://liminka.fluentprogress.fi/LiminkaRoadInfo/. ) Palvelun käyttöönotolla haluttiin seurattavuutta urakoiden hoitotasoon, raportointia varten esim. vahingonkorvaus tapauksiin ja laskutusta varten sekä ennen kaikkea kuntalaispalveluna asiakaspalautteisiin vastaamisessa.
Ratkaisu
Alussa selvitettiin nykyisen toimittajan mahdollisuudet tarjota meille sopivaa palvelua. Ohjelman toimittaja järjesti käyttäjäkoulutuksen pääkäyttäjälle. Palvelun datan siirto ja laitehankinnat seurantaa varten tehtiin omana työnä. Viestittiin urakoitsijoita asiasta ja järjestettiin käyttäjäkoulutus käyttäjille.

Lisäksi toteutettiin viestintää kuntalaisille ja päättäjille uudesta palvelusta. Palvelu on otettu käyttöön yhteistyössä johdon, henkilöstön, urakoitsijoiden sekä asiakkaiden kanssa. Kehitysidea toteutetiin omarahoituksella.
Tulokset
Seurantajärjestelmä on apuna kunnossapitopalveluiden seurannassa ja kustannusten seurannassa. Raportteja voidaan hyödyntää myöhemmin urakkakilpailutuksissa. Kehittämistyötä jatketaan omavalvonnan ja huoltokirjatoimintojen sekä viestinnän tehtävissä.
Linkit
https://liminka.fluentprogress.fi/LiminkaRoadInfo/

Yhteyshenkilöt

Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi
marja-riitta.vavuli-kiviniemi(ät)liminka.fi
liikelaitosjohtaja
Kunnallistekniikka -liikelaitos
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta