15.8.2019
Järvenpään kaupunki, Järvenpää

Kuntalaisten osallistaminen kaupunkitekniikassa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2019 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli kaupunkitekniikan osallistamistiimi kehittämishankkeella ”Kuntalaisten osallistaminen kaupunkitekniikassa".

Aivan uutta osallistaminen ei yleisten alueiden suunnittelu-rakentaminen -kunnossapitoprosesseissa ole, kuntalaiset olivat mukana kaupunkitekniikan suunnittelussa ja kunnossapidossa jo ennen projektin käynnistymistä. Osallistaminen kaupunkitekniikan kunnossapidon osalta on näkynyt mm. satunnaisesti järjestetyissä istutustapahtumissa ja alueellisten talkoiden järjestämisessä. Suunnittelupalveluiden osalta osallistaminen on ollut osana hallinnollisen menettelynkin vaatimaa vuorovaikutusta mm. katu- ja puistosuunnitelmien yleisötilaisuuksien pitämisen muodossa. Rakentamispalveluissa osallistaminen on sisällytetty rakentamisprosessiin ja ulkopuolisissa urakoissa se on sisällytetty urakoitsijan tehtäviin. Rakentamisen toiminnan luonteesta johtuen osallistaminen rakentamispalveluissa kuitenkin on hyvin pitkälti tiedottamista.

Aikojen muuttuessa nykyinen osallistamistoiminta nykyisellään ei enää vastannut kasvavan ja kehittyvän kaupungin ja sen kuntalaisten tarpeisiin. Talkootoiminnan kiinnostavuus kunnossapidossa on vähentynyt ja toisaalta tapahtumien satunnaisuudesta ja tiedotustavoista johtuen tieto järjestetystä toiminnasta ei ehkä ole tavoittanut riittävän laajasti kuntalaisia. Suunnittelupalveluissa yleisötilaisuuksien osanottajamäärät ovat olleet lähivuosina osin vähäisiä. Tästä johtuen kaupunkitekniikka halusi vahvistaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, parantaa tiedottamista, tukea mahdollisuuksien mukaan kansalaisaktivismia ja tuoda tavat osallistua nykyaikaan.

Kuntalaisten osallistaminen kaupunkitekniikassa projektin (2017–2018) tavoite oli vahvistaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, parantaa tiedottamista, tukea mahdollisuuksien mukaan kansalaisaktivismia ja tuoda tavat osallistua nykypäivään eli lisätä kaiken kaikkiaan kaupunkitekniikan palvelutuotannon vuorovaikutusta. Tiiviisti projektiin kuuluivat pienet osallistamishankkeet, joissa konkreettisten toimenpiteiden kautta tarkasteltiin hankkeiden hyötyä ja kannattavuutta. Osa toteutetuista pienistä hankkeista (17 kpl) jäi pysyviksi osiksi avainalueen toimintaa.
Ratkaisu
Toteutetut pienet osallistamishankkeet tukivat mm. asukkainen hyvinvointia (ideatapaamiset, taimien istutus), harrastuksia (maastopyöräradan materiaalit), koululaisten resurssiviisautta sekä ympäristöasioiden ymmärrystä (Kinnarin lammen puhdistus) ja kulttuurin tekemistä ja kokemista (ympäristötaiteen ideakilpailu lapsille). Digitalisaatio oli hankkeessa esillä osallistumisen keinojen ja tiedottamisen keinojen päivittämisen kautta.

Toteutetut osallistamishankkeet 2017–2018

• Kiira myrskyn jälkeen isot oksat maksutta kaatopaikalle. Syksyn 2017 Kiira -myrskyn jälkeen mahdollistettiin kuntalaisille isojen oksien ja myrskyn irrottaman puujätteen vieminen kaatopaikalle veloituksetta.

• Alueelliset lavat haravointijätteille. Kuntalaisille tarjottiin mahdollisuutta ilmoittaa haravointijätteelle varattavan lavan tarpeesta alueellisesti tai kaupunginosittain. Kaupunki tarkkaili lavojen sijantia, niin ettei yhdelle alueelle sijoittunut useampia lavoja. Lavalle sai viedä sekä yleisten alueiden, että kiinteistöjen haravointijätettä.

• Ideatapaamiset korttelipuistojen suunnittelun käynnistämiseksi. Savikon-, Hanhikki- ja Korpikujan puistossa järjestettiin 2017 ideatapaamiset, joissa keskusteltiin paikan päällä puiston käyttäjien kanssa heidän toiveistaan puiston kunnostamiseksi. Syksyllä 2018 samaa menetelmää hyödynnetään Tehopuiston suunnittelun käynnistämisessä.

• Yleisötilaisuus suunnittelu- ja rakentamisohjelmista 2018. Alkuvuodesta 2018 järjestettiin Seutulantalolla yleisötilaisuus koskien suunnittelu- ja rakentamisohjelmia. Tilaisuudesta tiedotettiin kuulutuksella Viikkouutisissa sekä kaupungin nettisivuilla.

• Ympäristötaiteen ideakilpailu lapsille. 5-6-vuotiaille järvenpääläisille lapsille järjestettiin ympäristötaiteesta kilpailu, jossa toivottiin ajatuksia missä taidetta voisi olla sekä aiheita ja suoranaisia ideoita Puistotien uuteen kiertoliittymään. Kilpailu toteutettiin kasvatus- ja vapaa-ajan ja kaupunkitekniikan yhteistyönä ja siihen hyödynnettiin MunJäke-sovellusta.

• Asukasyhdistysten istuttamat taimet myrskytuhoalueille. Asukasyhdistyksille heidän toiveestaan kustannettu metsitykseen taimia, jotka he ovat itse istuttaneet. Kyseessä oli Kiira-myrskyn 2017 jälkitoimenpide.

• Kinnarin kentän työmaa-aidan maalaus. Kinnarin koulun kiinteistön läpi kulkevan työmaan työmaa-aita suunniteltiin sellaiseksi, että se pitää pesäpallokentän pallot omalla puolella sekä, että aita olisi maalattavissa Kinnarin pesiksen toimesta kaupungin kustantamilla maalaustarvikkeilla.

• Paavonpolun maastopyöräradan parantaminen. Mediassa havaitun sponsoritoiveen johdosta kaupunki tarjosi harrastajille maastopyöräradan parantamiseen tarvittavia materiaaleja. Itse parantaminen toteutettiin harrastajien talkootyönä. Metsään sijoittuvan radan toimenpiteet hyväksytettiin ympäristöviranomaisella.

• Kinnarin lammen puhdistus. Kinnarin koulun oppilaiden tekemän kuntalaisaloitteen johdosta Kinnarin lampea puhdistettiin sinne kertyneestä jätteestä. Puhdistustyön tekivät sukeltajat. Oppilaita oli paikalla seuraamassa lammen puhdistusta. Oppilaat osallistuivat myös työhön lajitellen jätteitä. Kiertokapula opasti paikalla oppilaita lajittelemaa.

• Risujen vienti kaatopaikalle veloituksetta. Kuntalaisille on annettu mahdollisuus viedä risuja ja haravointijätettä kaatopaikalle veloituksetta.

• Lähipuiston hoito hanke käynnistetty. Lähipuiston osittaisen hoitovastuun ottamisesta kiinnostuneita kuntalaisia on pyritty löytämään pilottikohteita varten. Tarkoituksena on sitouttaa kuntalaisia lähipuistonsa hoitoon, jolloin hoitotaso voi olla korkeampi kuin mitä kaupunki voi tarjota.

• Rantapuiston kehittämisen nettisivu ja suunnitelmaplanssit työmaa-aitoihin. Rantapuiston kehittämiselle luotiin keväällä 2018 oma nettisivu, jota pyritään päivittämään tilanteiden kehittyessä. Rantapuiston suunnitelmista teetettiin "juliste", josta teetettiin plansseja puiston työmaan aitaan.

• Liikennemerkkien oikominen ja huonokuntoisten kartoittaminen. Kesällä 2018 urheiluseuroille tarjottiin mahdollisuutta osallistua palkkiota vastaan liikennemerkkien oikaisutyöhön. Samalla kartoitettiin huonokuntoisia merkkejä ympäristössä.

• Viikonloppusiivous, kävelykadun, Rantapuiston ja keskustan ydinalueet. Järvenpääläisiltä urheiluseuroilta kysyttiin kiinnostusta hoitaa kesän/syksyn 2018 ajan kävelykadun, Rantapuiston ja keskustan ydinalueiden puhtaanapitoa. Puhtaanapito ei sisältynyt kaupungin olemassa oleviin urakoihin.

• Kaakkolan puiston kunnostussuunnitelma esillä puistoalueella. Kaakkolan puistoalueen kunnostussuunnitelma laitettiin esille kaupungin nettisivuille, kirjeitse rajautuvien kiinteistöjen omistajille sekä myös itse puistoalueelle. Puistoalueen käyttäjäkunta ei ollut tarkasti tiedossa.

• Rantapuiston avajaiset. Rantapuiston avajaisissa 1.9.2018 kaupungilla oli oma infoteltta, jossa esiteltiin kuvia Rantapuistosta menneiltä vuosilta sekä kerrottiin tulevasta kehittämisestä.

• Betonipossun uusi elämä. Ylläpito- ja huoltopalvelut käynnisti kesällä 2018 kilpailun liikenne-esteiden muotoilusta. Tarkoituksena on kehittää Järvenpään kaupunkikuvaa, viihtyvyyttä ja turvallisuutta.
Tulokset
Osallistamisen ja vuorovaikutuksen lisäämisestä kaupunkitekniikassa hyötyvät kaupungin yleisten alueiden käyttäjät eli kaikki kuntalaiset. Kuntalaiset saavat helpommin ja enemmän tietoa ympärillään tapahtuvasta kehityksestä ja heillä on siten helpompi halutessaan myös antaa palautetta ja tuoda esiin toiveitaan.

Kaupunkitekniikan henkilöstö hyötyy kokonaisuudessaan siitä, että kun kuntalaisia kuullaan jo hankkeiden alkuvaiheessa, voidaan heidän asiansa ottaa huomioon oikea-aikaisesti. Kuntalaisilta myös saadaan hyviä ideoita ja toisaalta hyvinkin tarkkaa paikallistuntemusta, josta on usein hyötyä erityisesti suunnittelussa.

Monen hankkeen osalta osallistaminen lisää perustyön tehokkuutta, sillä kuntalaisten ajatukset saadaan huomioitua oikea-aikaisesti. Tämä vähentää myöhemmin saatuja kriittisiä asiakaspalautteita sekä jossain määrin prosesseissa tehtyjä valituksia. Erilaisten valitusten ja kriittisten palautteiden käsittelyn vähentyessä työaikaa säästyy.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula(ät)jarvenpaa.fi


Tia Salminen
tia.salminen(ät)jarvenpaa.fi
suunnittelupäällikkö
Järvenpään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat