6.10.2020
Lempäälän kunta, Työllisyys- ja kuntoutuspalvelut, Lempäälä

Kuntouttavan työtoiminnan digiloikka

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa kuntouttava työtoiminta jouduttiin sulkemaan 16.3.2020. 20.3.2020 STM linjasi kuitenkin, että palvelua voidaan järjestää joustavasti monikanavaisia ratkaisuja ja pieniä ryhmäkokoja hyödyntäen. STM:n ohjeistuksen varmistuttua Lempäälän kunnan työllisyys- ja kuntoutuspalvelujen henkilöstö ideoi, suunnitteli ja käynnisti nopealla aikataululla korona-poikkeusolojen kuntouttavan työtoiminnan teemalla Yhdessä# - Etänä.
Ratkaisu
Suunnitteluun ja toteutukseen on osallistunut yksikön koko henkilöstö. Palveluvalikoima oli monipuolinen. Tarjosimme etäkuntouttavaa työtoimintaa erikseen nuorille ja yli 30-vuotiaille asiakkaille. Lisäksi palveluja on jäsennetty asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti siten, että arjenhallinnan haasteiden kanssa työskenteleville ja lähempänä työmarkkinakynnyksen ylittämistä oleville asiakkaille on omat palvelunsa. Lempäälän kunnan työllisyys- ja kuntoutuspalvelut käynnistivät myöhemmin STM:n uuden ohjeistuksen nojalla kuntouttavan työtoiminnan lähipalvelun 1.6.2020 siten, että lähi- ja etäpalveluja tuotettiin hybridistrategian mukaisesti rinnakkain.

Muutokset ovat edellyttäneet nopeaa reagointia, hullunrohkeaa ideointia ja suunnittelua ja heittäytymistä uudenlaiseen tapaan tuottaa palvelua. Päivittäistä työtä on jouduttu priorisoimaan uudelleen moneen kertaan koronakevään aikana. Henkilöstö on ollut vahvasti sitoutunut ja uudistuksia on toteutettu vahvan yhdessä tekemisen hengessä.
Tulokset
Kuntouttavan työtoiminnan digiloikan myötä taattiin kaikille asiakkaille palvelutarpeen mukainen kuntouttavan työtoiminnan palvelu ja turvattiin myös riskiryhmään kuuluville mahdollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Asiakasmäärän arvioidaan olevan sama tai suurempi kuin ennen poikkeusolojen alkua.

Kuntouttava työtoiminta on keskeinen palvelu työmarkkinoiden ulkopuolella oleville kuntalaisille. Palvelun tavoite on vahvistaa asiakkaan arjen hallintaa, voimavaroja ja muita työkykyisyyden osa-alueita. Kuntouttavan työtoiminnan monikanavaisten palvelujen nostattaminen koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa oli keskeistä, koska palvelun kohderyhmällä on erilaisia haasteita, joita eristäytyminen ja muiden peruspalvelujen ja -toimintojen rajoitukset voisivat entisestään lisätä. Palvelun muokkaaminen poikkeusolosuhteisiin on ollut merkittävää asiakkaiden hyvinvoinnin ja katkeamattomien palvelupolkujen turvaamiseksi.

Asiakkailta saatu palaute on ollut positiivista. Monille palvelu on tarjonnut poikkeusoloissa merkitystä ja sisältöä arkeen, omien tavoitteiden mielessä pitämistä ja edistämistä sekä ennen kaikkea sosiaalisia kontakteja, jotka olisivat monilla jääneet varsin niukoiksi ilman palveluun osallistumista. Kuukausitasolla palvelun järjestämättä jättäminen aiheuttaisi noin 80 000 euron taloudellisen menetyksen kunnalle. Lisäksi asiakkaiden tilanteissa saattaisi tapahtua merkittävää heikkenemistä ja heidän erilaisten palveluiden tarve kasvaisi koronan jälkeisenä aikana.

Yhteyshenkilöt

Lotta Lammi
lotta.lammi(ät)lempaala.fi
Työllisyyspäällikkö
Lempäälän kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat