5.7.2018
Limingan kunta, Liminka

Kuukauden Nuija -toiminta edistää henkilöstön työhyvinvointia ja osallisuutta!

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Limingassa on työstetty kevään 2018 aikana hyvinvointikertomusta. Hyvinvointikertomuksen työstämisen aikana on puhuttu paljon henkilöstön työssäjaksamisesta, työhyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnassa on halu kehittää työhyvinvointiin uusia toimintamalleja ja panostaa erityisesti ennaltaehkäisevään toimintaan. Tärkeänä nähdään myös henkilöstön oma aktiivinen rooli hyvinvoinnin rakentajina.

Limingassa on uudistamista tehty laajasti ja kunnan uusi organisaatio astui voimaan 1.6.2017. Muutoksen tueksi on haettu BusinessFinlandin rahoittama Liminka Lupaus -hanke, jonka kautta on työstetty uusi kuntastrategia, luotu uusia toimintamalleja luottamushenkilötoimintaan (ohjelmatyöskentely) ja valmennettu henkilöstöä mm. asiakaskokemuksen johtamiseen, palvelumuotoiluun ja tuotteistamiseen liittyen. Hankkeen kautta on pyritty verkostoitumaan myös KunTeko2020-hankkeeseen.

Idea työhyvinvoinnin uuteen toimintamalliin/pilottiin saatiin KunTeko2020 -sparrauksen kautta, jossa aiheena oli palvelumuotoilu ja tulevaisuuden tekijän rooli sekä siihen asettuminen. Sparraajana toimi Tamora Oy. Päivän aikana valmisteltiin Tamora Oy:n johdolla Limingan 'Kuukauden Nuija' -pilotti, jossa työhyvinvoinnin rakentuminen lähtee henkilöstöstä. Tavoite oli ja on luoda uudenlaisia toimintamalleja työhyvinvoinnin tukemiseen ja mahdollistaa henkilöstölle mahdollisuus aitoon osallistumiseen työhyvinvointiin liittyen. Pilotin aikana myös saadaan esimerkkejä erilaisista toiminnoista, jotka hyvinvointia voivat erilaisille ihmisille luoda. Tavoitteena oli myös saada aikaiseksi "out of the box thinkingiä".
Ratkaisu
Kesäkuun sparrauspäivän aikana käynnistettiin 'Kuukauden Nuija' -toiminta ja ensimmäinen "Nuija" arvottiin sparrauspäivän aikana.

Limingassa Kuukauden Nuija -pilotin säännöt ovat seuraavanlaiset:
- Kuukauden Nuija arvotaan henkilöstön jäsenistä.
- Kuukauden Nuija saa nuijia (tästä nimi! )vapaavalintaisen työhyvinvointia tukevan teon, käytössään hänellä on tähän 133 euroa.
- Teko saa olla mitä vain maan ja taivaan väliltä, kunhan teko on laillinen ja hyvän maun mukainen.
- Teon valmisteluun on aikaa 1 vuorokausi arvonnan päättymisestä, teko julkaistaan koko henkilöstölle. Teon valmistelun vaiheessa Nuija ei saa kysyä muiden mielipidettä tai testata ideaansa muilla, idean tulee olla aidosti sellainen, josta arvonnan voittaja itse innostuu ja josta hän itse pitää. Teko joka kuvastaa häntä itseään - mitä juuri sinä haluaisit tehdä? Teon voi toteuttaa koko henkilöstölle, omalle tiimille, omalle yksikölle jne. Mahdollinen rajaus pitää kuitenkin kertoa kaikille.

Limingassa Kuukauden Nuijia on tähän mennessä arvottu kaksi:

1. Kuukauden Nuija toteutti juhannusviikon maanantain työpäivän jälkeisen tunnin tehotreenin paikallisen kuntosaliyrittäjä Prässi Oy:n kanssa. Treenikutsu jaettiin Limingan koko henkilöstölle (750 hlö) ja mukaan mahtui 50 ensimmäisenä treenaamaan ilmoittautunutta. Mukaan ilmoittautui lähes 30 henkilöä, mutta valitettavasti viimehetken peruuntumisia ilmaantui ja jumppasimme lopulta 23 innokkaan voimin. Loma-aika vaikutti huomattavasti osallistujamäärään, sillä esim. sivistyspalveluissa lomakausi oli monilta osin jo alkunut koulujen päättäjäisistä.

Käytetty raha: 133 euroa
Osallistujat: 23, osallistujia jokaisesta kunnan palvelualueesta
Vaikuttavuus: 23 tuntia työhyvinvointa

Yhteinen hikitreeni sai kiitosta ja sille toivottiin jatkoa. Toimintamalli otetaan huomioon syksyllä 2018, kun kunnassa valmistellaan kehittämistoimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen liittyen.

2. Kuukauden Nuija järjesti (käynnissä elokuun loppuun) koko henkilöstölle Villiinny luonnosta - Lumoudu Limingasta -valokuvauskilpailun, jossa tavoite on ottaa ryhmäkuva (3-5 hlö), josta välittyy Limingan lumoavaa luontoa sekä villiä liikettä. Kuvassa "olet sinä ja valitsemiasia työkavereita. Verkostoidu rohkeasti ja huomaa, kuinka huikeita tyyppejä meillä täällä työskentelee. Extrapisteitä luvassa uskaliaille, yli hallintorajojen loikkijoille. Kuvan voi ottaa ryhmän jäsen, ulkopuolinen kuvaaja tai kokeilkaa itselaukaisinta. Voit osallistua yhteen tai useampaan kuvaan. Voittajat ja voittokuvat julkaistaan 24.8.2018". Voittajien valintaan Nuija on pyytänyt kaksi liminkalaista ammattivalokuvaajaa sekä nuorten työpajan nuoria. 133 euron raha käytetään kolmen voittajavalokuvan kesken.

Toinen Nuija-toiminta on vielä kesken, joten saapuneiden kisakuvien määrää tai laatua ei voida vielä esitellä. Kokeilu kannustaa yhdessä tekemiseen, luovuuteen, huumoriin ja uusiin ihmisiin tutustumiseen yli hallintorajojen. Teolla osallistetaan mukaan myös paikallisia yrittäjiä sekä nuoria.

Nuija -toimintaa jatketaan elokuun loppuun saakka Liminka Lupaus -hankkeen kautta ja tämän jälkeen käydään läpi kokemuksia ja mahdollisuuksia vakiinnuttaa pysyväksi toimintamalliksi. Pilotin aikana (Liminka Lupaus -hankkeen kautta) arvotaan yhteensä 6 Kuukauden Nuijaa jossa 133*6=798 eurolla saadaan aikaiseksi kuusi erilaista henkilöstöstä lähtöisin olevaa työhyvinvointitekoa ja useita kymmeniä toimenpiteisiin osallistuneita henkilöstön edustajia. Pilotti koskettaa ennen kaikkea henkilöstöä.

Pilottitoiminnan idea saatiin Tamora Oy:lta ja se käynnistettiin Tamoran ohjeistuksella. Itse työ tehdään kunnassa omin voimin ja käytetty raha pilottitoimintaan on yhteensä 798 euroa. Tällä rahalla saadaan 6 henkilöstöstä lähtöisin olevaa työhyvinvointitekoa ja lopulliset vaikuttavuusluvut, esim. osallistujista saadaan pilotin päätyttyä. Tähän astisten kokemusten perusteella arvioimme panos-tuotos -suhteen erittäin hyväksi.
Tulokset
Pilotti on vasta käynnistynyt, joten tarkempaa analyysia toiminnan tuloksista on vielä vaikea tehdä.

Ensimmäisten kahden arvonnan osalta voidaan kuitenkin mainita, että arvotut itse olivat Nuija-toimintansa julkaisun jälkeen erittäin innostuneita toiminnasta ja olivat innostuneina pohtineet omia tekojaan. Useat ihmiset ovat olleet yhteydessä sähköpostitse ja ilmaisseet että olisivat jo keksineet idean, kunhan vaan voittaisivat arvonnan! Jo kahden teon perusteella voidaan olettaa, että teot ovat keskenään hyvinkin erilaisia ja tulevat varmasti osallistamaan laajasti erilaisista asioista kiinnostuneita kunnan työntekijöitä mukaan toimintaan. Parhaita ideoita/toimintamalleja on myös mahdollista vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi tai toimintaa voidaan toteuttaa kausiluonteisesti.

133 euron käytettävä summa syntyi siitä, että halusimme käyttöön suhteellisen pienen summan, joka ei kuitenkaan olisi tasasumma. Pieni summa motivoisi luovuuteen, mutta ei samalla toisi kovia "suorituspaineita" sen suhteen, että järjestelyiden tulisi olla mittavia. Summalla on kuitenkin mahdollista toteuttaa monenlaista tekemistä ja ilahduttaa työyhteisöä useilla eri tavoilla.

Toivomme, että pilotista syntyy uudenlaisia ajatuksia työhyvinvointiin, henkilöstön osallistamiseen ja osallisuuteen sekä työiloon liittyen. Odotukset ovat korkealla!
Liitteet
kuukauden nuija_juliste.pdf

Yhteyshenkilöt

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta
Katja Vuorinen
katja.vuorinen(ät)liminka.fi
Hallintojohtaja
Limingan kunta

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat