28.9.2021
Kangasalan kaupunki, opetuspalvelut, Kangasala

Laajat hyvinvointitaidot -ohjelma esi- ja perusopetukseen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Paljon on puhetta lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja käyttäytymisen säätelyn pulmien lisääntymisestä. Totesimme, että tilanteelle tulee tehdä jotain. Halusimme lähestyä asiaa vaikuttavasti, kokonaisvaltaisesti ja positiivisesta näkökulmasta. Niinpä kaupungin oppilashuollon työryhmä sai tehtäväkseen tehdä hyvinvointitaitojen vuosikellon ja konkreettisen suunnitelman niiden opettamiseksi jokaiselle vuosiluokalle.
Ratkaisu
Oppilashuollon työryhmä tarkensi ensin yhteisöllisen oppilashuollon vuosikelloa ja suunnitteli, mitkä aihealueet käydään missäkin kuussa läpi. Tämän jälkeen lukuvuodeksi 2020-2021 se asetti pienempiä ryhmiä, jotka työstivät vuosikelloja eri vuosiluokille, erikseen esiopetukseen, alkuopetukseen, 3.-6. luokille ja 7.-9. luokille.

Koko työ tuli yhteisöllisen oppilashuollon vuosikellon liitteeksi nimeltään Laaja-alaiset hyvinvointitaidot. Työtä tehtiin monialaisesti (mukana mm. opettajia, rehtoreita, opoja, kuraattoreita, psykologeja ja kasvatusohjaajia) ja siihen pyydettiin laajasti kommentteja. Koko työ tehtiin omin voimin työajalla käyttäen avuksi erilaisia lähteitä.

Lopulta suunnitelmat yhdenmukaistettiin, siitä tehtiin Kangasalan brändi-ilmeen mukaiset dokumentit, jossa näkyy kuukausien yhteydessä teemat ja lähdemateriaalit, joita voi käyttää koulukohtaisessa toiminnassa. Yläkouluihin määriteltiin myös, missä oppiaineissa ko. aihetta voidaan käsitellä opetussuunnitelmaan liittyen.

Syksyllä 2022 koko paketti esiteltiin oppilashuoltoryhmille ja koulujen oppilaskunnanhallituksille. Samalla koulutettiin teoriataustasta liittyen positiiviseen pedagogiikkaan. Näissä koulutuksissakin hyödynnettiin oman henkilöstön ko. asioihin koulutettuja ihmisiä.
Tulokset
Tänä lukuvuonna jokaisessa koulussa tehdään suunnitelma, miten laajat hyvinvointitaidot ja kuukauden teema otetaan huomioon koulun arjessa. Voidaan pitää teematunteja, huomioida teemaa tuntien lomassa pieninä annoksina tai pitää teemapäiviä tai -viikkoja. Teemoista tiedotetaan myös koteja. Näin koko kaupungin kaikki lapset ja nuoret saavat läpäisevästi joka vuosi omalle ikätasolleen sopivalla tavalla oppia hyvinvointitaitoja. Teemat ovat:
Elokuu - yhteisöllisyys ja osallisuus
Syyskuu - Itsetuntemus ja vahvuustaidot; läsnäolo ja rentoutuminen
Lokakuu - Tunnetaidot ja onnellisuustaidot; kiitollisuus ja hyvän huomaaminen
Marraskuu - Empatia, myötätunto ja itsemyötätunto
Joulukuu - Kaveritaidot ja vuorovaikutustaidot; ristiriitojen ratkaisu, luottamus, kunnioitus ja tasa-arvo
Tammikuu - Sosiaalinen media ja hyvinvointi
Helmikuu - Tulevaisuus; unelmointi ja ratkaisukeskeisyys
Maaliskuu - Terveys
Huhtikuu - Arjen selviytymistaidot
Toukokuu - Arviointi

Kehittämistyötä jatketaan siten, että kouluilta pyydetään kokemuksia ja palautetta suunnitelmasta ja sen mukaisesta toiminnasta. Nämä käsitellään kuukausittain rehtorikokouksessa, jolloin samalla jaetaan vinkkejä onnistumisista ja kehitetään samalla suunnitelmaa jatkoa varten.

Suunnitelmaa on tarkoitus kasvattaa myös varhaiskasvatukseen ja lukiokoulutukseen.
Liitteet
Oppilashuollon vuosikellon liite_eskarit_alakoulut 2021-09-28 15_06_45.pdf
VALMIS_Vuosikellon liite_YLÄKOULU 2021-09-28 15_07_44.pdf

Yhteyshenkilöt

Merja Lehtonen
merja.lehtonen(ät)kangasala.fi
Opetuspäällikkö
Kangasalan kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta