15.1.2020
Hollolan kunta, Kalliolan päiväkoti, Hollola

Lasten leikkiparitoiminta

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta pienryhmätyöskentelyä ajatellen. Idealla haluttiin sitouttaa lapsia pidempikestoiseen leikkiin. Tarkoituksena on myös tuottaa lapsille lisää kaverisuhteita ja syventää niitä. Toiminnalla pystytään tukemaan myös lasten oppimista, esimerkkinä kielellinen kehitys (toiselta oppiminen). Vertaistukea käytetään oppimisen tukena. Toimintamallilla pystytään ehkäisemään kiusaamista, kun lapset leikkivät mahdollisimman laajasti toistensa kanssa ja oppivat tuntemaan ryhmänsä jäsenet.
Leikkiparitoiminnalla tuetaan muun muassa vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja, puheen kehitystä ja motorisia taitoja.
Ratkaisu
Mallin on luonut 3-5-vuotiaiden ryhmissä toimiva henkilöstö. Malli on käytössä päivittäin. Lasten aamu/päiväpiirillä jakaudutaan leikkipareihin. Pääsääntöisesti aikuinen ohjaa lapset leikkipareihin pedagogisin perustein. Toisinaan lapsi saa valita leikkiparin. Leikkiparin kanssa mennään leikkikartalle, missä yhdessä sovitaan aloitettava leikki.
Malli on aloitettu yhdessä 3-5-vuotiaiden ryhmässä. Tämä ryhmä jakoi tiimipalaverissa toimintamallin toisiin 3-5-vuotiaiden ryhmiin, jotka sitoutuivat toimintaan. Näin toimintamallista tuli pysyvä käytäntö joka ryhmään. Malli on ollut kustannukseton tapa kehittää toimintaa.
Tulokset
Mallista on tullut lapsille hyvin merkityksellinen. Päivittäin lapset odottavat innolla toimimista leikkipareina. Malli on kehittänyt muun muassa lasten sosiaalisia taitoja, kielellistä kehitystä sekä leikkitaitoja.
Mallin positiiviset vaikutukset ovat näkyneet asiakasperheille. Perheiltä on tullut positiivista palautetta, ja he ovat toivoneet, että toimintamallia jatketaan.
Toimintamalli on selkeyttänyt arjen struktuuria ja yhtenäistänyt ryhmien välisiä toimintatapoja.
Toimintamalli on kasvattanut työn sujuvuutta sekä nostanut motivaatiota, mikä näkyy esimerkiksi henkilöstön vähäisinä poissaoloina.
Toimintamallia on jaettu alueen toiseen yksikköön.

Yhteyshenkilöt

Jelena Juuti
jelena.juuti(ät)hollola.fi
Varhaiskasvatuksen opettaja
Hollolan kunta, hyvinvoinnin palvelualue, varhaiskasvatus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta