29.6.2022
Orimattilan kaupungin varhaiskasvatus, Orimattila

Lasten Oma Teams, Orimattilan malli

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Orimattilan varhaiskasvatuksen DigiLaukka-hankkeen (2021-2022) tavoitteena oli tukea ja edistää varhaiskasvatuksen digitaalista osaamista ja kehittää edelleen siihen liittyviä hyviä pedagogisia käytänteitä. DigiLaukka-hanke oli osa Opetushallituksen Uudet lukutaidot-kehittämisohjelmaa, ja sai toimintaansa erityisavustusta Opetus-ja kulttuuriministeriöltä. DigiLaukka-hankkeen koordinaattori kiersi syksyn päiväkodeissa mallintamassa pedagogista toimintaa, mutta vuodenvaihteessa vaikeutunut koronaepidemiatilanne keskeytti fyysiset käynnit.

Hankkeessa ryhdyttiin pohtimaan, miten digipedagogiikkaa voitaisiin edistää säännöllisesti ja yhteisöllisesti etäyhteyksin niin, että lasten osallisuus huomioidaan, aito vuorovaikutus säilyy ja henkilöstökin pääsisi harjoittelemaan digivälineiden käyttöä. Näistä lähtökohdista syntyi Lasten Oma Teams.


Lasten Oma Teams- mallin tärkeimmäksi toimintaperiaatteeksi asetettiin osallistumisen ja osallisuuden kokemuksen mahdollisimman matala kynnys. Tavoitteena oli inklusiivinen ja yhteisöllinen malli, johon osallistuminen on koko varhaiskasvatukselle saavutettavaa olosuhteista riippumatta; fyysinen etäisyys, digitaalinen osaaminen tai muut haasteet eivät saa olla osallistumisen ja osallisuuden kokemuksen esteenä. Toiseksi tärkeäksi toimintaperiaatteeksi muodostui toiminnan riittävän tiheä toistuvuus, jotta se juurtuisi osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja säännöllistä toimintaa. Lasten Oma Teams päätettiin järjestää joka viikko perjantaiaamuisin puolen tunnin ajan.
Pedagoginen sisältö haluttiin pitää väljänä, jotta puoleen tuntiin mahtuisi lasten mielenkiinnon mukaan ohjautuvaa vuorovaikutusta. Pedagoginen sisältö haluttiin pitää myös ikätasoisesti laajana; ihan pienimmille on tärkeintä teknologian ihmettely ja tutkiminen, liikkeen seuraaminen ja muu visuaalisuus, kun taas isommat lapset nauttivat jo sisällön vuorovaikutteisemmasta ja informatiivisemmasta puolesta. haluttiin myös, että Lasten Oma Teams on leikillinen ja hauska hetki, joka antaa mahdollisuuden tutkia digitaalista vuorovaikutusta lapsen näkökulmasta. Lasten Omassa Teamsissa saa hassutella, saa liikkua, saa ilveillä kameralle ja kertoa itselle tärkeitä havaintoja ja asioita. Tärkeää on myös joustavuus; Lasten Omassa Teamsissa ei tarvitse olla koko puolta tuntia paikalla, vaan voi vain tulla tervehtimään muita ja sitten jatkaa omia juttujaan.

Etäyhteys antaa myös paljon mahdollisuuksia tuoda ruudun välityksellä lasten lähelle asioita, joita on fyysisesti etenkin korona -aikana vaikea järjestää. Ideoimme lasten toiveisiin perustuneita vierailijoita mukaan Lasten Omaan Teamsiin, kuten esimerkiksi 112-päivänä saimme palomiehet mukaan ja toisena kertana pääsimme poliisin kanssa partioauton kyytiin. Tavoitteeksi asetettiin myös, että vierailijoita ei ole joka kerta, jotta tilaa jää lasten väliselle vuorovaikutukselle ja itse etäyhteyteen totutteluun ja sen mahdollisuuksien opetteluun.

Lasten Teamsissa lapset pääsevät näkemään ja harjoittelemaan myös digitaalisuuteen liittyviä ongelmia, ja niiden ratkaisemista. Aina tekniikka tai yhteydet eivät toimi, mutta yhdessä voimme etsiä ratkaisuja ja oppia uutta.
Ratkaisu
DigiLaukka-hankkeen koordinaattori toimi myös Lasten Oman Teamsin koordinaattorina, tiedottajana ja vastaavana. Lasten Omaa Teamsia haluttiin myös päästä kokeilemaan mahdollisimman nopeasti, joten jo idean syntymisen kanssa samalla viikolla otettiin koeyhteys kahden päiväkodin välillä. Kokemus oli hyvin positiivinen ja rohkaiseva, joten Lasten Oma Teams päätettiin ottaa käyttöön heti koko varhaiskasvatuksessa.

Asiasta tiedotettiin esihenkilöitä ja henkilöstöä, ja laadittiin yksinkertaiset ohjeet, jossa kerrottiin tavoitteista, opastettiin teknisissä asioissa ja rohkaistiin mukaan kokeilemaan. Mukana kehittämässä ovat olleet DigiLaukka-hankkeen ohjausryhmä, varhaiskasvatushenkilöstöä sekä tietenkin tärkeimpänä lapset.

Keväällä myös varhaiskasvatusryhmien käytössä oleviin iPadeihin ladattiin Teams-sovellus, joten etäyhteyttä voi harjoitella myös ryhmän tai yksikön sisällä vaikkapa digitaalisena leikkinä. Lasten Oma Teams- mallin käynnistäminen ei aiheuttanut erillisiä kustannuksia, vaan toiminta aloitettiin hankkeen sisällä.
Tulokset
Lasten Oma Teams-mallissa toteutuvat uudella tavalla monet varhaiskasvatussuunnitelman pedagogiset tavoitteet. Lisäksi se innostaa ja rohkaisee myös varhaiskasvatushenkilökuntaa kehittämään omaa digitaalista osaamistaan.

Lasten Omassa Teamsissa ovat pääosassa lapset; he myös mallintavat aikuisille ennakkoluulottomutta ja luonnollisuutta kameran edessä. Siinä missä aikuisille kamerassa näkyminen on usein aluksi vierasta, lapset haluavat näkyä kamerassa ja nauttivat siitä.

Lasten Oma Teams on lisännyt merkittävästi eri varhaiskasvatusyksiköiden välistä yhteisöllisyyttä. Välimatkojen vuoksi varhaiskasvatusyksiköillä ei juurikaan ole ollut yhteyttä toisiinsa, mutta lasten Oma Teams on tarjonnut kurkistusikkunan niin lapsille kuin henkilöstölle muuhun varhaiskasvatukseen Orimattilan alueella. Kuten eräs pieni lastenteamsilainen totesi:" Ai onko muitakin päiväkoteja olemassa!"

Lasten Oma Teams on myös lisännyt Orimattilan kaupungin toimialoja ylittävää yhteistyötä. Lasten Omassa Teamsissa on ollut mukana kaupungin liikunnanohjaajia pitämässä leikkipuistojumppaa ja vesiturvallisuusopetusta etäyhteydellä. Kulttuuripalvelujen kanssa on järjestetty lukuhetkiä kirjastosta käsin myös etäyhteydellä ja valittu kuvataideteoksia yksiköihin. Opetus-ja kasvatusvaliokunnan puheenjohtaja kävi myös esittelemässä lapsille valiokuntatyötä ja lapset esittävät hänelle kysymyksiä. Lasten Oma Teams on siis myös lasten yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava.

Lasten Oma Teams haastaa myös varhaiskasvatushenkilöstön ajattelua ja pedagogiikkaa positiivisella tavalla ja on oiva keino saada digitaalisuus luonnolliseksi osaksi arkirutiineja.
Miten saada etäyhteydellä luotua sisältöä, jossa lasten osallisuus näkyy ja kuuluu? Miten sisältö palvelee eri-ikäisiä lapsia? Miten ylläpitää aitoa vuorovaikutusta Teamsin välillä, kun se on aikuisillekin välillä vaikeaa? Näiden pohdintojen avulla Lasten Omaa Teamsia kehitetään ja viedään eteenpäin.

DigiLaukka-hankkeen loppukyselyssä Lasten Oma Teams nostettiin pedagogisen mallintamisen rinnalle tärkeimmäksi digitaalista osaamista tukevaksi keinoksi Digilaukka-hankkeessa.


Lasten Oman Teams-mallin kehittämistä jatketaan DigiLaukka-hankkeen saaman Opetus-ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin hankkeen jatkaessa toimintaansa myös vuosina 2022-2023.
Myös muut kunnat ovat olleet kiinnostuneita Lasten Oma Teams- mallista, esimerkiksi Hollolan varhaiskasvatus käynnistää vastaavan toiminnan elokuussa 2022.
Liitteet
Lasten Oma Teams.pdf

Yhteyshenkilöt

Hanna Katajarinne
hanna.katajarinne(ät)orimattila.fi
Hankekoordinaattori
Orimattilan kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta