20.9.2016
Kangasalan kunta, Kangasala

Liiku & leiki Kangasalla - kunnan liikunta- ja retkeilypaikat löytyvät helposti

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet luonnon ja liikunnan hyödyntämiseen ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Näitä mahdollisuuksia ei ole osattu riittävästi hyödyntää. Kangasalla on hyvät edellytykset profiloitua luonto-, virkistys- ja ulkoliikuntakuntana. Profiloitumisella olisi myönteinen vaikutus myös matkailulle ja kunnan muulle elinkeinoelämälle.

Ulkoliikuntapaikat ja -reitit tulee tehdä ihmisille helposti löydettäviksi ja houkutteleviksi. Esimerkiksi päiväkotien pihat ovat julkisia leikkipaikkoja, mutta ihmiset eivät ole tietoisia siitä.

Tavoitteen on ollut tuoda liikunta- ja ulkoilupaikat kuntalaisten tietoisuuteen
yksinkertaisin ja kustannustehokkain ratkaisuin. Kehittämisidean isä on kunnanjohtaja Oskari Auvinen.
Ratkaisu
Kunnanjohtaja nimesi 2014 poikkihallinnollisen työryhmän, johon kuuluu eri alan asiantuntijoita mm. vapaa-aikakoordinaattori, kunnan puutarhuri, ympäristöpäällikkö, hyvinvointikoordinaattori, paikkatietoinsinööri, työpajaohjaaja, kiinteistöjen huoltotyön johtaja.

Työryhmän tehtävänä on ulkoliikuntapaikkojen ja -reittien, puistojen ja leikkipaikkojen opastuksen ja karttamateriaalin kehittäminen (sähköiset ja printtiversiot) informatiivisempaan muotoon ja sitä kautta saada kuntalaiset hyödyntämään kunnan tarjoamia liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksista.

Työ on edennyt vaiheittain. Tähän mennessä on kartoitettu ja kuvattu kohteita, päivitetty karttoja ja esitemateriaalia, uusittu opasteita ja viittoja.

Työryhmän jäsenet tekevät työtä oman työnsä ohella. Kustannukset ovat enimmäkseen kuvaus- ja materiaalikustannuksia.
Tulokset
Kunnan sivuille on koottu kattavasti informatiivista tietoa kunnan tarjoamista liikunta- ja retkeilypaikoista. Sivusto palvelee kaikkia seudun asukkaita lapsista ikäihmisiin. Sopivia kohteita löytyy kaikenikäisille ja -kuntoisille. Kohteet esitellään kuvin ja sanoin, minkä toivotaan kannustavan ihmisiä liikkumaan. Sivustoa voivat hyödyntää esim. koulut ja järjestöt retkipäiviä suunnitellessaan.

Työ etenee. Nyt on valmistumassa uusi video vaellusreitistä. Materiaalia lisätään Liiku & leiki -sivustolle sitä mukaan kun sitä valmistuu. Kohteiden opasteiden ja viitoituksen uudistamista jatketaan.

Työryhmä on esitellyt Liiku & leiki -teemaa kunnan järjestämissä yleisötilaisuuksissa. Paikallislehti ja -radio ovat kertoneet asiasta.

https://kangasala-fi-d.aldone.fi/asuminen_ja_ymparisto/tekniset_ja_ymparistopalvelut/paikkatieto/paikkatietoaineistot/liiku-ja-leiki/

Yhteyshenkilöt

Marja Mielonen
marja.mielonen(ät)kangasala.fi
Johdon sihteeri
Kangasalan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta