13.4.2018
Hämeenkyrön yhteiskoulu, Hämeenkyrö

Liikuntaa 24/7. Nuoret liikkumaan!

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Liikuntaa 24/7 - ajatus lähti liikkeelle käymistäni LiikkuvaKoulu-hankkeen koulutuksista, missä kuulin Liitu-tutkimuksen huolestuttavasti tuloksista yläasteikäisten passiivisuuden kasvusta.

Työssäni olen myös nähnyt heikkokuntoisten oppilaiden määrän kasvun; sekä kestävyyskunto- että lihaskunto on osalla erittäin heikkoa. Oppilaat liikkuvat kyllä liikuntatunneilla mukavasti, mutta mietin, että mitä sen lisäksi. Miksi ei osa tee muuta?

Ajattelin, että voisinko koulussa liikunnanopettajana tehdä vielä jotain lisää/enemmän/toisella tavalla, että saisin oppilaisiin lisää liikkumisen kipinää. Lähdin liikkeelle LiikkuvaKoulu-hankkeen tiimoilta, sekä otin käyttööni uusia työkaluja seitsemäsluokkalaisten ryhmien kanssa. Sitä kautta olen halunnut herätellä myös kotien vastuuta lasten liikuttamisesta ja yhdessä liikkumisesta. Itse olen eniten kiinnostunut tästä oppilaan ja kodin kytköksestä: miten saada kodit heräämään/vaatimaan/kannustamaan että nuori liikkuu? Liikunnanopettajana haluaisin liikuttaa heitä yhdessä; koteja ja nuoria.
Ratkaisu
1. Välituntiliikunta
Hankkeen kautta olemme saaneet koulumme pihaan Street Workout - telineet. Puistossa järjestettiin syksyllä avajaiset, missä oli alan harrastajia vierailijoina ja temppujen esittelijöinä. Avajais-show:n kävivät katsomassa kaikki oppilaamme. Puisto on ollut suosittu paikka välituntisin aina rakentamisen jälkeen. Nyt keväällä aion pitää siellä myös liikuntatunteja 1/luokka. Puiston suunnittelussa oli koko ajan mukana kunnan tekninen toimi sekä paikallinen voimisteluseura. Puiston maahantuoja on kuntamme oma yrittäjä. Koulumme pihaan löytyi myös kunnan varastoista kaksi ulkopingispöytää sekä siihen on nyt keväällä takenteilla kaksi kiinteää Frisbee-golf koria (yhteistyössä teknisen toimen kanssa). Olemme myös hakeneet vielä LiikkuvaKoulun hankkeelta rahaa kolmiseinäiseen koripallotelineeseen.
Vanhempainyhdistys ja yhdysopettajamme ovat hommanneet meille välituntiliikuntaan erilaisia mailoja ja palloja - nyt on suunnitteilla välituntivuokraamo ja keino valita oppilasryhmä hoitamaan välinelainaamoa. Oppilaiden houkutteleminen ulos välituntisin jatkuu.

2. Halpaa, hyvää ja helppoa
Omaan vahvuusalueseeni kuuluu kuntosaliharjoittelu sekä erilaiset jumpat ym. lihaskuntoharjoittelu. Aloin viime syksynä ohjaamaan yläkoulun tytöille jumppakerhoa (palkkani tästä kunnan kerhorahoista) vaihtuvalla teemalla (2x samanaiheinen jumppa). Jumpat ovat heti koulun jälkeen koulun tiloissa, se ei maksa oppilaille mitään.
Nyt keväällä -18 aloin pitämään kerhon puitteissa avoimia ovia koulumme kuntosalillla maanantaisin klo 14-16.
Oppilaita on käynyt vaihtelevasti 3-12/jumppa tai sali. Enemmänkin siis mahtuisi. Kerhorahoista olen saanut myös käydä hankkimassa oppilaille välipalaa ennen liikkumista; mehu, hedelmäsose ja välipalapatukka. Kerhoprojektissa apunani ja kannustajanani on kuntamme kerhohankkeen vetäjä.

3. Välituntitempaukset
Jouluna julkaisin oppilaille liikkuvankoulun nimissä toiminnallisen joulukalenterin. Päivän luukusta tuli vuorollaan joka luokka-asteelle jokin toiminnallinen, yhdessä luokkana välitunnilla suoritettava tehtävä, esim. "muodostakaa koko luokan kanssa yhdessä kehoistanne iso tähti". Luokat palauttivat suorituksensa minulle valokuvana. Kuun lopussa parhaiten osallistuneet luokat luokka-asteittain palkittiin sadalla eurolla. Tässä meitä tuki koulumme oppilaskunta.
Toukokuussa aion julkaista keväisiä, ulkona tehtäviä tehtäviä teemalla "toiminnallinen toukokuu". Tällä tempauksella yritämme myös houkutella oppilaita välituntisin ulos touhuamaan.

4. Työyhteisö
Työyhteisömme tukee ajatusta toiminnallisuudesta, onhan se opsissakin... mutta kaipaisin vieläkin rohkeampia toimia. Otimme ensiaskeleen ja meillä kävi HLU:n kouluttaja aktivoimassa meitä toiminnalliseen oppimiseen tunneillamme. Koulutus ei ollut pakollinen - osallistujia olisi voinut olla enemmän.

5. Uusia tapoja liikuntatunneille
Otin ensimmäistä kertaa 7-luokkalaisten kanssa käyttöön liikunnassa kotitehtävät. Ne ovat vapaaehtoisia, mutta olen itse niistä ihan innoissani.
Olen tiedottanut asiasta myös koteja ja julkaisen tehtävät Classroomissa, minne oppilaat myös raportoivat niistä. Tähänastista tehtäviä ovat olleet:
- käy luistelemassa 5x omalla ajallasi
- tehkää perheen kanssa yhteinen liikuntaretki (esim. laskettelu, hiihtoretki, metsäretki, uintireissu tms.) Tämä siksi, että vielä yläkoululaisenakin lapset kaipaavat yhteistä aikaa perheidensä kanssa sekä siksi, että lasten liikkumisaktiivisuutta lisää koko perheen esimerkki. Ja, yhdessä liikkuminen on mukavaa!!
- punnerrushaaste - myös tähän pitää haastaa mukaan yksi perheenjäsen
- loppukeväästä teemme UKK-instituutin monisten pohjalta ruutuaika vs. aktiivinen aika ajakäyttötarkkailun omasta arjesta sekä pohdimme miten kukin voisi lisätä liikuntaa vapaa-ajallaan
54:stä oppilaasta puolet ovat kirjautuneet Classroom-liikuntaan, 1 oppilas on suorittanut kaksi ensimmäistä kotitehtävää ja kaksi kotia ovat kommentoineet iloisesti ideaani. Haastetta riittää siis vielä. :)
Tulokset
Kunhan tämä tästä etenee, niin olen varma, että:
- välituntiaktiivisuuden hyödyt näkyvät lisääntyneenä työskentelyrauhana sekä virkeämpinä oppilaina. Siitä seurannee parempia oppimistuloksia. Välituntitoimintaa pitää myös kehittää oppilaslähtöisempään suuntaan.
- Toivoisin, että muut opettajamme syttyvät toiminnallisuudesta vieläkin enemmän ja löytävät työlleen sopivia toimintatapoja. Aion ehdottaa yhdeksi työpaikkamme työskentelyryhmäksi "LiikkuvaKoulu-ryhmää, missä olisi mukana opettajia eri aineryhmistä.
- Kuntatasolla tähän voisi lähteä mukaan koko koululaitakunta.. sivistystoimen tavoite voisi olla "hyvinvoiva ja virkeä koululainen". Koteja voisi kannustaa koulu- ja työmatkojen kulkemiseen jalan tai pyörällä, tuo saattaisi olla mahtavampi kannustin, kuin se, että koulun liikunnnaopettaja puhuu asiasta.

Pienellä paikkakunnilla tämä voisi hyvinkin olla koko kunnan juttu!

Yhteyshenkilöt

Mira Rantanen
mirajrantanen(ät)gmail.com
liikunnanopettaja
Hämeenkyrön yhteiskoulu
Taina Salonen
taina.salonen(ät)hameenkyro.fi
rehtori
Hämeenkyrön yhteiskoulu

Mira Rantanen
mirajrantanen(ät)gmail.com
liikunnanopettaja
Hämeenkyrön yhteiskoulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat