14.10.2019
Limingan kunnan sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Liminka

Limingan Virtapiiri aktivoi nuoria

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunnassa käynnistyi syksyllä 2019 nuorten aktivoimiseksi ja elämänhallinnan vahvistamiseksi toiminta, joka kulkee nimellä Limingan Virtapiiri. Virtapiirin tavoitteena on saada yhteisen tekemisen ja harrastusten pariin nuoria, joiden elämä vaikuttaa päämäärättömältä. Säännöllisillä tapaamisilla, ryhmään kuulumisella ja mielekkäällä tekemisellä tuodaan elämänhallintaa ja sisältöä nuorten arkeen. Tavoitteena on ollut myös vahvistaa nuorten itsetuntoa ja rakentaa siltaa nuorten ja heidän vanhempiensa välille. Virtapiiriin kutsutaan yläkouluikäisiä nuoria. Virtapiiriläisillä voi olla paljon poissaoloja sekä heikot akateemiset ja sosiaaliset taidot. Elämä vaikuttaa päämäärättömältä. Kavereita tai harrastuksia ei ole. Liikkumattomuus, ylipaino, aggressiivisuus ja kyynisyys kuuluvat kuvaan, samoin mahdollinen pikkurikollisuus.
Ratkaisu
Virtapiirin toiminta toteutetaan verkostomaisena yhteistyönä. Virtapiirin ohjausryhmänä toimii tiimi, johon kuuluu rehtoreita, vastaava nuoriso-ohjaaja, liikuntapalvelupäällikkö, kuraattori, erityisen tuen koordinaattori, liikuntasaliyrittäjä ja sivistysjohtaja. Nuorten kanssa toimivat nuorisotyöntekijät, koulupsyykkari eli psykiatrinen sairaanhoitaja, kuraattorit ja liikuntaohjaaja. Ohjausryhmä aloitti suunnittelutyön edellisenä keväänä. Projektiaikataulun etapit muodostuivat seuraavasti: toimintamallin rakentaminen ja toimijoiden sitouttaminen - huhtikuu 2019, tiedottaminen nuorille, vanhemmille, opettajille, terveydenhoitajille ja kuraattoreille - huhti-toukokuu 2019, virtapiiriläisten rekrytointi - touko-elokuu 2019, toiminnan käynnistyminen - elokuun 2019 loppu.

Virtapiirin vastuuhenkilö on nuoriso-ohjaaja. Liikuntacoachina toimii kuntosalivalmentaja ja henkisenä coachina koulun psykiatrinen sairaanhoitaja. Jokaiselle nuorelle asetetaan henkilökohtainen tavoite, joka voi liittyä omaan kuntoon ja elintapoihin, itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin, koulunkäyntiin ja sosiaalisiin taitoihin. Tavoitteeseen pääsemistä seurataan väli- ja loppuarvioinnilla Kuntosi-sovelluksen kautta, johon kerätään dataa fyysisestä kunnosta, unesta, ruoasta, liikkuvuudesta, stressin hallinnasta jne. Sovelluksessa on nuorille kuntosaliohjelmat. Ryhmä tapaa kaksi kertaa viikossa syksyn ajan. Toinen tapaamisista on liittynyt yleensä fyysiseen kuntoon. Nuoret ovat kuntosaliharjoittelun lisäksi muun muassa käyneet fatbike-pyöräilyllä, tutustuneet pienpeleihin ja erilaisiin liikuntamuotoihin. Toinen viikon tapaamisista on liittynyt arjen hallintaan, kuten päivärytmitykseen, omien voimavarojen hahmottamiseen, opiskelutekniikkaan. Ohjaajat suunnittelevat aikataulutusta ja toimintaa yhdessä nuorten kanssa. Ryhmällä on oma viihtyisä kokoontumispaikka Lakeustalossa kahvion parvella ja nuorisotiloissa. Tärkein toimintamalli on monialainen yhteistyö kunnan toimijoiden ja yrityselämän kanssa. Virtapiiri toteutettiin yläkoulun kerhona ja toiminnassa hyödynnetään Opetushallituksesta saatua valtionavustusta kerhotoimintaan. Limingan kerhotoiminnan yhtenä tavoitteena on saada harrastusten pariin syrjäytymisuhan alla olevia yläkoululaisia.
Tulokset
Kunnassa otettiin käyttöön monialainen verkostotoiminta syrjäytymisuhan alla olevien nuorten tukemiseksi. Erityistä toiminnassa on, että mukana on myös yrityspuolen toimija. Toiminta on avannut ovia ja silmiä yhteistyön merkitykseen kuntatoimijoiden ja yrittäjien välillä. Sekä nuoret itse että ohjausryhmä arvioivat Virtapiirin toimintaa. Tulokset ovat hyvin myönteisiä ja toiminta jatkuu uusilla ryhmillä. Nuoret tulevat ryhmään ja osoittavat luottamusta ryhmän aikuisia kohtaan. Mitattavat säästöt kasvatus- ja opetustoiminnassa tulevat viiveellä. Mikäli nämä nuoret saadaan kohtalaiselle koulu- ja elämänpolulle, on säästytty paljolta huolelta, murheelta ja muretuneelta itsetunnolta ja säästetty oppilashuollon ja lastensuojelun kuluja.
Liitteet
Limingan virtapiiri 2019-.pdf
Liminka Providing well-being for young people.pdf

Yhteyshenkilöt

Päivi Mäki
paivi.maki(ät)liminka.fi
sivistysjohtaja
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta