2.6.2017
Järvenpään kaupunki, aikuissosiaalityö sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut, Järvenpää

Matalan kynnyksen palvelu Matala

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2017 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli Aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdetyön työntekijät kehittämishankkeella ”Avainalueiden yhteinen matalan kynnyksen palvelu Matala”.

Moniammatillisen, kahden avainalueen tiimien yhteistyönä kehitetty ja toteutettu palvelu takaa asiakkaalle yhdellä käynnillä monialaista palvelua ilman lähetteitä ja etukäteisajanvarausta. Se madaltaa siten palveluihin hakeutumisen kynnystä ja ehkäisee ongelmien syvenemistä. Toimintamalli tukee ja vahvistaa kaupungin strategiaa palvelujen porrastamisesta ja varmistaa asiakkaille oikea-aikaisen avun ja tuen.

Toimintamalli on linjassa myös THL:n kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman kärkihankkeiden kanssa. Niitä ovat asiakkaan aseman vahvistaminen, panostaminen ehkäisyyn, palveluiden kehittäminen ja ohjauskeinojen vahvistaminen.
Ratkaisu
Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa JUSTissa aloitti 6.2.2017 uutena palveluna, uudenlaisella konseptilla matalan kynnyksen vastaanotto Matala, joka täydentää aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdehoidon palveluja. Matala tarjoaa apua arkea kuormittaviin elämän vaiheisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi ongelmat asumisessa tai taloudessa, päihteiden ongelmakäyttö, lähisuhde- ja perheväkivalta tai muu kaltoin kohtelu, äkilliset kriisitilanteet, mielenterveysongelmat tai muu kuormittava elämäntilanne.

Matalan ideana on ollut tavoittaa aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteiset asiakkaat, joilla on ollut toistuvia vaikeuksia sitoutua asioimaan ajanvarauksella, mutta joilla silti ajoittain tulee akuutti palvelujen tarve. Matalan palvelulla vältetään turhia, käyttämättä jääneitä asiakasaikoja ja toisaalta turvataan asiakkaiden palvelujen saanti oikea-aikaisesti ja joustavasti.

Matalan palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille asiakkaille sekä heidän läheisilleen. Matalassa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja sekä kolmantena koulutettu kokemusasiantuntija. Kokemusasiantuntijalla on oma kokemus päihteistä ja mielenterveyden sairaudesta toipumisesta ja koulutus kokemuksellisen tuen ja neuvonnan antamiseen. Hän tarjoaa vertaistukea ja -ohjausta omakohtaisista kokemuksistaan lähtien.
Tulokset
Matalan palvelusta hyötyvät mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä aikuissosiaalityön palveluiden tarpeessa olevat asiakkaat ja heidän läheisensä jotka haluavat asioida palvelussa oman aikataulunsa mukaisesti.

Palvelusta hyötyvät myös kaupungin muut viranomaiset, joilla on mahdollisuus hyvin pienellä kynnyksellä ja nopealla aikataululla ohjata asiakkaansa tarpeen tullen Matalaan, josta työntekijät tavoittaa joka iltapäivä klo 12–16 välillä.

Aikaa ja resursseja säästyy, kun asiakas voidaan ottaa vastaan moniammatillisessa tiimissä yhteistyönä, jolloin aikaa säästetään sekä konsultoinnista että ajanvarausaikojen hukkakäynneistä; Matalaan tullaan suoraan ilman lähetettä ja etukäteisajanvarausta.

Matala on väylä muihin palveluihin, siellä tehdään moniammatillinen palvelutarpeen arvio heti, jolloin hän ohjautuu jatkossa suoraan oikean tahon asiakkuuteen ja todennäköisesti myös sitoutuu niihin paremmin. Tämä näkyy myös säästöinä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kuluista.

Käyttämättä jääneitä aikoja on mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä aikuissosiaalityössä ollut keskimäärin 10–15 %, mikä tarkoittaisi esimerkiksi 10 hengen työyhteisössä resurssina yhden henkilön työpanoksen hukkaamista per viikko. Lisäksi asiakkaat joutuvat odottamaan palveluihin pääsyä joskus pitkääkin, mikä usein pahentaa heidän elämäntilannettaan/sairauttaan ja tulee palveluihin pääsemisen yhteydessä kalliimmaksi kuin, jos tilanteeseen olisi voitu puuttua varhaisemmassa vaiheessa. Matalan kynnyksen palvelulla pyritään poistamaan tämän kaltaiset esteet.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula(ät)jarvenpaa.fi


Henna Kaukonen
henna.kaukonen(ät)jarvenpaa.fi
aikuissosiaalityön päällikkö
Järvenpään kaupunki

Ainomaija Heiska-Johansson
ainomaija.heiska-johansson(ät)jarvenpaa.fi
mielenterveys- ja päihdetyön päällikkö
Järvenpään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta