16.10.2023
Limingan kunta/liikuntapalvelut/Elintapaohjaus, Liminka

Mielen hyvinvoinnin ABC- mallin pilotointi osaksi elintapaohjausta

Kehitteillä

Tarve ja tavoitteet
Meillä Limingan kunnassa halutaan panostaa varhaisen tukemiseen, sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kaikilla terveyden osa-alueilla. Haluamme edistää kuntalaisten hyvinvointia mm. monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla sekä hyödyntämällä luonnonläheistä asuinympäristöämme.

THL:n pilotoima Mielen hyvinvoinnin ABC-mallin tuominen osaksi elintapaohjausta mahdollistaa meille tehokkaan keinon auttaa kuntalaisia löytämään lisää tapoja olla osallistuva ja aktiivinen, toimimaan ja harrastamaan toisten ihmisten kanssa sekä löytämään yksilölliset tavat lisätä merkityksellisyyden kokemista jokapäiväisessä elämässä. Näiden tekijöiden tiedetään tutkitusti lisäävän positiivista mielenterveyttä.

Mielenhyvinvoinnin vahvistaminen lisää resilienssiä kestää elämän vastoinkäymisiä, jolloin voimme osaltamme auttaa kuntalaisia elämään arvokasta, aktiivista ja osallistuvaa elämää.
Ratkaisu
Mallin pilotointi on osa THL:n tutkimushanketta. Tutkimuksessa arvioidaan Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamallin käytettävyys ja sovellettavuus Suomessa kuntatasolla.

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa systemaattinen kokonaisuus Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamallin sekä samankaltaisten toimintamallien implementointia koskevasta tutkimustiedosta. Tutkimuksella tuotetaan myös tietoa Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamallin implementoinnin onnistumista edistävistä tekijöistä pilotoivissa hankkeissa, mallin soveltuvuudesta eri kohderyhmille sekä potentiaalisista vaikuttavuuden mekanismeista. Tutkimuksen tavoitteena on myös tuottaa tietoa siitä, onko osallistujien mielen hyvinvointi muuttunut osallistumisen myötä.

THL toteuttaa arviointi- ja implementaatiotutkimuksen väestötason mielenterveyden edistämisen toimintamallista eli Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamallista. Toimintamallia pilotoidaan neljässä kunnassa eri kohderyhmille vuosina 2023-2024. Arviointi- ja implementointitutkimus toteutetaan näissä kunnissa monimenetelmällisesti hyödyntäen kyselytutkimusta sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluita.

Liminka on yksi THL:n yhteistyökunnista. Muita kuntia ovat Haapavesi, Kauniainen, ja Turku.
Poikkeuksena muihin kuntiin, joissa pilotointi toteutetaan ryhmämuotoisessa ohjauksessa, Limingassa malli tuodaan osaksi jo valmiiksi yksilöllistä elintapaohjausta.

Elintapaohjauksen sisältö kehiteltiin THL:n sekä kunnan liikuntapalveluiden hyvinvointikoordinaattori/elintapaohjaajan ja joustavan liikunnan koordinaattorin toimesta. Mallin pilotoinnin mahdollistivat ajallisesti liikuntapalvelupäällikkö sekä henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja. THL tarjosi kaiken tutkimukseen liittyvän materiaalin sekä ABC-malliin liittyvän tiedon käyttöömme. Asiakkaat ohjautuivat elintapaohjauksen ja pilottiin mm. Pohteen terveyden huollon palveluista sekä työllisyyspalveluista. Pilottia markkinoidaan myös järjestöjen ryhmissä, kerhoissa sekä Rantalakeuslehdessä.

Malli on vasta kehittymässä, joten voi olla että mukaan otetaan myöhemmin jossain määrin myös muita toimijoita. Meidän osalta maaliskuussa päättyvän tutkimusosion päätyttyä toimintamallia voidaan kehittää edelleen kuntalaisilta saadun palautteen perusteella.
Tulokset
Malli on vasta kehitteillä, mutta tavoitteemme on parantaa kuntalaisten mielenhyvinvointia osana elintapaohjausta. Mallin tuominen tuo lisää työkaluja tärkeän teeman tuomiseksi osaksi elintapaohjausta, jota jo valmiiksi kunnassa teemme. Kaiken tämän tarkoitus on vähentää mielenterveyden ongelmien lisääntymistä ja antaa kuntalaisille kokemuksen merkityksellistä, osallistuvasta ja aktiivisesta elämästä elämäntilanteesta ja terveydentilasta huolimatta. Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen on meidän kaikkien yhteinen tavoitteemme, johon haluamme tälläkin tavalla panostaa!

Yhteyshenkilöt

Jonna Vanhala
jonna.vanhala(ät)liminka.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Limingan kunta
Janne Laamanen
janne.liminka(ät)liminka.fi
Liikuntapalvelupäällikkö
Limingan kunta

Nina Tamminen
nina.tamminen(ät)thl.fi
Erityisasiantuntija
thl
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta