17.8.2022
Ylöjärven kaupunki/Sosiaali- ja terveypalvelut, Ylöjärvi

Monialainen palveluprosessi sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhön

Kehitteillä

Tarve ja tavoitteet
Monialaisen yhteistyön kehittäminen ja asiakaslähtöiset palveluprosessit ovat keskiössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Taustalla on ymmärrys siitä, että monialaisella yhteistyöllä saavutetaan sujuvammat palvelupolut sosiaali- ja terveyspalveluissa asioiville, sekä vähennetään palvelujärjestelmän hajanaisuutta.

Monialainen yhteistyö on tärkeää erityisesti palvelujen laadun, mutta myös resurssien kannalta, sillä monialaisella yhteistyöllä palvelujen päällekkäinen tarjoaminen vähenee ja työnjako eri ammattilaisten välillä selkeytyy.

Monialaisen yhteistyön palveluprosessin taustalla on tarve tunnistaa monialaisen tuen tarpeessa olevat sosiaali- ja palveluissa asioivat sekä yhteistyökäytänteiden selkeyttäminen. Monialaisen yhteistyön palveluprosessin tavoitteena on luoda yhteistyökäytänteitä sekä keinoja tunnistaa monialaisen tuen tarpeessa olevat sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivat henkilöt, jotta tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan kokonaisvaltaisesti.
Ratkaisu
Palveluprosessi pohjautuu Ylöjärven kaupungin geriatrian poliklinikalla kehitettyyn Minun tiimini – toimintamalliin (Rönneikkö ym.), jota on jalostettu koskemaan laajasti perustason sote-palvelujen monialaisen yhteistyön palveluprosesseja. Toimintaa ovat ohjanneet kansalliset suositukset monialaisen yhteistyön toteuttamisesta (THL).

Monialaisen yhteistyön palveluprosessin kehittäminen on ollut osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus PirSOTE-hanketta, jossa Ylöjärven kaupunki on osatoteuttajana. Kehittämiseen on osallistunut monialaisia kehittäjätiimejä, jotka koostuvat Ylöjärven kaupungin hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä.
Tulokset
Monialaisen yhteistyön palveluprosessi ohjaa monialaisen yhteistyön toteuttamista perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluprosessi sisältää konkreettisia keinoja monialaisen tuen tarpeessa olevien ihmisten tunnistamiseen, palvelutarpeen arviointiin ja monialaisen yhteistyön toteuttamiseen perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Toiminta on monistettavissa koskemaan eri ikäisten palveluja. Monialaisen yhteistyön ohjaavina periaatteina ovat avoin dialogisuus, systeemisyys ja osallisuus, jotka on huomiotu palveluprosessin eri vaiheissa.

Kustannussäästöjä on vaikea arvioida lyhyessä ajassa, mutta peilaten aiempiin tutkimuksiin, ovat odotukset korkealla. Sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivien koetun hyvinvoinnin vahvistumista voidaan arvioida osana kohtaamisia.

Kehittämistyö jatkuu osana sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja edellyttää yhteistyörakenteita sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiossa sekä systemaattista jalkauttamista. Monialaisen yhteistyön toteuttaminen ei välttämättä vaadi uusia resursseja, vaan se sovittaa nykyiset palvelut aiempaa sujuvammin yhteen. Prosessi toimii käytännön toteuttamisen tukena ja auttaa luomaan monialaisen yhteistyön toimintatapoja osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja.
Linkit
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/monialainen-palveluprosessi-yhteistyota-ohjaamassa
Liitteet
Monialaisen yhteistyön palveluprosessi yhteistyötä ohjaamassa 2022.pdf

Yhteyshenkilöt

Suvi Saarinen
suvi.saarinen(ät)ylojarvi.fi
Hankekoordinaattori
Ylöjärven kaupunki, kehittämishankkeet
Suvi Saarinen
suvi.saarinen(ät)ylojarvi.fi
Hankekoordinaattori
Ylöjärven kaupunki, kehittämishankkeet

Taina Hakala
taina.hakala(ät)ylojarvi.fi
Johtava hoitaja
Ylöjärven kaupunki, perusturvakeskus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta