7.10.2022
Kangasalan kaupunki/joustava esi- ja alkuopetus, Kangasala

Oppimispolkuni Oksassa - vihko joustavaan esi- ja alkuopetukseen Kangasalla

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kangasalla kehitetään aktiivisesti Oksa-toimintaa eli esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä. Oppimispolkuni Oksassa- vihon kehittäminen lähti tarpeesta ja toiveesta saada konkreettinen oppimisvihko, joka kulkisi lapsen mukana esiopetuksesta alkuopetukseen, aina toisen kouluvuoden loppuun.
Oppimispolkuni Oksassa- vihkon tarkoituksena on tehdä näkyväksi oppilaan oppimista lapselle, kotiväelle ja opettajille. Oppimispolkuni Oksassa- vihossa on yksissä kansissa lapsen esi- ja alkuopetusvuosina opittuja tärkeitä taitoja ja asioita, vahvuuksia, tavoitteita, itsearvionteja ja ilon aiheita.

Vihkon tarkoituksena on havainnollistaa lapselle, huoltajalle ja opettajille lapsen oppimisprosessia Oksa-vuosien aikana. Vihkon avulla etsitään ja löydetään vahvuuksia, iloitaan opitusta ja asetetaan tavoitteita tulevaan.

Vihko tulee käyttöön kaikille Kangasalan esi- ja alkuopetuksen oppilaille, vihkon avulla voidaan vahvistaa esi- ja alkuopetuksen tasalaatuisuutta ja yhteistä oppimispolkua Kangasalla.
Ratkaisu
Vihkon suunnittelu aloitettiin keväällä 2020 joustavan esi- ja alkuopetuksen koordinaattorin Jessica Taipaleen johdolla. Koordinaattori kokosi työryhmän, jossa oli sekä esiopetuksen että alkuopetuksen opettajia. Vihkon suunnittelun pohjana olivat esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat.
Vihkoa työstettiin prosessinomaisesti kolmen lukukauden aikana ja vihko lähetettiin useille kommentointikierroksille, mm. kaupungin laatu-ja arviointiryhmään sekä kaupungin opettajille. Vihkon työstämisessä tehtiin yhteistyötä Kangasalan joustavan esi- ja alkuopetuksen ohjausryhmän kanssa.

Vihkon kuvituksen teki kangasalalainen taiteilija Päivi Mansikka-Aho ja vihkon graafisen suunnittelun PopUp Media. Vihko painettiin kesän 2022 aikana. Vihon kuvituksessa on hyödynnetty luonto- ja erityisesti Kangasalan Oksaan liittyvää puuteemaa: kiivetään oksalta toiselle tietoja ja taitoja kartuttaen, iloitaan ja väritetään niitä lehtiä, joita ollaan opittu ja oksia, joille ollaan sinnikkäästi kiivetty.

Vihko annettiin syksyllä 2022 kaikille Kangasalan esioppilaille ja ensimmäisen luokan oppilaille. Vihko on tarkoitus antaa aina syksyisin uusille esioppilaille, joten ensi lukuvuodesta alkaen vihko on käytössä kaikilla Kangasalan esi- alkuopetuksen oppilailla (esi-2.lk).

Vihkon käyttöä varten Oksa-opettajille järjestettiin koulutus syyskuussa 2022. Koulutuksessa käsiteltiin vihkon tarkoitusta, käyttömahdollisuuksia ja avattiin vihkon käyttöä varten tehtyä opettajien vuosikelloa. Lisäksi kaupungin esi- ja alkuopetuksen opettajille lähetettiin sähköisesti vihkon käyttöä varten tehty kirjallinen Oksan oppimisvihkon opettajan opas.
Tulokset
Oppimispolkuni Oksassa- vihkon käyttäjiltä, sekä oppilailta, opettajilta että huoltajilta kysytään palautetta vihkosta keväällä 2023. Palautteen pohjalta vihkoa mahdollisesti muokataan kevään 2023 aikana. Syksyllä 2023 uudet Oksan aloittavat eskarit saavat taas mahdollisesti uunituoreen Oppimispolkuni Oksassa- vihkon.Linkit
https://seutuluokka-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/timo_koskela_edu_kangasala_fi/Ee3HL_9cdj1BghVcUkyXZEUB3JhAz16RZijRf9n3Zft_Yg?e=ln2CjG

Yhteyshenkilöt

Jessica Taipale
jessica.taipale(ät)kangasala.fi
joustavan esi- ja alkuopetuksen koordinaattori
Kangasalan kaupunki
Kaisa Aalto-Wallin
kaisa.aalto-wallin(ät)kangasala.fi
luokanopettaja
Kangasalan kaupunki

Merja Lehtonen
merja.lehtonen(ät)kangasala.fi
opetuspäällikkö
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta