20.9.2023
Oulun kaupunki / palveluliikenne, Oulu

Onni-palveluliikenteen laajentaminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Palveluliikenteen kasvattaminen kysyntää vastaavaksi. Tarve palveluliikenteen kasvattamiselle on ollut ilmeinen, ikääntyneiden määrä kasvaa koko ajan. Palvelun laajentamisella parannetaan kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta, se on myös osa asiakkaiden kotona asumista tukevaa toimintaa, unohtamatta palvelun tärkeää sosiaalista muotoa. Palvelun laajentaminen vähentää myös sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia.
Ratkaisu
Toteutettiin asukaskysely palvelun tarpeen kartoittamiseksi, haastateltiin matkojen välittäjiä, Onni-autojen kuljettajia ja SOTE palveluohjaajia. Toteutettiin linjastosuunnittelu niin, että saadaan tehostettua liikennettä ja vähennettyä siirtoajoja. Lisättiin liikennettä keskustan lähialueella ja muilla iäkkäiden asuinalueilla. Kaluston hankinnassa toteutettiin ympäristö-ja energiatehokkuutta puhtaiden ajoneuvojen lain 720/2021 mukaisesti.
Tulokset
Palvelun laajennuttua yhä useampi pääsee asioille vaivattomasti palveluliikenteen autoilla.
Palvelun vaikuttavuudet tulevat näkymään tyytyväisinä asiakkaina ja tyytyväisinä työntekijöinä matkojen välityksessä. Liikennöitsijöillä vaikuttavuus näkyy suurempina kyytien tilausmäärinä ja kaluston maksimaalisena käyttönä.

Kehittämistyötä jatketaan yhä, seuraava kehityskohde on matkojen välitysjärjestelmän uusiminen.

Yhteyshenkilöt

Tarja Mikkola
tarja.mikkola(ät)ouka.fi
Esihenkilö
Kaupunkiympäristöpalvelut
Helena Väliaho
helena.valiaho(ät)ouka.fi
Joukkoliikennepäällikkö
Kaupunkiympäristöpalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat