22.8.2019
Hämeenkyrön kunta, Hämeenkyrön yhteiskoulu , Hämeenkyrö

Päivä aikuisena - yläkoulun monialainen pelipäivä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Uusi opetussuunnitelma edellyttää kouluja järjestämään oppilaille vuosittain erilaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden suunnitteluun osallistuvat myös opiskelijat itse sekä heidän huoltajansa. Lukuvuonna 2019-2020 Hämeenkyrön Yhteiskoulun monialaiset opinnot tutustuttavat oppilaat työelämään, vuorovaikutustaitoihin ja itsenäisessä arjessa tarvittaviin taitoihin. Toiminnallinen ja pelillinen kokonaisuus rakentuu yli luokka-asteiden tapahtuvan ryhmä-, paja- ja pelityöskentelyn ympärille. Toiminnan koordinaattorina toimii äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Anna Uusiniitty.

Päivä aikuisena -pelillä halutaan näyttää, missä kaikkialla koulussa opetettavia asioita todella tarvitaan. Koulua ei käydä opettajia, vaan omaa elämää ja tulevaisuutta varten. "Missä mä ikinä tarvin näitä juttuja?", kysellään usein tunneilla. Monialainen päivä opettaa tätä. Missä töissä tarvitaan matikkaa, ruotsia tai kemiaa? Mihin arkisiin asioihin liittyykään fysiikkaa, äidinkieltä ja biologiaa.

Pelipisteet ovat Yrityskylä-tyyppisesti luotuja firmoja ja palveluita, joissa oppilaat osoittavat osaamistaan, kekseliäisyyttää, asiakaspalvelutaitoja, kielitaitoa, ongelmanratkaisutaitoja ja vaikka mitä muuta koulussa opittujen asioiden avulla. Ei ole myöskään monta ammattia, joissa ei tarvitse olla päivittäin tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Yhteiskoulun Päivä aikuisena peli opettaa myös yhteistyön ja asiallisen käyttäytymisen taitoja. "Sitä saa mitä tilaa."
Ratkaisu
Työskentely ajoittuu neljään kokonaisuuteen

1) Aiheeseen virittäytyminen (2 oppituntia). Ryhmät tapaavat ensimmäisen kerran, tutustuvat toisiinsa ja virittäytyvät aiheeseen toiminnallisten ennakkotehtävien avulla. Tuntien aikana myös ilmoittaudutaan seuraavan vaiheen pajoihin.

2) Pajapäivä. Oppilaat osallistuvat ryhmissä kolmeen työpajaan, joissa perehdytään syvemmin teemaan ( 6 oppituntia).

3) Pelipäivä. Koko koulu pelaa Päivä aikuisena -peliä digitaalisella Seppo-alustalla. Pelissä kehitetään ryhmätyötaitoja, digitaitoja sekä opitaan uusia asioita työelämästä, asiakaspalvelusta, arjen taidoista ja yhteistyöstä (6 oppituntia).
Tulokset
Oppilaiden lisäksi myös opettajat pääsevät harjoittelemaan ryhmätyötä ja digitaitoja kehitellessään työpajoja ja pelirasteja. Opettajat toimivat yli oppiainerajojen ja saavat arvokasta näkökulmaa oman asiantuntijaosaamisensa ulkopuolelta. Opettajien lisäksi yhteistyötä tehdään myös terveydenhoitajan, koulukuraattorin, nuorisotoimen, vanhempainyhdistyksen sekä koulun oppilaskunnan kanssa.

Yhteyshenkilöt

Anna Uusiniitty
anna.uusiniitty(ät)hameenkyro.fi
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Hämeenkyrön Yhteiskoulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta