29.9.2021
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Mikkeli

Perehdy kotihoitoon pelaamalla

Yhteistyössä: Pieksämäki
Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vetovoimainen kotihoito - Tehdään hyvä arki yhdessä -hankkeen tavoitteena on kotihoidossa työelämän laadun ja työn tuottavuuden parantuminen, tarjonnan ja kysynnän kohtaamisen ja työhyvinvoinnin sekä alan veto- ja pitovoimaisuuden lisääntyminen.

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote ja osatoteuttajat ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) ja Etelä-Savon Koulutus Oy (ESEDU). Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020-31.1.2022.

Päätavoitetta tukevat osatavoitteet keskittyvät ammatillisuuden vahvistamiseen, työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä asiakkaiden tarpeista lähtevien palveluprosessien kehittämiseen ja osallistavan tiedolla johtamisen kehittämiseen. Läpileikkaavina teemoina ovat viestinnän kehittäminen ja teknologian entistä parempi hyödyntäminen.

Uuden työntekijän palkkaaminen on työnantajalle arvokas sijoitus monella tapaa ja perehdyttämiseen kannattaa käyttää aikaa. Perehdytys on lain edellyttämää toimintaa ja erityisen tärkeää asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta. Hyvä ja monipuolinen perehdytys antaa työntekijälle turvaa ja työn hallinnan tunteen kotihoidon haastavassa työssä.

Hanke on tehnyt Essoten kotihoitoon sähköisen perehdytysoppaan, joka on työntekijän helposti löydettävissä (Intra ja Teams) ja toimii kotihoidossa pidempäänkin olleen työntekijän muistin tukena. Sähköinen perehdytysopas on kätevä päivittää ja tavoittaa ison kotihoidon kaikki työntekijät vaivattomasti.

Hankkeen pitämissä työpajoissa työntekijät toivoivat perinteiseen perehdytykseen monipuolisuutta, johon vastattiin laatimalla perehdytyspeli. Teknologian parempi hyödyntäminen on hankkeen kantava teema ja tukee kotihoidon perehdyttämisen kehittämistä. Yhtenä tavoitteena on erilaisten oppijoiden huomioiminen ja perehdytyksen toimintamallin uudistaminen. Perehdytyspeli on erilainen, mutta tiivis osa kotihoidon perehdytyskokonaisuutta.
Ratkaisu
Perehdytyspelin kehittämisen taustalla on toimintamallin uudistaminen ja perehdytysprosessin tekeminen entistä enemmän yhteisölliseksi. Perehdytys on koko tiimin ja yksikön yhteinen asia ja perehdyttää voi monella tavalla. Perehdytyksen eri tapojen kehittäminen tukee työn sisällön ymmärtämistä, tiimiytymistä ja työhön sitoutumista. Sähköinen perehdytyspeli on moniuloitteinen ja innostava tapa oppia vastuualueen ja työtehtävän toimintatapoja.

Kotihoidon työntekijöiden pelityöpaja hahmotteli pelin toimintamallia, sisältöä ja ulkoasua. Perehdytyspeli mukailee sähköistä perehdytysopasta syventäen ja esittäen perehdytettäviä asioita vanhasta poikkeavalla tavalla. Käytössä on selainpohjainen perehdytyspeli, jota voi pelata ajasta ja paikasta riippumatta. Sovellus toimii sekä mobiilissa tai pöytäkoneella. Pelin voi keskeyttää ja palata siihen oman aikataulunsa mukaisesti. Peli vaatii pohjakseen perehdytysoppaan lukemisen, joten se tekee samalla näkyväksi työntekijän perehtymisvaiheen.

Perehdytyspeli kehitettiin kotihoidon työntekijöiden ohjeistuksen pohjalta. Peli toteutettiin ja otettiin käyttöön hankkeen työntekijöiden avustuksella.
Tulokset
Laadukas perehdytys tukee ammatillisuutta, ammatillista itsetuntoa ja työhyvinvointia. Perehdytyspeli antaa uuden näkökulman toimintamalleihin ja samalla toivottua monipuolisuutta kotihoidon perustyön vaativaan perehdytykseen. Peli mahdollistaa työssä tarvittavaa luovuutta ja tuo kotihoidon työn näkyväksi hieman eri tavalla kuin aikaisemmin. Pohjaa on helppo muokata toiminnan painopisteiden mukaiseksi ja laajentaa tarvittaessa yhteistyötahoille. Perehtyminen kotihoitoon pelaamalla on turvallinen tapa tutustua työhön ja tehdä arjen työssä vaadittavia valintoja.

Perehdytyspeli jää käyttöön hankkeen jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Anne Partti
anne.partti(ät)essote.fi
Hankekoordinaattori
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote

Susanna Lempiäinen
susanna.lempiainen(ät)essote.fi
Hankepäällikkö
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote

Maija Loponen
maija.loponen(ät)essote.fi
Palvelupäällikkö
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta