28.9.2021
Vaasan kaupunki, Vaasa

Perehdyttämisen uudet käytännöt

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Halusimme kehittää uusia työkaluja perehdyttämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä edelleen parantaa työntekijöiden sitoutumista organisaatioomme. Tavoitteena oli päivittää Tervetuloa taloon uusi työntekijä-opas, luoda uudet sivut perehdyttämiselle intraan sekä laatia perehdyttämisen muistilistat uusien työntekijöiden ja esihenkilöiden perehdyttämisen suunnittelun avuksi. Samalla laadittiin kaupungille perehdyttämisen toimintamalli.
Ratkaisu
Kehittämistyössä oli mukana työryhmä, joka pohti erilaisia perehdyttämisen kehittämistoimenpiteitä. Työryhmässä oli mukana esihenkilöitä sekä myös uusia työntekijöitä. Osallistimme henkilökuntaa kehittämiseen hakemalla työryhmään mukaan työntekijöistä jäseniä "Ilmianna kehittäjä-kampanjalla".

Työryhmä päivitti Tervetuloa taloon uusi työntekijä -perehdyttämisoppaan, laati työntekijöiden perehdyttämisen suunnittelun apuna käytettävän perehdyttämisen sekä uusien esihenkilöiden perehdyttämisen suunnittelun muistilistat.

Lisäksi laadittiin Vaasan kaupungin perehdyttämisen toimintamalli sekä perehdyttämisen sivut intranettiin.

Kehittäminen tapahtui ilman ulkopuolista apua.
Tulokset
Perehdyttämisen suunnittelu on jäsentynyt ja esihenkilöt ovat saaneet työkaluja perehdyttämisen suunnittelun avuksi.

Yhteyshenkilöt

Seija Välivainio
seija.valivainio(ät)vaasa.fi
HR-suunnittelija
Vaasan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta