29.8.2018
HUS kuntayhtymä Työsuojeluvaltuutetut, Helsinki

Perehdytys työsuojeluvaltuutetuille

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Työsuojeluvaltuutetun työ on pätkätyötä ja uusia valtuutettuja aloittaa joka kaudella. Tiesimme, että seuraavalle kaudelle tulee paljon uusia valtuutettuja ja totesimme, ettei kokeneimmilla riitä aikaa eikä ole oman työn ohessa mahdollista perehdyttää henkilökohtaisesti kaikkia kaikkiin asioihin. Tavoitteena oli luoda perustietopaketti josta valtuutetut löytävät helposti työsuojelun perusasiat ja niihin liittyvät ohjeistuksemme. Haluttiin myös lyhyesti kertoa mikä on työsuojeluvaltuutetun rooli kussakin asiassa lähtökohtaisesti.
Ratkaisu
Otimme asian puheeksi oman esimiehemme kanssa joka näki hankkeen tärkeäksi. Sovimme keskenämme mitkä aiheet otetaan mukaan ja kuka tai ketkä alustavasti työstävät mitäkin aihetta. Saimme esimieheltä aikaa hankkeen toteuttamiseen myös työpisteemme ulkopuolella. Näin pystyimme yhdessä keskustelemaan ja kokoamaan materiaaleja, sopimaan teemojen yhteisestä rakenteesta jne. Materiaali koottiin paperisena kansioihin.
Tulokset
Uuden työsuojelukauden alussa jaoimme kaikille varsinaisille- ja varavaltuutetuille materiaalin paperisena. Materiaali koettiin helpottavan tehtävään perehtymistä ja antoi nopean valmiuden toimia eri tilanteissa. Tieto oli helposti saatavilla ja se oli riittävän lyhyesti kirjattu. Kokeneet valtuutetut huomasivat, että henkilökohtaisissa ja ryhmä perehdytystilanteissa päästiin syvemmälle asioissa kun materiaaliin oli tutustuttu jo etukäteen.

Olemme päivittäneet perehdytyskansiota vähintään kerran työsuojelukaudessa. Vastuuhenkilöt on nimetty. Tällä hetkellä perehdytysmateriaali on sähköisessä muodossa.

Työsuojeluvaltuutetut pystyivät materiaalin avulla nopeammin ja asiantuntevammin hoitamaan tehtäväänsä. Sitä kautta asiat myös etenivät nopeammin ja ne saatiin hoidettua nopeammin. Näin hyvinvointi henkilöstön keskuudessa lisääntyi. Samoin työsuojeluvaltuutettujen työhyvinvointi kasvoi kun työn tekeminen oli helpompaa.

Yhteyshenkilöt

Ursula Aaltonen
ursula.aaltonen(ät)hus.fi
Koordinoiva työsuojeluvaltuutettu
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta