30.9.2021
Limingan kunta, elinvoimapalvelut, työllisyyspalvelut, Liminka

Perhevapaalta työelämään

Palkittu!
Palkittu
Kehitteillä

Tarve ja tavoitteet
Pik­ku­duu­nia on Li­min­gan kun­nan to­teut­ta­ma kak­si­vuo­ti­nen (2020-2022) ESR-han­ke. Hank­kees­sa ra­vis­tel­laan aja­tuk­sia sii­tä, mi­tä työn te­ke­mi­nen voi­si ol­la. Ta­voit­tee­na on luo­da uu­sia mah­dol­li­suuk­sia työl­lis­tyä ja työl­lis­tää pik­ku­duu­niin.

Pik­ku­duu­ni voi ol­la pie­niä työ­teh­tä­viä, osa-ai­kais­ta tai keik­ka­työ­tä. Hank­keen pal­ve­lut on tar­koi­tet­tu li­min­ka­lai­sil­le työn­ha­ki­joil­le, opis­ke­li­joil­le, työs­sä tai työe­lä­män ul­ko­puo­lel­la ole­vil­le, yrit­tä­jil­le, yh­dis­tyk­sil­le ja ko­ti­ta­louk­sil­le.

Liminka on nuoren väestön kunta, ja yhtenä selkeänä kohderyhmänä ovat nousseet esiin perhevapaalta työelämään palaavat tai paluuta pohtivat. Halusimme lähteä tuottamaan tälle kohderyhmälle paluuta tukevaa tapahtumaa, jotta paluun kynnystä saataisiin madallettua.
Ratkaisu
Olimme yhteydessä Perhevapaalta Työelämään -hankkeeseen, jonka kautta myös Nuorten Ystävät tarjoavat valmennusta Oulussa. Hyvin nopeasti selvisi, että yhteistymahdollisuutemme ovat hienot, ja aloimme valmistella yhteistä tapahtumaa lokakuulle. Selvisi myös että liminkalaisille on mahdolllista järjestää oma valmennuskokonaisuus Liminkaan, mikäli saamme tarpeeksi osallistujia paikkakunnalta.

Tapahtumapäivään saimme mukaan monipuolisesti asiantuntijoita pitämään pieniä puheenvuoroja perhevapaa teeman ympäriltä. Mm. millaista tukea ja työkaluja työelämään siirtyville on saatavilla, millaisia etuuksia on tarjolla perhevapaiden aikana ja jälkeen, mitä palveluita ja vaihtoehtoja kunnan varhaiskasvatus tarjoaa ja millaista vertaistukea ja verkostoja löytyy.

Tapahtumassa huomioimme lapsiystävällisyyden. Pienen sylilapsen kanssa voi osallistua yhdessä, ja isommille lapsille järjestämme lastenhoidon tapahtuman ajaksi, ettei lastenhoitajan puute ainakaan muodostu esteeksi kenenkään osallistumiselle. Lisäksi tapahtumaan on mahdollista osallistua etänä Teamsin välityksellä.

Tapahtumamarkkinointia teimme monipuolisesti. Kiersimme mm. Limingan seurakunnan perhekahvilatapaamisissa, MLL perhekahviloissa ja rauhanyhdistyksen tilaisuudessa. Lisäksi mainostimme kunnan omilla somekanavilla ja paikkakunnan puskaradiossa, ja hyödynsimme myös kunnan infonäyttöjä ja ilmoitustauluja neuvolassa, kirjastolla, päiväkodeissa ja terveyskeskuksen infossa, unohtamatta kaupan ja apteekin ilmoitustauluja.
Tulokset
Uskomme, että tilaisuudella pystymme madaltamaan perhevaapaalta työelämään paluun kynnystä ja jakamaan oikeaa informaatiota mm. saatavilla olevista tuista ja muista palveluista. Koemme onnistuvamme, jos saamme Liminkaan myös oman Perhevapaalta Työelämään -valmennusryhmän.
Liitteet
Perhevapaalta työelämään_4.png

Yhteyshenkilöt

Kaisa Uusimäki
kaisa.uusimaki(ät)liminka.fi
Projektipäällikkö
Limingan kunta
Kaisa Uusimäki
kaisa.uusimaki(ät)liminka.fi
Projektipäällikkö
Limingan kunta

Johanna Aromaa
johanna.aromaa(ät)liminka.fi
projektityöntekijä
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta