16.10.2023
Limingan kunta, Liminka

Pyöräretki kuntalaisten liikenneturvallisuuteen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kunnassa on käynnissä parhaillaan Nollavisio - Ennaltaehkäisevää liikenneturvallisuustyötä Limingassa. Hanke on saanut Traficomin rahoituksen. Yhtenä hankkeen toimenpiteenä oli löytää Limingan liikenneturvallisuuden näkökulmasta käyttäjän kokemia keskeisiä vaaranpaikkoja.

Elokuun aikana Limingan kunta pyysi kuntalaisia ilmiantamaan osana Nollavisio – Ennaltaehkäisevää liikenneturvallisuustyötä Limingassa -hanketta kunnan verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta Limingan haasteellisia liikenteen solmukohtia.

Ratkaisu
Saimme kolmisenkymmentä kuvausta ja kinkkistä kohdetta kuntalaisilta. Vinkeistä oli meille iso apu ja osa kohteista oli ihan uusiakin!

Kuntalaisilta saadut ilmiannot koottiin yhteen raportiksi ja niiden perusteella muodostettiin reitit sekä Kirkonkylälle että Tupokseen ja reitit ajettiin pyörällä läpi. Vinkatut kohdat dokumentoitiin valokuvaamalla. Pyöräretki toteutettiin syyskuun puolessa välissä ja pyöräilyyn osallistui hankeasiantuntija, kehityspäällikkö, viestintäpäällikkö, yhdyskuntainsinööri sekä kunnossapitoinsinööri. Retket kestivät noin 1,5 tuntia kumpikin. Reitin oli suunnitellut hankeasiantuntija.

Keskeiset puutteet liittyivät risteys- ja tiealueiden näkemäesteisiin, turvattomiin ja toimimattomiin risteyksiin ja koviin matkanopeuksiin. Tiealueilla ja risteyksissä oli jonkin verran kasvillisuus päässyt rehottamaan ja lisäksi useammissa kohteissa myös kotitalouksilta tullaan vaatimaan toimenpiteitä esimerkiksi pensasaitojen siistimisen osalta, jotta näkymä tielle olisi parempi.

Risteyksistä turvattomia tekivät juuri suuret nopeudet risteykseen saavuttaessa (sekä autoilijoilla että pyöräilijöillä), mutta myös väistämisvelvollisuuksien tunteminen risteysalueilla.

Kehittämistyössä ei ollut ulkopuolista asiantuntija-apua. Kaksi pyöräretkelle osallistunutta työntekijää kirjasivat tunnit osaksi Nollavisio-hanketta, mutta loput osallistuivat ihan oman työnsä kautta. Kampanja ja reitti tehtiin osana hanketta, mutta voidaan jatkossa tehdä kevyesti omilla resursseilla. Kustannukset olivat noin 10 työtuntia ja käytettyä tuntimäärää paljon laajempi hyöty.
Tulokset
Pyöräretkellä tehdyt havainnot on taltioitu ja niistä on tehty kirjallinen yhteenveto, joka on toimitettu kunnallistekniikan liikelaitokselle jatkotyöstämistä varten. Myös kaavoitus ja rakennusvalvonta on saanut tiedon ongelmallisista kohteista. Rakennusvalvonta on käynnistänyt toimenpiteet parin ilmiannon perusteella.

Tupoksen alueella sattui lisäksi onnekas "sattuma" eli kunnan osallistuvan budjetoinnin voitti 7000 euron arvoinen idea "Tupoksen liikenneturvallisuuden parantaminen ja risukon poistoa". Pystyimme yhdistämään Nollavisio-hankkeessa tehdyt havainnot ja pyöräilyretken tulokset. Nyt osallistuvalla budjetoinnilla voidaan ratkaista suurin osa kuntalaisten jättämistä ilmiannoista (niiltä osin kuin sijaitsevat kunnan tonteilla).

Kampanjasta, pyöräilyretkistä ja keskeisimmistä havainnoista tehtiin uutinen kunnan verkkosivuilla ja se jaettiin myös sosiaalisen median kanavissa. Uutisen yhteydessä rakennusvalvonta ohjeisti kuntalaisia aitojen rakentamisessa ja ylläpitämisestä. Uutisessa lisäksi kannustettiin yksityisiä pihanomistajia tarttumaan raivaussaksiin yhteisen liikenneturvallisuuden nimissä.

Ongelmallisten kohteiden pyöräileminen läpi ja dokumentointi olivat ketteriä ja kustannustehokkaita tapoja asettua kuntalaisen näkökulmaan ja saimme parin tunnin reissuiltamme paljon tietoa, jota viedä eteenpäin kunnassa. Tätä voidaan helposti jatkaa kunnassa myös jatkossa.

Yhteyshenkilöt

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Kehityspäällikkö
Limingan kunta
Kaisa Salmu
kaisa.salmu(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta