12.7.2021
Limingan kunta, kunnallistekniikka, Fiksun liikkumisen suunnitelma -hanke, Liminka

Riento-pyörä liikuttaa liminkalaisia

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunnan Fiksun liikkumisen suunnitelma -hankkeessa tavoitteena on edistää kaikenikäisten liminkalaisten liikkumista pyöräillen, kävellen sekä muutoin lihasvoimin. Myös seniorit sekä liikunta- ja toimintarajoitteiset kuntalaiset on pyritty huomioimaan parantamalla heidän liikkumisedellytyksiään. Seniorien sekä liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden kohdalla tulee miettiä myös avustettua ja soveltavaa liikkumista.
Ratkaisu
Limingan kunta vuokrasi käyttöönsä sähköavusteisen Riento-pyörän touko-syyskuuksi. Rien­to-pyö­rässä on kaksi istuinta rinnakkain. Pyörän avul­la lii­kun­ta- ja toi­min­ta­ra­joit­teis­ten hen­ki­löi­den on mah­dol­lis­ta liik­kua tur­val­li­ses­ti ja mu­ka­val­la ta­val­la laa­jem­mal­la alueel­la avus­ta­jan oh­ja­tes­sa pyö­rää oi­keaan suun­taan. Pyörän polkemiseen voi sen sijaan osallistua sekä ohjaaja että kyydissä istuva henkilö.

Pyörää polkemaan on otettu kunnan vakituisen henkilöstön ohessa myös Pikkuduunia -hankkeen nuoria, jotka saavat senioreiden sekä liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden ajeluttamisesta mukavan kesätyön. Pyörän vuokraamisella on siten ollut myös työllistävä vaikutus.
Tulokset
Limingan kunta on aikasemminkin hyödyntänyt Riento-pyörää yhdessä tehostetun palveluasumisen yksikössä, ja pyörä on ollut asukkaiden keskuudessa erittäin tykätty. Pyörän vuokraamisella yleisesti kunnan käyttöön on voitu ulottaa palvelu koskemaan laajempaa osaa kuntalaisia. Riento-pyörä mahdollistaa senioreiden sekä liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumisen laajemmassa ympäristössä kevyesti, turvallisesti ja mukavalla tavalla. Kesän 2021 aikana kerätään käyttäjäkokemuksia niin kyyditettäviltä kuin avustajiltakin, ja saatujen tulosten pohjalta voidaan harkita pyörän vuokraamista myös jatkossa.

Yhteyshenkilöt

Katariina Huikari
katariina.huikari(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta
Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi
marja-riitta.vavuli-kiviniemi(ät)liminka.fi
Liikelaitosjohtaja (kunnallistekniikka), maisemasuunnittelija
Limingan kunta

Riitta Ruottinen
riitta.ruottinen(ät)liminka.fi
Hoito- ja hoivatyönjohtaja
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta