12.9.2023
Kokkolan kaupunki, Kokkola

Sähköinen turvallisuusilmoitus: Häirintä / epäasiallinen kohtelu

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Saamiemme kokemusten mukaan häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja jopa kiusaamisen kokemukset ilmenivät anonyymeinä vastauksina vuotuisissa työhyvinvointikyselyissä. Pohdimme henkilöstöpalveluissa, kuinka pääsisimme "kiinni" tilanteisiin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Ratkaisu
Kokkolan kaupunki käynnisti työntekijäkokemuksen ja sisäisten palvelujen kehittämishankkeen alkuvuodesta 2022. Hankkeen pilottivaihe toteutettiin alkuvuoden aikana. Tavoitteena oli vahvistaa työhyvinvointia, sujuvoittaa yhteistyötä organisaatiorajojen yli ja tarjota työntekijöille parempia työyhteisön sisäisiä palveluja. Yhtenä hankkeen osana oli sähköisen turvallisuusilmoitustyypin (Häirintä / epäasiallinen kohtelu) toteuttaminen ja jalkauttaminen käytäntöön.

Helmikuussa 2022 kehittämishankkeeseen liittyen otettiin käyttöön uusi sähköinen turvallisuusilmoitustyyppi ”Häirintä / epäasiallinen kohtelu” jonka avulla Kokkolan kaupungin työntekijät voivat tehdä sähköisen turvallisuusilmoituksen kokemastaan mahdollisesta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta. Ilmoituksen saatuaan valittu ilmoituksen vastuuhenkilö (työsuojeluvaltuutettu / työsuojelupäällikkö / henkilöstöjohtaja) aloittaa tapahtuneen käsittelyn ja selvittämisen "Polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen" -mallin mukaisesti.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Muista turvallisuusilmoituksista poiketen "Häirintä / epäasiallinen kohtelu" -ilmoituksia pääsevät näkemään vain työsuojeluhenkilöstö ja henkilöstöjohtaja. Näin toimimalla halutaan osaltaan varmistaa mahdollisuus tuoda myös mahdollisia negatiivisia kokemuksia esille turvallisesti ja näin päästä pureutumaan konkreettisiin tilanteisiin sekä aidosti tukemaan henkilöstöä & työyhteisöjä tilanteiden ja mahdollisten ongelmien ratkaisemisessa.

Ei ulkopuolista rahoitusta / asiantuntija-apua eli kehittäminen tehtiin omin voimin työsuojelun ja henkilöstöjohtajan toimesta yhteistoimintaryhmässä asia esitellen. Saimme näin käyttöömme uuden ilmoitustyypin: Häirintä / epäasiallinen kohtelu. Kustannukset olivat tietokannan / ohjelman koodauskustannuksia.
Tulokset
Tapahtumiin päästään "kiinni" heti niiden ilmettyä ja esim mahdollisten työyhteisön sisäisten konfliktitilanteiden selvittely aloitetaan välittömästi ilmoituksen saavuttua työsuojelulle.
Linkit
https://www.kokkola.fi/tiedotteet/tyontekijat-saavat-uusia-tapoja-antaa-palautetta-kokkolan-kaupunki-kehittaa-tyontekijakokemusta/

Yhteyshenkilöt

Tapio Hakala
tapio.hakala(ät)kokkola.fi
Työsuojelupäällikkö
Kokkolan kaupunki
Kirsi Rytkönen
kirsi.rytkonen(ät)kokkola.fi
Henkilöstöjohtaja
Kokkolan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta