5.8.2019
Hausjärven kunta, Hausjärvi

Sihteeritiimi

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kuntamme sihteeripalvelut ovat jakautuneet erillisiksi toiminnoiksi toimialoittain. Halusimme luoda yhteisen foorumin kollegiaalisen yhteistyön lisäämiseksi sujuvoittamaan tiedonkulkua ja entisestään lisäämään yhteistyötä toimialojen välillä toimistopalveluiden osalta. Perustimme sihteeritiimin tukemaan näitä tavoitteita vuoden 2018 alussa. Vahvistamme yhteisellä keskustelulla ja viestinnällä osallisuutta, yhteenkuuluvuutta, työn merkityksellisyyttä sekä osaamista, kehittämistä ja muutoksessa työskentelyä.
Johtoryhmä piti tärkeänä ja hyödyllisenä uudenlaista toimintatapaa sihteeripalveluiden eteenpäin viemiseksi. Strateginen kehittäminen, jonka näkökulmana on yhdessä tekeminen, tukee kuntastrategian päämäärien saavuttamista sekä henkilöstöohjelman arvojen toteutumista.
Kokonaisosaaminen ja ammattitaito ovat ensiluokkaisia sihteeripalveluidemme osalta ja yhteisillä kokoontumisilla osaaminen ja tietotaito saadaan virtaamaan kattavasti läpi koko organisaation. Jokaisen ei tarvitse olla kaikkien yksityiskohtien täydellinen osaaja vaan tietotaito löytyy vahvasta tiimistämme.
Ratkaisu
Sihteeritiimi kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa henkilöstöpäällikön koolle kutsumana ajankohtaisten asioiden ympärille, osallistuu aktiivisesti sihteerityön osa-alueiden ja työkäytäntöjen kehittämiseen sekä ylläpitää toimivan kuntatyön perusrakenteita. Esimerkkinä aktiivisesta kehittämisestä on syksyllä 2019 käynnistyvä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuottajan vaihdoksesta juontuva muutos organisaation sisällä ja siinä vahvasti mukana oleminen. Yhteinen kokoontuminen mahdollistaa ja antaa luvan kriittiseenkin keskusteluun muutoksessa ja synnyttää laajalta näkökulmalta ratkaisuehdotuksia mahdollisesti eteen tuleviin haasteisiin.
Keväällä 2019 osa sihteeritiimiläisistä osallistui Työterveyslaitoksen ja KunTekon järjestämään Suomen ensimmäiseen aivotyöagenttivalmennukseen, josta Hausjärven kuntaan valmistui neljä aivotyöagenttia. Valmennus kohdentui hallinnollisten aivotyön haasteiden voittamiseen ja työn sujuvoittamiseen. Keskittymällä ja pohtimalla fyysisen työnergonomian lisäksi aivotyön ergonomiaa ja tiedonkäsittelyn eri vaatimuksia aikaansaadaan positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.
Tulokset
Sihteeritiimin yhteenkuuluvuuden tunne on lisääntynyt sekä ajatusten ja mielipiteiden vaihtaminen on lisääntynyt vahvistaen ammatillistaidentiteettiä. Sihteeritiimin toimintavan luominen on ollut ensimmäisen vuoden tavoite ja aikaansaatu tulos ja nyt syksyllä 2019 pääsemme toden teolla käyttämään osaamistamme hyväksi suuren talous- ja henkilöstöhallinnon muutoksen edessä. Muutoksessa olemme vahvoja yhdessä!

Yhteyshenkilöt

Lilli Salomaa
lilli.salomaa(ät)hausjarvi.fi
henkilöstöpäällikkö
Hausjärven kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta