22.6.2022
Sotkamon kunta, Sotkamo

Sotkatiimi lisäämään Sotkamon kunnan työntekijöiden yhteisöllisyyttä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat vähentyneet vuosien varrella ja varsinkin korona-aikana yksin työn tekeminen on lisääntynyt, mikä on myös lisännyt työntekijöiden työn kuormitusta. Myös työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunne ja me-henki ovat pikkuhiljaa hiipuneet.

Kunnan työntekijöiden kesken kaivattiin yhteisen tekemisen meininkiä ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Tarve nousi esille Innostava Sotkamo -hankkeen henkilöstöstä kootun pioneeriryhmän kehittämistyöpajassa.
Ratkaisu
Innostava Sotkamo -kehittämishankkeen aikana kuntaan perustettiin jokaisen toimialan henkilöstöä edustava Sotkatiimi, jonka tavoitteena on lisätä Sotkamon kunnan työntekijöiden yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Tavoitteena on ideoida uusia toimenpiteitä yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä etsiä erilaisia tapoja osallistaa ihmisiä yhteiseen tekemiseen.

Tiimi aloitti toimintansa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia kunnan työntekijöille kuten yhteiset elokuvaillat, pesäpallo-ottelut, kunnan urheilumahdollisuuksiin tutustuminen ja yritysvierailut. Toiminnan tarkoitus on tulla tutuksi työkavereiden kanssa, jonka jälkeen on helpompi tehdä myös yhteistyötä. Idea tiimistä on lähtenyt henkilöstöstä ja tiimiläiset itse ovat erittäin motivoituneita toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen.
Tulokset
Tiimin toiminnan missiona on, että jokaisen kunnan työntekijän hyvinvointi parantuisi joiltakin osin. Lisääntyneen yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen avulla työntekijät jaksavat työssään paremmin. Työkaverit nähdään voimavarana ja heitä on kiva nähdä, kun tullaan paremmin tutuiksi keskenään. Tiimille tämä vuosi on toiminnan kokeiluvuosi, jolloin etsitään erilaisia keinoja yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen työhyvinvoinnin parantamiseen. Tiimillä on lupa kokeilla, onnistua ja oppia sekä sen perusteella suunnata omaa toimintaansa.


Yhteyshenkilöt

Merja Ojalammi
merja.ojalammi(ät)sotkamo.fi
sivistysjohtaja
Sotkamon kunta
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta