15.10.2022
Helsinki, Uusix-verstaat, Helsinki

Stadin soten työtoiminnan yhteisen viestinnän kehittäminen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Stadin soten työtoiminta koostuu kolmesta kuntouttavaa työtoimintaa järjestävästä yksiköstä; Uusix-verstaat, Pakilan työkeskus ja Avotyötoiminta. Tiedon kulku yksiköiden välillä on ollut haastavaa, ja tavoitteena on ollut selkeyttää viestinnän polkuja sekä yhtenäistää viestinnän visuaalinen ilme.
Ratkaisu
Ensimmäiseksi päätettiin luoda Stadin soten työtoiminnalle yhtenäinen visuaalinen ilme, joka perustuu Helsingin kaupungin visuaaliseen ilmeeseen. Yhtenäisen viestinnän kehittämiseen nimitettiin työryhmä, joka koostuu kaikkien kolmen työtoimintayksikön edustajista.

Uusixin viestinnän osasto otti tehtäväkseen luoda mainostoimiston aloittaman työn pohjalta mallipohjia ja muita materiaaleja kaikkien yksiköiden käyttöön. Käytännössä tämä tarkoitti muun muassa lukuisten Word- ja Power Point -mallipohjien tekemistä eri käyttötarkoituksiin kirjeistä tiedotteisiin.

Työyksiköt erottaa toisistaan niille valitut tunnusvärit, jotka on poimittu Helsingin kaupungin visuaalisen ilmeen väripaletista. Mallipohjia varten tehtiin myös uusia ikoneita ja uutta käyttögrafiikkaa antamaan persoonallista ilmettä tiedottamiseen ja viestintään.

Visuaalisen ilmeen luomisen jälkeen on kehittämisryhmä jatkanut yhtenäisten viestinnän sisältöjen kehittämisen parissa. On luotu muun muassa yhdenmukaisia esittely- ja perehdytysmateriaaleja.

Uusixin viestinnän osasto on järjestänyt Teamsin välityksellä koulutuksia työtoiminnan yksiköille mallipohjien oikeaoppiseen käyttöön.
Tulokset
Konkreettisesti työ näkyy esimerkiksi työyksiköiden ilmoitustauluilla, joissa sekalaisten ilmoitusten tilalla on nyt yhtenäinen viestinnän ilme. Kaikki viestinnän materiaali löytyy Teamsista, Stadin soten työtoiminnan tiimistä, josta jokainen yksikkö voi poimia mallipohjia ja grafiikkaa käyttöönsä.

Kehitys jatkuu edelleen, koska aina tulee tarvetta uusille esitteille ja ilmentävälle grafiikalle sekä yhteiselle ja yhtenäiselle viestinnän materiaaleille.

Yhteyshenkilöt

Jukka Piira
jukka.piira(ät)hel.fi
Apuohjaaja/graafikko
Uusix-verstaat
Pauliina Shilongo
pauliina.shilongo(ät)hel.fi
Työnjohtaja
Uusix-verstaat
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta