10.10.2022
Järvenpään kaupunki, kaupunkikehitys; kaavoitus ja liikenne (yleissuunnittelutiimi), Järvenpää

Tekoälyn (Spacemaker AI) käyttö aluesuunnittelun vauhdittajana

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi Järvenpään eteläisen alueen suunnittelutiimin (Yleissuunnittelutiimi) ja paikkatiedon tarpeesta nopeuttaa suunnittelua vaikutustenarvioinnin ja suunnittelun aikaisen suoran palautteen saamisen takia laajalla suunnittelualueelle (n. 50 ha) . Tavoitteena on toteuttaa yhtäaikaista suunnittelua ja keskusteluttaa koko kaupunkikehityksen maankäytön ja kaavoituksen alalla toimivia henkilöitä suunnittelun aikana, sekä saada nopeaa palautetta työkalun mahdollistamien selvitysten (melu, valoisuus jne.) avulla.
Ratkaisu
Yleissuunnittelutiimi toteutti keskusteluiden ja 3D-mallin pohjalta kolme vaihtoehtoista aluemallia, joita iteroitiin vaikutusten arvioinneilla ja yleisötilaisuuksilla. Tällä hetkellä on yleissuunnitelman synteesimallin kautta esitelty asukkaille. Suunnitteluun käytetty työväline Spacemaker AI toimii kaupungin ArcGIS-paikkatieto-ohjelman kanssa yhteen, alueen suunnittelua esitellään tarinakartalla https://www.jarvenpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/hankkeet/ristinummi.
Tulokset
Yhteistyö tiimien välillä, sekä suunnittelun seuraaminen samanaikaisesti on selkeästi parantunut ja yhtäaikainen työskentely tiimin sisällä on nopeuttanut suunnittelua. Vaihtoehtojen muodostaminen ja arviointi suunnittelun aikana on lisännyt laatua. Kerrosalojen hahmottaminen ja asukasmäärän havainnointi, sekä suunnitteluratkaisuiden perusteltu muuttaminen on nopeutunut. Säästöjä syntyy nopeudesta, mutta myös selvitysten ennakkoarvioinnista (mm. ratamelun hallinta). Kehittämistyötä jatketaan Järvenpään keskustan alueella, mutta myös Ristinummen suunnittelun jatkuessa. Tavoitteena saumaton prosessinhallinta 3D-työkalujen kautta.
Liitteet
Innovaatiokannustehakemus 2022_318.pdf
Spacemaker_vaihtoehtojen nopeus.png
Ristinummi_synteesi_esimerkki_3D_2022_1010.jpg
Spacemaker_analyysit.jpg

Yhteyshenkilöt

Maria Suutari-Jääskö
maria.suutari-jaasko(ät)jarvenpaa.fi
Kaupunkikuva-arkkitehti
Järvenpään kaupunki; kaupunkikehitys, kaavoitus ja liikenne
Sampo Perttula
sampo.perttula(ät)jarvenpaa.fi
kaavoitusjohtaja
Järvenpään kaupunki; kaupunkikehitys, kaavoitus ja liikenne

Hannele Selin
hannele.selin(ät)jarvenpaa.fi
Yleiskaavapäällikkö
Järvenpään kaupunki; kaupunkikehitys, kaavoitus ja liikenne
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta