17.10.2023
Limingan kunta, Meidän Stepit -hanke, Liminka

Terveisiä päiväkodin arjesta!

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kunnassa on toteutettu työhyvinvointikyselyt ja niiden purkutilaisuuksien yhteydessä yhdessä päiväkodissa nousi esille toive, että pääsisi kunnanjohtajalle kertomaan päiväkodin arjesta. Kirjasin toiveen samantien ylös ja lupasin selvittää mahdollisuutta sen toteuttamiselle.
Ratkaisu
Pidin nopean yhteisideoinnin päiväkodin esihenkilöiden kanssa. Idea sai heti kannatusta ja vihreää valoa. Myös kunnanjohtaja innostui ideasta, koska koronan myötä hänen aiemmin päiväkoteihin tekemät vierailut olivat päättyneet.

Meillä on kunnassa kuusi päiväkotia, ja jokaisessa päiväkodissa toimii useampi ryhmä. Emme mitenkään siis voi kutsua kaikkia työntekijöitä kerralla kahville, koska myös päiväkodin arjen on pyörittävä.
Päädyimmekin siihen, että jokaisesta päiväkodista osallistuu kaksi edustajaa. Lisäksi toiveena oli, että kaikki päiväkodin ammattialat on edustettuina päiväkahveilla. Toiveena oli, että jokainen päiväkoti toimittaa ennakkoon päiväkotien omissa palavereissa esiin nousseet huomiot, jotka sitten esitellään tilaisuudessa ja niiden pohjalta käydään keskustelut.

Tilaisuuden järjestelyt käynnistettiin sopivan ajan päättämisellä, aika kalenteroitiin reilun kuukauden päähän, jotta myös päiväkotien työvuorosuunnittelussa pystyttiin huomioimaan aikataulu ja osallistuvien työvuorot sovittelemaan arkeen. Lisäksi alkamisajankohdaksi valittiin klo.12.15, sillä siihen aikaan päiväkodeissa alkoi päiväuniaika. Esihenkilöiden avustuksella päiväkoteihin välitettiin kutsut työntekijöille, ja päiväkotien viikkopalavereissa alettiin miettiä lähtijöitä ja esiin nostettavia asioita.

Tilaisuuden aluksi nautittiin kahvit ja käytiin esittäytymiskierros, lyhyiden tervetulosanojen jälkeen lähdettiin läpikäymään päiväkotien koostamia terveisiä. Terveisistä heräsi hyvin keskustelua ja lähes pari tuntia meni kuin yhdessä rupatellen. Lopuksi kunnanjohtaja vielä koosti lyhyesti päivän antia.

Kustannuksia syntyi ainoastaan tarjotuista kahveista, muu toteutettiin omana työnä.

Paikalla tilaisuudessa oli kunnanjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, viestintäasiantuntija ja viestinnänharjoittelija, projektipäällikkö kokoonkutsujana, sekä edustajat kaikista kunnan päiväkodeista.
Tulokset
Kunnanjohtaja kommentoi tilaisuudessa ja sen jälkeen, että oli tärkeä kuulla päiväkotien arjesta itse työntekijöiden kertomana. lisäksi oli hienoa, että kuulluista asioista pystyi heti kysymään lisää. Kokemus oli silmiä avaava, ja antoi hyvin eväitä esimerkiksi talousarvion valmisteluun.

Työntekijät puolestaan olivat tyytyväisiä, että pääsivät kertomaan arjestaan ja arjessaan kohtaamistaan haasteista suoraa kunnanjohtajalle. Tapaaminen lisäsi varmasti hyvin ymmärrystä päiväkodeissa tehtävää työtä kohtaan.

Saimme koostettua tapaamisesta myös jatkovalmisteluun meneviä asioita, joista osa on ratkaistavissa hyvinkin nopeasti, mutta osa vaatii hieman enemmän aikaa.

Antoisan tilaisuuden siivittämänä päiväkahvien lopuksi sovittiin jo seuraava tapaaminen puolen vuoden päähän. Toivottavasti jatkovalmisteluun lähteneet asiat ovat siihen mennessä jo edenneet ja uusia keskusteltavia asioita on ehtinyt syntyä. Kunnanjohtaja sai lisäksi kutsut tulla vierailulle vielä kaikkiin päiväkoteihin paikan päälle, näitä tapaamisia kalenteroidaan parhaillaan.
Liitteet
kahvikutsu_varhaiskasvatus(1).png
Varhaiskasvatuksen päiväkahvit 9.10.2023_kansikuva.pdf

Yhteyshenkilöt

Kaisa Salmu
kaisa.salmu(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta, Meidän Stepit -hanke
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta