16.10.2019
Limingan kunnankirjasto, Liminka

Tiedonhaun pelillistäminen murhamysteerillä

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opettaminen yläkoululaisille on haastavaa. Vanhat mallit, joissa oppilaat tekevät kirjallisia tehtäviä eivät tuntuneet vievän asiaa eteenpäin. Halusimme kehittää mallin, jossa pelilllisyyden kautta oppilaat oppivat verkkokirjaston käyttöä ja tutustuvat kirjastoon. Lisäksi halusimme, että koululuokkien kirjastokäynnit olisivat hauskoja ja elämyksellisiä.
Päädyimme kehittämään tiedohaun opettamiseen ja kirjastoesittelyyn murhamysteeriin perustuvan pelin. Tavoitteena oli luoda peli, joka olisi teemallisesti kiinnostava, riittävän haastava ja samalla vaatisi oppilaita tutustumaan verkkokirjaston hakutoimintoon ja aineiston paikallistamiseen kirjastossa.
Ratkaisu
Kirjasto haki pelillistämiseen hankeavustusta alueelliselta AVI:lta. Hankeavustuksella palkattiin hanketyöntekijä, joka loi pelin kirjastohenkilökunnan kanssa yhteistyössä.
Peliä testattiin yläkoulun seiskaluokkalaisilla, jotta tehtäviin saatiin sopiva vaikeustaso ja pelin sujuva eteneminen varmistettiin. Peli on otettu käyttöön seiskaluokkalaisten tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastuksen välineenä.

Mysteerin pohjaksi keksittiin tarina, jossa taiteilija Viljo Laine löydetään kirjastolta murhattuna taidenäyttelynsä avajaisten jälkeen. Oppilaat toimivat yksityisetsivinä pienissä ryhmissä ja löytävät tietoja murhasta epäillyistä henkilöistä ratkaistessaan tiedonhakuun liittyviä tehtäviä. Tehtävissä paikannetaan kirjastosta erilaisia aineistoja ja oikeista paikoista löytyy murhamysteerin vihjeitä sisältäviä kirjekuoria. Murhaajan henkilöllisyys selviää, kun ryhmien löytämät vihjeet yhdistetään poliisin tietoihin murhaajasta.

Paikantamistehtäviä ovat esimerkiksi jonkin kirjan kirjoittajan haku verkkokirjastosta ja sen jälkeen kirjailijan teosten löytäminen fyysisesti kirjastolta. Tehtävissä täytyy myös löytää tietyn aihepiirin kirjastoluokka verkkokirjastosta ja sen jälkeen paikantaa kyseisen aihepiirin kirjat kirjastolta. Osa tehtävistä vaatii löytämään tiettyjä osastoja tai paikkoja kirjastolta (lehtiosasto, musiikkiosasto jne.).

Koska murhamysteeri on laadittu AVI:n hankerahoituksella, ovat kaikki murhamysteeriin liittyvät materiaalit ja ohjeet kirjastojen vapaasti käytettävissä. Linkki ohjeisiin ja materiaaleihin löytyy osoitteesta:
http://www.liminka.fi/sivu/fi/kulttuuri-_ja_vapaa-aika/kirjasto/tiedonhakuseikkailu/
Murhamysteerin luomisesta ei tullut kirjastolle lisäkuluja, hanketyöntekijän palkka maksettiin AVI:lta saadusta avustuksesta.
Tulokset
Pelillistäminen toi kouluyhteistyöhön mukavaa lisämaustetta. Luokat ovat olleet pelistä kiinnostuneita ja olemme saaneet hyvää palautetta sekä opettajilta että oppilailta.
Tiedonhaun opettaminen on mielekkäämpää, kun kokee, että oppilaat ovat toiminnassa aktiivisesti mukana. Murhamysteerin aikana huomaa kuinka oppilaat huomaavat verkkokirjaston toimintaperiaatteen ja kirjaston logiikka ja järjestys avautuvat heille aiempaa konkreettisemmin.

Yhteyshenkilöt

Sanna Näätänen
sanna.naatanen(ät)liminka.fi
kirjastonhoitaja
Limingan kunnankirjasto / Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat