9.10.2019
Oulun kaupungin kotihoito, Kontinkangas-Myllyoja, Oulu

Tiimimalli/itsenäinen tiimi kotihoidossa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Lähdimme luomaan itsenäisen tiimin ajatuksella tiimijakoa Oulun kaupungin kotihoidossa Kontinkankaan yksikössä. Halusimme kehittää työnorganisointia ja luoda uusia toimintamalleja alueellemme. Hyvää tietoa ja kokemusta itsenäisistä tiimeistä ja itseorganisoitumisesta oli jo jonkin verran saatavilla.

Tavoitteena oli nostaa henkilöstön oma asiantuntemus keskiöön. Lisätä työhyvinvointia ja asiakaslähtöisyyttä. Yksikössä olevista kolmesta tiimistä muodostettiin kaksi isompaa tiimiä, joissa molemmissa toimi kaksi erillistä pienempää tiimiä ja molemmissa tiimeissä on oma sairaanhoitaja ja 5-6- lähihoitajaa.

Tiimeissä vahvistettiin omahoitajuutta ja asiakaslähtöisyyttä pitämällä alkuun työpajoja, joissa asioista puhuttiin tiimien lähihoitajien kanssa. Ajatuksena on, että omahoitajat käyvät asiakkaillaan mahdollisimman paljon ja oppivat tuntemaan asiakkaansa. Tämän myötä hoitajilla lisääntyy varmuus arvioida asiakkaan vointia ja kotona pärjäämistä. Tässä on otettu käyttöön myös NEWS-pisteytyksen käyttö asiakkaan peruselintoimintojen tarkkailussa silloin, kun vointi on laskenut.

Lisäksi on panostettu lähihoitajien Rai-osaamiseen ja ryhdyttiin tekemään Rai-arvioita asiakkaan luona kotona yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Itseohjautuvuudesta on puhuttu paljon ja pidetty myös työpaja. Tavoitteena on, että lähihoitajat tekevät omalla asiakkaallaan kotona mahdollisimman paljon siellä hoidettavia asioita eivätkä toisi niitä toimistolle hoidettavaksi. Samalla myös vahvistetaan yhteyttä omaisiin.
Ratkaisu
Kehittämisessä on ollut mukana koko henkilöstö, mutta erityisesti kehittämistä ovat vieneet eteenpäin tiimien sairaanhoitajat. Lähdettiin siitä ajatuksesta, että hoitajat itse saavat kehittää ja annetaan vapaat kädet.

Alussa pidettiin työpajoja (annettiin konkreettista tietoa asioista), ja keskusteliin itseohjautuvuudesta ja omahoitajuudesta. Tiimit rajattiin uudelleen niin, että syntyi kaksi yhtä suurta tiimiä joihin hoitajat jaettiin niihin tasaisesti. Työvuorosuunnitteluun kiinnitettiin huomiota ja vuorot suunnitellaan tiimikohtaisesti tämä luo pohjan sille että saataisiin optimointi optimaaliseksi. Tavoitteena oli myös itsenäinen työvuorosuunnittelu ja joustavuus työvuoroissa (tämä ei ehtinyt vielä toteutua, mutta työn alla).

Optimointiin (kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä) luotiin asiakaspohjat niin, että omahoitajuudet merkittiin ensisijaiseksi sen suhteen, miten asiakkuudet jakautuvat hoitajille. Omahoitajuudet on mietitty logistisesti järkevästi, että turhaa ajamista vältetään. Tiimeihin tilattiin kannettavat tietokoneet, joilla pystytään tekemään Rai-arvioita asiakkaan luona kotona. Asiakkaiden luokse kansiot joissa lääkelistan ja hoitosuunnitelman lisäksi tärkeitä yhteystietoja. Omahoitaja/ omahoitaja voi hoitaa helposti asiakkaan esim. jalkahoitajan/ kampaajan tilaamisen. Kaikkea ei tarvitse hoitaa toimiston kautta.

Projekti vietiin läpi ilman ulkopuolisia resursseja. Hoitajia irroitettiin kentältä pajoihin joten työaikaa hyödynnettiin.

Kehittämistyö on osa sairaanhoitajien Riikka Lampisen ja Rita Väsäen YAMK:n opinnäytetyötä. Kehittämisessä olivat mukana myös Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelujen esimies Suvi Tikkanen ja Oulun ammattikorkeakoulun dosentti Mika Paldanius.
Tulokset
Suurimpana muutoksena on näkynyt lähihoitajien itseohjautuvuuden lisääntyminen. Hoitajat tekevät asioita asiakkaan luona ja huolehtivat laajasti asiakkaan asioista kotoa käsin. Hoitajat konsultoivat tarvittaessa fysioterapeuttia ja ottavat yhteyttä omaisiin.

Lippulappusten määrä sairaanhoitajan pöydällä on vähentynyt. Rai-arviointeja on paljon tehty kotona ja siten asiakkaan luona vietetty aika on lisääntynyt. Asiakastyytyväisyys on lisääntynyt, kun tuttu omahoitaja käy asiakkaan luona usein ja eri hoitajien määrä asiakkaan luona on vähentynyt. Hoitajat oppivat tuntemaan omat asiakkaat hyvin ja pystyvät paremmin vastaamaan asiakkaiden hoidontarpeeseen.

Hoidontarpeen lisääntyessä/vähentyessä pystytään nopeasti reagoimaan asiakkaan tilanteeseen. Hoitajien tyytyväisyys on lisääntynyt, kun eri tiimien välillä liikkuminen on vähentynyt. Tämä vaikuttaa työhyvinvointiin. Hoitajat ovat tyytyväisiä, kun saavat tehdä itsenäisesti asioita asiakkaan luona.

Toimintatapa leviämässä muillekkin kotihoidon alueille ja sen vaikutuksia mitataan jatkossa tarkemmin eri mittareiden mm. hoitajan käynnit per/asiakas, toteuma, asiakastyytyväisyys. jne. Selkeästi ollut kuitenkin nähtävillä, että sillä on ollut vaikutusta niihin asioihin mitä lähdettiin hakemaan.
Liitteet
TIIMIMALLI PILOTTI MAIKKULA (VähäLampinenTikkanen) (002).pdf

Yhteyshenkilöt

Rita Vähä
rita.vaha(ät)ouka.fi
sairaanhoitaja
Oulun kaupunki
Rita Vähä
rita.vaha(ät)ouka.fi
sairaanhoitaja
Oulun kaupunki

Riikka Lampinen
riikka.lampinen(ät)ouka.fi
vs palveluesimies
Ouka hyve
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta