22.10.2015
Hämeenkyön kunta, Hämeenkyrö

Tiimiopettajuuden kehittäminen perusopetuksessa

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Tavoitteenamme on luoda Hämeenkyröön paikallinen malli tiimiopettajuudesta. Lähtökohtana on ajatus joustavasta esi- ja alkuopetuksesta ja mahdollisesti mallin soveltamisesta / laajentamisesta myöhemmin ylemmille luokille.

Tiimiopettajuudella tavoittelemme myös kunkin opettajan ammattitaidon ja henkilökohtaisten vahvuuksien tehokkaampaa hyödyntämistä kouluyhteisössä. Vastuunjako tiimien kesken antaa kaikille mahdollisuuden keskittyä lukuvuoden aikana paremmin tiettyihin, omiin vastuualueisiin.
Ratkaisu
Opettajat ja rehtori ovat kouluttautuneet ja käyneet tutustumassa erilaisiin kouluihin ja toimintamalleihin. Kolme opettajaa osallistui palveluiden tuotekehittäjän koulutukseen. Kehitystyö on aloitettu palkittamalla saman luokka-asteen oppitunnit äidinkielessä ja matematiikassa.

Rinnakkaisluokat muutettiin vierekkäisiin luokkahuoneisiin, siten joustavat ryhmittelyt on helpompi toteuttaa. Myös laaja-alaisen erityisopettajan tuki on pystytty kohdentamaan tehokkaammin näiden järjestelyiden avulla.

Lukuvuoden 2016-17 alussa koulu muuttaa uuden Monitoimikeskuksen tiloihin. Tulevissa opetustiloissa rinnakkaisluokat opiskelevat samassa luokkahuoneessa. Taitojen edistymistä arvioi aktiivisesti usean opettajan tiimi. Sopivan haasteen takaaminen oppilaalle ylläpitää vireyttä ja opiskelumotivaatiota. Oppilas, joka tarvitsee enemmän aikaa ja harjoitusta perusasioiden oppimiseen, saa sitä. Toisille voimme tarjota ylöspäin eriyttäviä haasteita.

Esi- ja alkuopetuksen opetusryhmiä voi muodostaa yli luokkarajojen oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisiin opetusryhmiin.
Tulokset
Tähän mennessä tehdyt kehitysaskeleet ovat mahdollistaneet mm. ensimmäisten luokkien oppikirjattoman, toiminnallisen matematiikan opetuksen. Kaikilla luokka-asteilla opettajien tiimityö on lisääntynyt erityisesti matematiikan ja äidinkielen opetuksessa. Samalla oppilaille tarjottu tuki on tehokkaampaa. Tiimityö innostaa opetuksen ja koulun edelleen kehittämiseen.

Yhteyshenkilöt

Antero Alenius
antero.alenius(ät)hameenkyro.fi
Kunnanjohtaja

Kaisu Ilomäki
kaisu.ilomaki(ät)hameenkyro.fi
luokanopettaja
Kirkonkylän koulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat