24.11.2016
Laukaan kunta, Vanhuspalvelut, Laukaa

Toimintaterapialla kotona asumisen mahdollisuuksia veteraaneille

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Laukaan vanhuspalveluissa on ollut ratkottavana positiivinen ongelma: kuinka saisimme Valtiokonttorilta tulevat veteraanirahat parhaiten hyödynnettyä tukemaan veteraanien arjessa pärjäämistä ja osaltaan mahdollistamaan ja tukemaan veteraanien kotona asumista.

Monia erilaisia toimintamalleja on vuosien varrella kokeiltu ja tänä vuonna haluttiin kokeilla jotain uutta ja kokonaisvaltaisesti veteraanien toimintakykyä tukevaa toimintamallia. Tavoitteena selkeästi se, että ikääntyneet veteraanit pystyvät asumaan turvallisesti omissa kodeissaan.
Ratkaisu
Laukaan vanhuspalvelut aloitti yhteistyön Tukea Arkeen toimintaterapiayrityksen kanssa http://www.tukeaarkeen.fi . Yhdessä toimintaterapeutti Laura Kymäläisen kanssa suunniteltiin palvelupaketti, jonka kautta veteraanien toimintakykyä arvioidaan ja tarvittaessa heille myös tarjotaan lyhytkestoista toimintaterapiaa.

Kotihoidon avopalveluohjaaja lähetti kotona asuville veteraaneille info-kirjeen, jossa selvitettiin toiminnan tarkoitus ja tarjottiin toimintaterapeutin kotikäyntiä.

Kotikäynneistä oli luonnollisesti myös mahdollista kieltäytyä. Niiden veteraanien kanssa, jotka lähtivät yhteistyöhön, sovittiin yhteinen aika toimintaterapeutin kotikäynnille.

Asiakassuhteen aluksi veteraaneille tehtiin kahden kotikäynnin aikana toimintakykyarvio erilaisia mittareita ja päivittäisten toimien seuraamista hyödyntäen. Veteraaneille toimitettiin kirjallinen toimintakykyarvion yhteenveto sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi ja yksilöllinen suunnitelma toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Mikäli toimintaterapeutti arvioi tarpeelliseksi, sovittiin tämän jälkeen neljä tapaamiskertaa sisältävä kuntoutusjakso, jossa keskityttiin erityisesti niihin haasteisiin, joita veteraani arjessaan kokee.
Tulokset
Toimintakyvynkartoituskäynnit sisälsivät muun muassa keskustelua arjen sujumisesta, havainnointia koti- ja lähiympäristöstä sekä kaatumisriskin arviointia. Jatkokäynneillä veteraanien kanssa esimerkiksi opeteltiin kännykän käyttöä, suunniteltiin kodinmuutostöitä ja hankittiin sekä opeteltiin pienapuvälineiden käyttöä. Tärkeässä osassa oli ohjeistus tasapainoharjoitteluun, ratkottiin näön heikkenemisen tuomia haasteita ja vahvistettiin hienomotoriikkaa.

Tärkeä tavoite kaikelle toiminalle kiteytyi ajatukseen ”minä pystyn tekemään itse, oppimaan uutta, vaikuttamaan omaan arkeeni ja toimintakykyyni”.

Toimintaterapeutin käynneistä on saatu vain positiivisia kokemuksia. Veteraanit ovat olleet erittäin tyytyväisiä, toimintaterapeutti on myös itse kokenut käynnit tarpeellisiksi ja kunnan vanhuspalvelujen toimintaan tämä on ollut selkeä lisäresurssi ja voimavara. Yhteistyö on ollut toimivaa kunnan vanhuspalveluiden ja toimintaterapeutin välillä ja käytäntö on koettu hyvänä. Toimintatapa oli aivan uusi ja nyt suunnitellaan sitä, miten hyvät kokemukset toiminnasta voisivat saada jatkoa.

Yhteyshenkilöt

Laura Saltiola-Särkkä
laura.saltiola-sarkka(ät)laukaa.fi
avopalveluohjaaja
Laukaan kunta, Kotihoito
Laura Saltiola-Särkkä
laura.saltiola-sarkka(ät)laukaa.fi
avopalveluohjaaja
Laukaan kunta, Kotihoito

Pirkko Uuttu
pirkko.uuttu(ät)laukaa.fi
vanhuspalvelujen johtaja
Laukaan kunta, Vanhuspalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta