7.6.2018
Hämeenkyrön kunta, Jaakonkodin asumisyksikkö, Hämeenkyrö

Tuetun asumisen palvelupaketit

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Hämeenkyrössä asuu useita aikuisia kehitysvammaisia omassa kodissaan. He ovat saaneet apua ja tukea arjessa joko palveluohjaajalta tai Jaakonkodin asumisyksikön ohjaajilta. Tehostetun asumispalvelujen ohella kunta tarjoaa myös palveluohjausta sekä tuetun asumisen palveluita.
Asiakkaat ovat saaneet ohjausta ja tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaan mutta tämä on aiheuttanut henkilöstössä sekä omaisissa kysymyksiä mitä palveluita asiakkaan omaan kotiin voidaan tarjota. Tavoittena oli lähteä selkiyttämään palvelun sisältöä. Koettiin tarpeelliseksi laatia palvelukuvaukset sekä kolme erilaista palvelupakettia.
Ratkaisu
Vuonna 2017 yksi Jaakonkodin asumisyksikön ohjaajista nimettiin tuetun asumisen ohjaajaksi ja hän keskittyi ryhmäkodissa työskentelyn lisäksi tukiasukkaiden asumisen ohjaukseen. Tarvittaessa asumisyksikön muutkin ohjaajat tekevät ohjauskäyntejä tukiasukkaiden luona.
Tukiasukkaiden määrä on lisääntynyt viimeisimmän vuoden aikana ja näin ollen erilaiset palveluntarpeet ovat lisääntyneet. Tämä aiheutti epätietoisuutta henkilöstössä. Oli tarve luoda yhdenmukaiset käytännöt ja selkeät palvelukuvaukset. Näitä lähdettiin luomaan keväällä 2018. Mukana kehittämässä on ollut Jaakonkodin asumisyksikön koko henkilöstö. Lopputuloksena syntyi tuetun asumisen palvelukuvaus sekä kolmiosainen palvelupaketti. Ensimmäisessä palvelupaketissa tukiasukas saa tiivistä päivittäistä tukea arjessaan. Toisessa palvelupaketissa ohjauksen tarve on viikoittaista. Kolmannen palvelupaketin asiakkaat pärjäävät kevyellä tuella.
Tulokset
Laadittiin siis kolme erilaista palvelupakettia ja niiden tarkat sisällöt. Tukiasukkaat jaoteltiin sitten palvelutarpeensa mukaan eri palvelupaketteihin. Tämä selkiyttää ohjaajien työtä. Ohjaaja ja asiakas tietävät mitä palveluja kukakin on oikeutettu saamaan. Näin myös työ itsessään tehostuu, kun ohjaajalla ja asiakkaalla on käsitys mitä ohjauskäynneillä tapahtuu. Myös työvuorosuunnittelu selkeytyy, kun ohjauskäyntien selkeä tarve on täsmällisemmin tiedossa.

Mikäli asiakkaan palvelun tarve lisääntyy, voidaan sopia hänen siirtymisestään toiseen palvelupakettiin. Tai vaihtoehtoisesti kevyemmän tuen pakettiin. Mikäli tukiasukas ei tarvitse enää säännöllistä ohjausta, hän voi siirtyä palveuohjaajan asiakkaaksi. Vaihtoehtoisesti jos hän ei enää selviydy omassa kodissa tehostetulla tuella, voidaan pohtia ryhmämuotoiseen asumiseen siirtymistä.

Tarkoituksena on tulevaisuudessa myös hinnoitella palvelupaketit, jotta se olisi myös myytävä tuote mikäli palvelulle on tarvetta (muille kunnille myytävä tuote).
Tuetun asumisen ohjaus on myös tärkeä tehdä ns. näkyväksi työksi, kun lasketaan mm. henkilöstökuluja.
Liitteet
Tuetun asumisen palvelupaketit.pdf

Yhteyshenkilöt

Miia Reijomaa
miia.reijomaa(ät)hameenkyro.fi
Palveluvastaava
Hämeenkyrön kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat