5.8.2019
Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turku

Tukea turkulaisnuorten mielen hyvinvointiin varhaisessa vaiheessa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Nuorten tarve psykiatriseen avohoitoon on viime vuosina kasvanut Turun alueelle. Vuonna 2018 lähetteiden lukumäärä Turun nuorisopsykiatrian poliklinikalle kaksinkertaistui ja poliklinikan resurssit eivät olleet asiakasmäärään nähden riittävät. Tästä johtuen Turussa päätettiin hankkia ostopalveluna Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä kymmenen psykiatrista sairaanhoitajaa, jotka tekisivät vastaanottotyötä yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Sairaanhoitajien jalkautumisella nuorten pariin kouluille on tarkoitus auttaa nuoria jo varhaisessa vaiheessa ja siten ennalta ehkäistä nuoren ongelmien kasaantumista. Tällöin nuorta voidaan auttaa jo perustason palveluissa ja erikoissairaanhoidon tarve vähenee. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on, että turkulaiset nuoret voisivat paremmin, lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon vähenisi ja perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyö tiivistyisi.
Ratkaisu
Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyötapaamisen myötä ehdotus psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamisesta kouluille vietiin Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Lautakunnan päätöksen mukaisesti Turku sitoutui hankkimaan määräajaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostopalveluna kymmenen psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksen. Psykiatriset sairaanhoitajat sijoittuvat osana koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstöä kaikkiin turkulaisiin yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. On arvioitu, että noin 20 prosentilla 13-19-vuotiaista on mielenterveysongelmien oireita ja ainakin noin 10 prosenttia tarvitsee oireisiinsa hoitoa. Psykiatriset sairaanhoitajat on sijoitettu kouluihin siten, että yhdellä sairaanhoitajalla on arvioidun tarpeen mukaisesti noin tuhannen oppilaan asiakaspohja. Sairaanhoitajat pitävät vastaanottoa kouluilla ja heille hakeudutaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kautta. Uusi toimintamuoto edellyttää tiivistä yhteistyötä kaupungin ehkäisevän terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Psykiatriset sairaanhoitajat ovat erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian poliklinikan työntekijöitä ja heillä on tarvittaessa konsultointiyhteys nuorisopsykiatriin. Kouluilla työskennellessään sairaanhoitajien lähimmät työtoverit ovat ehkäisevän terveydenhuollon terveydenhoitaja ja lääkäri. Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee myös yhteistyötä koulun muun henkilöstön ja perheiden kanssa.
Tulokset
Uusi toimintamuoto on otettu Turussa innolla vastaan. Toimintamuoto on vielä uusi ja kehittymässä. Erityisesti ehkäisevän terveydenhuollon henkilöstö on ollut sairaanhoitajien työpanoksesta kiitollisia, sillä aiemmin nuorten tukeminen on ollut perustasolla kuormittavaa ja aikaa vievää. Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa on ollut erinomaista ja kaikkia osapuolia hyödyttävää. Tulevaisuudessa sairaanhoitajien työn vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta on tarkoitus arvioida tutkimuksellisesti.

Yhteyshenkilöt

Anna-Liisa Vesterinen, Terhi Sui
anna-liisa.vesterinen(ät)turku.fi, terhi.sui(ät)turku.fi
Osastonhoitaja
Turun kaupunki, perhe- ja sosiaalipalvelut, ehkäisevä terveydenhuolto, koulu- ja
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta